itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

TAG | pln

jan/12

12

Jippi – Vi fikk prosjekt om PLN!

Av: Svend Andreas Horgen

Vi ble (sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag) tildelt midler fra Norgesuniversitetets årlige utlysning til et nytt og spennende forskningsprosjekt som heter «Personlig Læringsnettverk» (ofte forkortet til PLN). Ved å bruke Web 2.0-tjenester og sosiale medier, bygge egne læringsstrategier og innholdsbaser, kan hver enkelt student lære på en måte som passer seg og sine behov. Bruk av personlige læringsnettverk handler om hvordan en kan realisere nye former for studentaktiv læring på individnivå. Målene for prosjektet er:

  1. Utvikle en generell, PLN-basert læringsmetodikk for nettbaserte fag.
  2. Uttesting av læringsmetodikken. Metodikken vil evalueres, testes og videreutvikles ved å anvende PLN på ulike måter i eksisterende fag.
  3. Utvikle et nettbasert fag på 10 studiepoeng som heter «Personlig Læringsnettverk i nettundervisning» som omhandler hvordan PLN kan brukes i læring. Målgruppen er mennesker som jobber med e-læring/undervisning i næringsliv og UH-sektoren.

Vi gleder oss til å jobbe med dette prosjektet. Det vil gi oss ny innsikt i nettbasert læring, og inspirasjon til å ta i bruk elementer fra PLN-tankegangen i eksisterende fag. Det blir utfordrende, men lærerikt, å skulle teste ut PLN i praksis og prøve å lage en generell metodikk som kan anvendes av andre.

Du som studerer bruker sikkert en rekke verktøy, tjenester og ikke minst egne læringsstrategier utover det du får «tilbudt» gjennom fagene. Hva da? Det vil være veldig interessant å få noe tilbakemelding på dette.

Dette innlegget har 5 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Av: Svend Andreas Horgen, studieleder for itfag

Hva er sosiale medier? Hvordan kan nye verktøy og tjenester brukes i profesjonell sammenheng? Hvordan vil dette nye påvirke og endre måten vi jobber på? Jeg ser på Web 2.0-tjenester og sosiale medier som gode – ja, helt nødvendige – verktøy i min digitale verktøykasse. Det jeg trenger er metoder for å jobbe effektivt, utveksle erfaringer, løse problemer, kommunisere med andre, og ikke minst: lære.

Jeg tror mange mennesker og virksomheter er i samme situasjon, både næringsliv og skoleverket. Det er derimot en terskel å sette seg inn i alt det nye, forstå potensialet og klare å omsette til konkret nytte for sin egen situasjon.

Vi har laget et nytt nettbasert fag som heter «LN317D Enterprise 2.0 – Profesjonell bruk av nettet» som i hovedsak tar opp:

  • Sosiale medier: Tilstedeværelse, kommunikasjon, markedsføring/profilering, læring og liknende
  • Samarbeid: Hvordan jobbe effektivt i for eksempel prosjektarbeid, samarbeide over nett
  • Publisering: Hvordan produsere innhold med video, lyd og bilde i ulike formater, distribuere dette i ulike kanaler og håndtere opphavsrett

Faget starter opp 25.januar, men dette er et fleksibelt opplegg i fall det kommer for brått på. Vurderingsformen er også mer fleksibel enn en kan få inntrykk av ved å lese fagbeskrivelsen 🙂

Her er en presentasjon om PLN i fall det har interesse:

OPPDATERING sommer 2011: Faget splittes nå i de to (nye) fagene Samarbeidsverktøy og deling og Sosiale medier

fordi det viste seg å være behov for en mer spissing og et skille mellom verktøy og sosiale medier.

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me