itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

TAG | Web20

jun/11

20

Hvorfor Evernote?

Av: Svend Andreas Horgen, studieleder itfag

Bruker du Evernote? Jeg har brukt det litt før, men ikke på et par år. Etter en samtale med Rune Mathisen i dag, fikk jeg lyst til å teste ut på nytt. Vi snakket forresten om mye. Teknologi, skole, utdanning, effektiv jobbing, tjenester, sosiale medier, hurtigrute-fenomenet og GTD. Rune var veldig ivrig på Evernote, jeg var veldig ivrig på GTD (getting things done-metodikken).

Her er en skjermdump som viser hvordan jeg i GTD-programmet OmniFocus har planlagt innføringen av Evernote i min digitale verktøykasse. Dermed får jeg samtidig vist bittelitt av nytteverdien til GTD-metodikken til deg som leser, men hovedpoenget med blogginnlegget er å få innspill til hvorfor jeg bør bruke Evernote og hva jeg kan bruke det til.

Klikk på bildet for å åpne stor versjon i nytt vindu

Jeg skal skrive mye mer om GTD generelt og OmniFocus spesielt senere, men klarer ikke å dy meg, så helt kort: Til høyre i bildet ser du en liste av prosjekter (ting som tar mer enn ett steg å fullføre), organisert i mapper. Nå vises prosjektet «Ta i bruk Evernote» til venstre. Navnet er IKKE tilfeldig valgt. I følge GTD skal helst prosjekter ha verb i seg for å bli aktive og mer «doable». Merk også at hvert gjøremål i prosjektet har en grundig nok beskrivelse til å være frittstående, men likevel så kort som mulig. Ved behov for utfyllende tekst er denne lagt i notatet, og for å signalisere til meg selv at gjøremålet har et notat, er det et kolon (:) på slutten. Kan selvsagt vise/skjule notater som ønskelig. Et viktig suksesskriterium, er bruken av «kontekst», som er det som trengs av ressurs/sted/modus for å utføre oppgaven. Går som sagt ikke i dybden nå, så følg heller med utover sommeren/høsten og få mange konkrete tips til GTD i praksis.

Tilbake på Evernote-sporet igjen: Hva bruker du Evernote til? Har du tips til god bruk av Evernote? Ser fram til mange gode innspill her.

Dette innlegget har 17 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Av: Vigdis Skogly, student ved Avdeling for Informatikk og e-Læring

Sommeren 2010 overtok Svend Andreas Horgen ansvaret for itfag og fjernundervisningstilbudet til AITeL. Her er et e-postintervju med den ferske studielederen.

Gratulerer som FU-leder! Hva innebærer arbeidet du skal gjøre som leder av fjernundervisningstilbudet?

– Dette blir spennende og lærerikt! Jeg får ansvar for både det treårige Bachelorstudiet i informasjonsbehandling (som er 100 % nettbasert) og for studenter som kjøper enkeltfag via itfag.hist.no. Ansvaret kan deles i studieadministrasjon og forretningsmessige oppgaver. De administrative oppgavene er for eksempel å gi veiledning til studentene om faglig progresjon, tilsette veiledere, gjennomføre studentundersøkelser og så videre. Vi har en stor mengde fag om IKT som tilbys 100 % nettbasert. De forretningsmessige oppgavene går blant annet ut på faglig vedlikehold og oppdatering av porteføljen, sikre pedagogiske opplegg som gir god læring, markedsføringstiltak og liknende.

Kan vi vente oss noen endringer?

– Fleksibilitet er viktig. Vårt tilbud gjør det enkelt å studere hjemmefra og kombinere både hele studier og enkeltfag med for eksempel full jobb. Vi har som ambisjon å prøve ut mer fleksibel oppstart og eksamensavvikling. Ting skjer raskt i IT-bransjen, og det er viktig å … les resten av innlegget

Dette innlegget har 6 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me