itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

TAG | nyhet

jan/16

12

Vi er fortsatt itfag, men nå ved NTNU

Vi er nå fusjonert med NTNU! Studietilbudene våre består som før. Du kan fortsatt kjøpe nettbaserte kurs/fag innen IKT via http://itfag.no. Den eneste endringen på kort sikt er at du vil få studiepoeng fra NTNU og ikke HiST. På lang sikt kan det derimot bli endringer, for eksempel i påmeldingsrutiner og bakenforliggende systemer.

NTNU logo kunnskap for en bedre verden

Nye NTNU, eller Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet består av gamle NTNU samt høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Med over 39.000 studenter og 6.700 ansatte, skal vi sammen lage Norges mest spennende, innovative og største universitet. Vi er stolte av å få være med og kommer til å fortsette med å tilby nettbasert utdanning.

Vi ønsker alle eksisterende og nye nettstudenter og campusstudenter en fin vår. Vi håper du vil trives som student ved NTNU og lære mye i tiden som kommer. En ny epoke har startet, vi håper du blir med videre på ferden.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

jan/15

27

Faglærer forteller om Python

Programmering med Python (5 studiepoeng, IFUD1050) er et nytt fag vi tilbyr i vår, med påmeldingsfrist 1. februar. Vi snakket med faglærer Claus Schive for å lære mer om Python.

Claus Schive, faglærer i Python

Hva er Python?

Python er et objektorientert programmeringsspråk startet av Guido van Rossum i 1989 og er utviklet som et fri programvare-prosjekt. Python har en lettlest og klar syntaks. I Python deles koden opp etter innrykk og ikke etter spesialtegn som }, noe som skal gjøre det lettere og raskere å skrive programmer. I tillegg finnes også et antall tredjeparts utvidelser fritt og åpent tilgjengelig.

Hvorfor er Python relevant?

Python er et utbredt og kraftig språk som brukes av både forskningsgiganter, IT-bedrifter som Google og filmstudioer. Det er også veldig intuitivt og enkelt å lære. Programmeringsspråket er egnet for de fleste oppgaver og er populært blant annet for bruk på web og innen vitenskap. Python er egnet for hurtige og dynamiske utviklingsprosesser og en kan bruke webrammeverk som tillater smidig og fleksibel utvikling.

Hvordan kommer faget til å være lagt opp?

Faget Programmering med Python har et omfang på 5 studiepoeng. Det er 8 leksjoner med lærestoff og til hver leksjon er det tilknyttet en praktisk programmeringsøving. Faget avsluttes med en større prosjektøving/case og flervalgseksamen på nett (digital eksamen). Prosjektet krever at man planlegger og utvikler en større webløsning.

Kan du si litt om deg selv og din bakgrunn?

Jeg har mastergrad i IT fra Høyskolen i Østfold 2006 og har arbeidet for det meste i privat næringsliv.

 

Hvis du er nysgjerrig på Python, så les mer detaljert om faget her

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

aug/13

28

Velkommen til nettstudier høsten 2013

Av: Svend Andreas Horgen, studieleder nettbaserte fag

Det er snart tid for høstens nettbaserte studier. På vegne av alle som jobber ved Avdeling for Informatikk og e-Læring ved HiST ønsker jeg tidligere og nye studenter hjertelig velkommen til en lærerik høst! Påmeldingsfrist er 2.september og oppstart 3.september. Har du ikke allerede gjort det, så sjekk ut om det er noen fag du er interessert i på http://itfag.hist.no

Vi håper du som studerer nettbasert får godt utbytte og lærer mye. Vi har forresten innført Microsoft Lync og Office 365 i HiST siden sist, og det betyr at du som student får tilgang til veldig gode, nettbaserte verktøy for samarbeid og læringsstøtte. Ja – det gjelder også nettstudenter som tar bare enkeltfag. I stadig flere fag tester vi ut synkron undervisning hvor læreren kan møte studentene virtuelt i sanntid. Små nettmøter kan være effektive enten når en står fast og trenger hjelp (dele skjermen) eller for å samle litt større grupper til spørretimer i ny og ne. Likevel har vi en asynkron modell som betyr at du kan studere i eget tempo, uten krav til oppmøte, når du vil og hvor du vil. Målet med synkrone opplegg er å utfylle det asynkrone og tilby sanntid for de som ønsker det. Har du muligheten til å delta på en aktivitet i sanntid, så oppfordres du til å bli med. Det er som regel lærerikt, og gir et annet forhold til medstudenter og lærere.

Hilsen fra itfag, hello world by svendah, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  svendah 

 

Må forresten nevne at vi har flere nyheter i høst: C++ for programmerere er et avansert programmeringsfag som skal gi de som kan OOP fra før av en god innføring i C++. Datastøttet samhandling handler om teknikker og verktøy for distribuert samhandling, prosjektstyring og liknende. Organisasjon og ledelse gir blant annet en innføring i organisasjonsteori, organisasjonsstrukturer og ledelsesprinsipper. Vi har også et nytt fag for lærere, eller de som bare er interessert i «læring»: PLN – personlig læringsnettverk. Og som vanlig er det en rekke fag å velge mellom på http://itfag.hist.no.

Erfaringsmessig har mange studenter spørsmål om fagene eller trenger råd til fagsammensetning. Det er bare å ta kontakt med studieleder Svend Andreas Horgen på telefon 73559269 eller svend punktum horgen snabelalfakrøllekrallekrille hist punktum no, så får du gode råd.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

jun/13

26

Husk søknadsfristen til nytt studium 1.juli

Av: Geir Maribu, studieleder

Det nærmer seg søknadsfristen til det nye studiet i «Samhandling og informasjonsdeling med IKT». Mandag 1. juli er siste frist. Søknadsskjema på nett finner du på http://hist.no/informatikk/samhandling/ (til høyre på siden med navnet «Send søknad»).

Etter søknadsfristen 1. juli vil det gå cirka 2 uker før du får et svar om opptak. I de to ukene skal søknader og vitnemål behandles, søkere skal rangeres og en del av dere skal realkompetansevurderes.

Søkningen til studiet er god. Nå 6 dager før oppstart er det 30 søkere til de 24 plassene. Dermed kan vi med sikkerhet slå fast at studiet kommer i gang. Oppstarten blir 3-4. september med en samling i Trondheim. Mer infor om dette kommer når vi vet hvem som blir tatt opp på studiet.

Det har kommet en del spørsmål om en kan søke dersom en ikke har en bachelorgrad. Ja, det kan man. Men for å komme i betraktning må man ha en god del relevant praksis. Husk derfor å krysse av for realkompetansevurdering i søknadsskjemaet dersom du er søker uten bachelor.

De to siste emnene i studiet er «Dokumentarkiv og informasjonsdeling» og «Prosjekt». La oss se litt på disse to.

Dokumentarkiv og informasjonsdeling handler om Opphavsrett, Creative Commons, Personvern. Informasjonsstrategi, kunnskapsadministrasjon, teknologi for informasjonsdeling, Informasjonsdeling og samarbeid. Eksempler på informasjonsdeling. Hvordan lage, organisere og administrere et dokumentarkiv. Hvordan bruke et dokumentarkiv, dokumentstyring, dokumentversjoner, historikk – arbeidsflyt og «livssyklusen» til dokumenter. Styring av tilganger, revisjonskontroll og sikkerhetskopiering.

I det siste emnet Prosjekt skal du praktisere alt det du har lært og da gjerne inn mot den bedriften du jobber i. Gjerne også sammen med 1-2 andre studenter slik at vi også da kan praktisere samhandling.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Av: Geir Maribu, studieleder

Det er mandag 17. juni og nøyaktig 14 dager til søknadsfristen til studiet Samhandling og informasjonsdeling med IKT. Jeg har sjekket søkerlisten og pr i dag er det allerede 8 søkere. Så ingen tvil med andre ord. Studiet ser ut til å slå an. Vi er i full gang med forberedelsene og gleder oss til å komme i gang.

Du finner flere tidligere innlegg om studiet på denne bloggen (det første her og det andre her). I dag skal vi se nærmere på to nye emner i studiet (de to første stod i et tidligere innlegg). Det er emnet Prosjektledelse med PRINCE2 og emnet Concurrent design.

Emnet Prosjektledelse med PRINCE2 skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hovedprinsippene ved å planlegge, gjennomføre og følge opp prosjekter ved bruk av den generiske prosjektledelsesmetoden PRINCE2. Metoden er basert på velprøvde prinsipper innen prosjektledelse og den kan anvendes på svært forskjellige prosjekter som f.eks. organisasjonsutviklingsprosjekter, produktutviklingsprosjekter eller prosjekter hvor målet er å implementerer nye IT-systemer. Emnet gjennomgår bl.a. styring av prosjekter med utgangspunkt i variabler som tid, kostnader, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinster. Kombinert med praktisk prosjekterfaring og emnets læringsaktiviteter skal dette gi tilstrekkelig teorigrunnlag og ferdigheter til at kandidaten kan delta i og etter hvert fylle rollen som prosjektleder, i prosjekter hvor PRINCE2-metoden benyttes. Se mer om PRINCE2 på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Prince2

Etter å ha gjennomført emnet Concurrent design skal studentene forstå viktigheten av multidisiplinær samhandling og concurrent design. Studentene skal kunne delta i multidisiplinær samhandling gjennom bruk av Concurrent Design-metoden (CCD). Studentene skal beherske emner som planlegging, forberedelse, kalibrering, gjennomføring og mellomarbeid i prosjekter som anvender Concurrent Design-metoden med sesjoner. Emnet tar også for seg prinsippene Concurrent Design bygger på, samt ulike suksessfaktorer for å lykkes med planlegging og gjennomføring av Concurrent Design.

I dette emnet inngår også en fysisk samling i Trondheim over 2 dager i slutten av januar der vi samles i CCD-rommet og gjør et case på concurrent design.

CCD-rommet

CCD-rommet

Du finner mer info om studiet på http://hist.no/informatikk/samhandling/. Klikk også på lenkene til venstre på denne siden for enda mer info. Til høyre på siden finner du lenken Send søknad.

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

mai/13

29

Emner i det nye studiet

Av: Geir Maribu, studieleder

I forrige blogginnlegg presenterte vi et nytt studium kalt Samhandling og informasjonsdeling med IKT. Nå skal vi se nærmere på emnene som inngår i studiet. Til sammen er det seks emner, tre i hvert semester. Hvert emne er på 5 studiepoeng. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på to av emnene som begge kjøres i første semester.

Samarbeidsteknologi: I dette emnet er det snakk om hvordan man kan møtes på nett, hvordan samarbeidet kan gjøres i praksis og hvordan man kan dele informasjon på nett. Konkret snakker vi her om det som på engelsk kalles for Computer Supported Cooperative Work. Vi kommer til på se på flere forskjellige verktøy for samarbeid og hvordan vi effektivt kan jobbe i team. Sentral er det også å kunne jobbe distribuert og hvilken verkstøystøtte som finnes for å jobbe distribuert.

Organisasjoners interne bruk av sosiale medier: Hva er Enterprise 2.0. Hvordan brukes sosiale medier i dag i og utenfor virksomheten. Oversikt over aktuelle Web 2.0-verktøy og Enterprise 2.0-ekvivalenter. Hvordan kan sosiale medier brukes for læring i en organisasjon. Nye former for samarbeid med nye verktøy. Forstå samhandlingsmønsteret i sosiale medier. Communities of practice internt i virksomheten. Hva skjer internt, hva skjer eksternt? Opplæringsbehov. Hvilke verktøyalternativer fins. «The hyperlinked organisation».

Klikk på emnenavnene for å få mer informasjon om hvert emne.

Vi tar gjerne imot kommentarer. Jobber du med i prosjekter der verktøy og metoder som dette kan være aktuelt? Har du erfaringer du kan dele med oss? Har du gode råd å gi oss før vi setter i gang disse emnene? Er det aktuelt for deg å søke på dette studiet?

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

mai/13

15

Nytt studium fra høsten 2013

Av: Geir Maribu, studieleder

Vi lanserer et nytt studium fra høsten 2013. Studiet går som fjernundervisning, er på 30 studiepoeng og har fått navnet «Samhandling og informasjonsdeling med IKT”. For at folk som allerede er i jobb skal kunne ta dette studiet er det satt opp på ”halv fart”, dvs de 30 studiepoengene tas over ett år.

Studiet er beregnet på deg som allerede har en 3-årig bachelorgrad og som i sin nåværende jobb arbeider i prosjekter der samarbeid med personer fra forskjellige fagdisipliner er sentralt. Det kan være ingeniører som prosjekterer nye bygg, nye produkter, helsearbeidere som utvikler nye behandlingsopplegg, politi som samarbeider med andre etater for å utvikle forebyggende tiltak av et eller annet slag eller det kan være it-folk som utvikler store it-systemer.

Opptakskravet er 3-årig bachelor eller tilsvarende. Alle typer utdanningsbakgrunn er relevante i denne sammenhengen da studiet det søkes opptak til nettopp omhandler samhandling mellom ulike fagområder. Derfor er det svært så relevant med forskjellig utdannings- og yrkesbakgrunn.

Studiet vil i svært stor grad dreie seg om gruppebasert samhandling og deling av informasjon på nett. Forskjellige typer samhandlingsverktøy på nett vil derfor står sentralt. Det forventes at alle studenter på studiet har samme progresjon i studiet og derfor fullfører i løpet av ett år. Dette kravet er nødvendig for å kunne få til samhandling. Vi ser gjerne at 3-4 personer fra samme arbeidsplass søker om opptak og derfor kan danne sin egen samhandlingsgruppe.

Studiet er finansiert av staten og det vil derfor ikke påløpe kursavgifter til dette studiet. Men det er lagt inn samlinger i studiet der det vil påløpe utgifter til reise og overnatting i Trondheim. En samling ved oppstart i begynnelsen av september og en samling i januar. Til begge samlingene legger vi opp til at én overnatting skal være tilstrekkelig.

Studiet består av 6 emner. En presentasjon av disse emnene kommer i blogginnlegg i neste uke.

Søknadsfristen er 1. juli 2013. Mer info om studiet og hvordan du søker kommer seinere på denne bloggen. Dersom du har kommentarer eller spørsmål til studiet bruk kommentarfeltet nedenfor. 

Dette innlegget har 5 kommentarer. Gjerne bidra :-)

jan/13

18

Nytt fag: Applikasjonsutvikling for Windows Phone

Av: Atle Nes

En av nyhetene i fagporteføljen til itfag i vår er faget
Applikasjonsutvikling for Windows Phone
. De siste årene har det blitt veldig populært å utvikle mobil-apps til både iPhone og Android. Vi har hatt mange studenter som har tatt Android-faget. Det blir spennende å se hvor populær Windows-plattformen blir blant utviklere og brukere.

I faget får studenten en grunnleggende innføring i utvikling av applikasjoner for mobiltelefoner med Windows Phone 8. Windows 8 ble lansert i høst sammen med Windows Phone 8. Dette er et relativt nytt marked som har potensiale til å nå ut til mange brukere. Det er store muligheter til å være først ute med å lage en applikasjon som ikke finnes på denne plattformen ennå.

Apps på Windows Phone. Bildet er hentet fra Techradar

Faget passer best for de som har en Windows 8 telefon, men det er ikke noe krav. Visual Studio 2012 er inkludert i SDK for Windows Phone og kan lastes ned gratis. Denne har innebygget emulator som simulerer en virkelig telefon.

Faget undervises 100 % nettbasert, noe som betyr at du kan studere fleksibelt når du vil og der du vil. Det er krav om å gjøre noen obligatoriske øvinger. I stedet for eksamen, settes karakteren basert på et 5-ukers prosjekt som gjennomføres individuelt. Prosjekt som vurderingsform har vi gode erfaringer med fra andre fag. Da får studenten lære over tid og tidspresset en ellers kan felles av på en eksamen spiller ikke inn i vurderingen. Les gjerne mer i fagbeskrivelsen.

Hva tenker du om fremtiden til Windows Phone?

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

aug/11

29

Hvorfor et kurs i digital fotografering?

Av: Ali Alsam, faglærer og fotograf

For å ta et bilde med dagens digitalkameraer er det bare nødvendig å forholde seg til to knapper: av/på-knappen og utløserknappen. Hvorfor er det da lurt med et kurs i digital fotografering? Hvorfor investere tid og penger for å lære noe en allerede kan?

Antall hobbyfotografer øker hver dag. Forhandlere over hele verden selger hundrevis av digitale kameraer eller mobiler med kameraer hvert eneste minutt. Når vi for eksempel ser opptøyer i London eller demonstrasjoner i Egypt på nyhetene, kan vi se vanlige folk med digitale kamera eller videokamera som skal fange øyeblikkene. Få minutter senere ser vi resultatet på blogger, bildetjenester, YouTube og sosiale medier. Er vel ikke alle som har et kamera egentlig en fotograf?

Dagens verden innen fotografi er veldig forskjellig fra den tiden da bare noen få hadde råd til å kjøpe utstyr og visste hvordan det kunne brukes. I dag er det ingen tilsynelatende forskjell mellom en profesjonell og en hobbyfotograf. Dagens fotografikunst er som å skrive på Internett: alle kan produsere og være «forfattere».

Disse tankene får jeg når jeg tenker på hvorfor en bør ta et kurs i digital fotografi. Men det er også andre spørsmål å stille seg: Hvorfor og når trenger vi å ta bilder i RAW-format? Hva er beste plassering i bilderammen når vi tar et portrett av et barn? Hva når motivet er en gammel person som ikke kan bevege seg noe særlig? Hvorfor tar profesjonelle fotografer bilder med flere eksponeringer? Hvordan kombinerer de dem? Hva betyr «mirror lock up» på kameraet mitt? Når burde jeg bruke det? Hva er dybdeskarphet? Hvordan endres dybdeskarphet med mikrofotografering? Bør jeg bruke stativ (tripod)? Hva er MTF på objektivet mitt? Hvordan påvirker det prisen? Bør jeg bruke fastobjektiv eller zoomobjektiv? Hva er egentlig et godt bilde? Hvordan bør jeg komponere et bilde? Hva er «low key»? Hvordan kan jeg organisere bildene mine? Hvordan bør jeg forbedre og manipulere dem? Hvordan kalibrerer jeg kameraet mitt? Hva er fargekontroll?

I dag vokser antall hobbyfotografer, men hvor mange selger bildene sine? Hvor mange stiller ut bildene sine? Hvor mange kan få jobb som fotograf? Svaret er: Veldig få.

Ved å ta et kurs i digital fotografi får du dokumentert kunnskap. Du kan for eksempel bruke dette i jobbintervjuer. Du kan tjene penger på hobbyen din. Men viktigst av alt: Det gir deg mulighet til å bli en bedre fotograf. Fotografi er et teknisk fagfelt. Selv om det aldri har vært enklere å få gode bilder ved å bare trykke på en knapp, så vil det å få det beste ut av situasjonen kreve mye tankevirksomhet, kunnskap og erfaring.

Et kurs i fotografi lar deg bygge opp en portefølje av kvalitetsbilder som du kan bruke. Det bidrar til at du kan lære deg å ta de beste bilder av dine venner, barn og minneverdige motiver.

Å studere fotografi gjennom itfag har mange fordeler. Høgskolen har lang erfaring med nettbaserte studier. Studenter fra hele landet kan studere hjemmefra. Nettopp det er ekstra gunstig i et fag om fotografi, hvor du som student kan fange bilder fra lokalmiljøet ditt, landskapsbilder der du bor og venner/familie. Samtidig møter du folk fra hele landet – virtuelt. På nett. Slik vil kurset bli en fin mulighet for å utveksle tips, erfaringer og kommentarer med hverandre.

Har du lurt på «Hvordan utføres hvitbalanse matematisk»? Dette er et veldig avansert spørsmål som de færreste har svar på, men du kan selvsagt spørre om dette og andre ting du lurer på i diskusjonsforumet. Faglærer har høy kompetanse og kan det meste om foto. I tillegg vil du møte medstudenter som har ulike erfaringer.

Oppsummert: Kurset passer for en rekke behov. Vil du bygge en portefølje for profesjonell bruk eller som CV for videre studier/jobbsøking? Eller vil du bare bli flinkere til å ta bilder? Du får avtalt et strukturert opplegg som passer dine behov og gjør at du kan utvikle deg.

Bloggredaktørens sluttnotis: Læreren i dette kurset heter Ali Alsam, og representerer kunnskap i en sjelden miks mellom bilde-kunst, bilde-vitenskap og bildebehandling. Ali er vitenskapelig utdannet med doktorgrad (PhD) i bildebehandling, og er også en profesjonell fotograf og digital kunstner som har holdt mange fotoutstillinger i ulike gallerier. Du kan se eksempel på Ali sitt arbeid på:
http://www.youtube.com/user/ThatYouInMe?feature=mhee

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

jun/11

23

Nyhet: SharePoint 2010

Av: Stein Meisingseth, høgskolelektor og faglærer i en rekke driftsfag

AITeL starter i høst med et nytt fag – SharePoint 2010. Vi vet at dette emnet har vært etterspurt i lang tid, og nå kommer første del av totalt tre fag om SharePoint.

Hva er SharePoint?

Selv de mest entusiastiske brukere har problemer med å forklare hva SharePoint egentlig er. Ifølge Microsoft så er det “En web-basert plattform for profesjonell samhandling i og mellom bedrifter”. SharePoint 2010 er laget for at personer skal kunne koble seg til bedriftsinformasjon og et nettverk av medarbeidere via internettsider. En kan lage alt fra et enkelt område for samhandling til et avansert intranett for virksomhetsstyring. SharePoint 2010 inneholder funksjonalitet for søk, arbeidsflyt, innholdshåndtering og informasjonsdeling. SharePoint 2010 gir muligheter for å bygge løsninger som kan samhandle og integreres med andre programmer.

Vanlige områder for bruk er intranett, dokumentstyring, publikasjon, prosjekter og arbeidsgrupper. Det er også veldig ofte brukt til bildearkiv, videoarkiv, dokumentarkiv, publikasjonsarkiv og som filserver for en organisasjon.
Sites er selve portalen til innholdet og kan ta en form av intranettområde, ekstranettområde eller Internet-område.
Sites er muligheten til å samhandle, raskere ta avgjørelser, finne og dele informasjon og koble seg til brukere på tvers av avdelinger, grupper, organisasjoner, partnere og kunder.

Publisering av informasjon

Med SharePoint 2010 Sites kan brukere dele og publisere informasjon enten via nye sider, legge til og endre innhold, endre design eller komme med tilbakemeldinger via verktøy som kommer med Sites.

Grensesnitt

Brukere kan personifisere opplevelsen til sitt behov som gjør det lettere å finne og bruke riktig innhold til rett tid. Brukere kan også dele innhold til målrettede brukere, merke innhold for å forbedre synlighet og de kan endre språket på sidene etter ønske.

Brukerinnføring

SharePoint 2010 er enkelt for brukere å ta i bruk for å distribuere og hente informasjon via mange kanaler, fra kontoret, offline med Workspaces eller via mobiltelefon. Brukere kan endre innhold direkte via nettleseren med SharePoint 2010 forbedrede tilkobling til både Microsoft Office og Office Web Applications.

SharePoint 2010 Sites

SharePoint 2010 Sites er et verktøy som lar deg enkelt og raskt utvikle og modifisere sider, endre innhold, legge til interaksjoner og endre design.

Følgende tema vil bli gjennomgått

Hva er SharePoint – Roller – Tilgang til SharePoint – Opprette og bruke Team Sites – Navigering – Lister og Libraries – Home page -Opprette og bruke webpart – Opprette og bruke Document Workspaces – Opprette og bruke Meeting Workspaces – SharePoint 2010 and Office 2010 – Bruke SharePoint Workspace – Opprette og bruke SharePoint Sites and Site Collections – Opprette og bruke maler – Sikkerhet i SharePoint – Opprette og bruke Workflows – Opprette og bruke Wiki – Dokumentdeling – Søking

Har du erfaring med SharePoint og hvordan vil du vurdere relevansen av dette faget?

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

jun/11

6

Nytt fag: Sosiale medier

Av: Svend Andreas Horgen, høgskolelektor og faglærer i LN203D Sosiale medier

Hva er sosiale medier? Hvilke trender er viktige å forstå? Hvem bruker sosiale medier og hvorfor? Når trenger du en strategi? Hva kreves av en god strategi? Hvordan tilrettelegge for lærende organisasjoner? Hvordan måle effekten av det du gjør?

Vi utvikler for tiden et helt nytt fag om sosiale medier som kjøres for første gang høsten 2011. I dette innlegget kan du lese om faglærere, faglig innhold, det pedagogiske opplegget, og du kan sågar bidra til å forme faget!

Faglærere er:

  • Thor O. Olsen: Førsteamanuensis. Sterk på forretningsstrategier. Har omfattende erfaring med innovative bedrifter og lang erfaring med bedriftsutvikling i praksis.
  • Svend Andreas Horgen: Høgskolelektor. Studieleder for itfag.hist.no og ansvarlig for sosiale medier ved AITeL. Har Undervist i temaer knyttet til sosiale medier i flere andre fag over flere år. Kursholder innen sosiale medier. Prøver å forstå virkemåte, det tekniske og sentrale mekanismer. Har samlet opp en rekke praktiske, nyttige tips. Aktiv blogger fra 2006, twitrer og en etablert i en rekke andre sosiale medier.

Hva skal faget ta opp? Her er noen stikkord og planer, men har du innspill så kom gjerne med dem i kommentarfeltet (og bli med på å forme faget 🙂

  • Om sosiale medier: Litt historikk. Oversikt over landskapet. Sentrale mekanismer. Nye trender. Muligheter. Utfordinger. Hvordan brukes typisk sosiale medier brukes i merkevarebygging?
  • Bli god på å bruke sentrale teknologier: Learning by doing, hands on. Dypere forståelse gjennom ferdigheter. Skriv egen blogg for øvingsoppgaver. Individuell jobbing sammen med andre. Bruk av Twitter, Facebook, blogg, video, Google-tjenester, sosial bokmerking, samarbeidsverktøy, analyseverktøy med mer.
  • Lær å utvikle en god strategi: Når trenger du en strategi? Hva kreves av en god strategi? Hvordan videreutvikle? Hvem gjør hva? Mål og hensikt? Metode? Krav? Hvordan samspille med andre planer/dokumenter? Fallgruver, etikk og nettvett. Du skal lære å lage noe som er godt begrunnet og matnyttig.
  • Tenk nytt om læring og kunnskapsutvikling: PLN – hva er det og hva har dette med merkevarebygging å gjøre, mon tro? Hvordan bruke sosiale medier til å utvikle virksomheten og de ansatte? Hvordan lære seg å produsere godt innhold? Hvordan lære å lære? Hvordan tilrettelegge for lærende organisasjoner?
  • Sett fokus på måling, kvalitetsikring og forbedring: Hvordan måle effekten av det du gjør? Hvorfor? Hva? Når? Kvalitetssikring. Testing. Videreutvikling.

Det pedagogiske opplegget vil være litt utradisjonelt. I stedet for å skrive/lage mye lærestoff, vil vi legge opp til studentaktiv læring gjennom fokus på læringsutbytter og læringsaktiviteter. Du vil selvsagt få en god del lærestoff og refleksjoner/tips fra faglærerne, men må også jobbe en del på egenhånd. Hvorfor? Fordi dyp forståelse for sosiale medier kan ikke oppnås ved å bare lese teori. Du må erfare, oppleve og reflektere. Du må dele erfaringene med andre (et viktig aspekt som kan lede til ny erkjennelse) og du må lære av andres erfaringer. Du må se på hva andre gjør, utvikle evnen til å finne sterke og svake sider og innlemme i din situasjon. Faglærer Svend Andreas har mye erfaring og innsikt i nettets virkemåte.

Også teoretisk forankring og forståelse er viktig, og faglærer Thor O. har en meget solid erfaring med utvikling av virksomheter, strategier og innovasjon.

Fungerer det å ta et slikt fag nettbasert? Vi (itfag, AITeL) har lang erfaring med nettbasert undervisning. I dette faget kombinerer vi det beste fra læringsopplegget vårt med nye medier. Du vil møte på nøye gjennomtenkte læringsaktiviteter som hjelper med å realisere læringsutbyttene. Faget har ikke eksamen, men noen obligatoriske øvingsoppgaver som må gjøres og bestås. Øvingsoppgavene skal leveres som blogginnlegg, og du må også prøve ut ulike sosiale medier og 2.0-verktøy i praksis for å løse øvingene. Det meste gjøres individuelt, men de som vil kan samarbeide og samarbeid skjer på «meta-plan» hvor en samarbeider uten å måtte sette seg ned og aktivt samarbeide. Vi vil stimulere til erfaringsdeling mellom studentene. Det er også motiverende å jobbe med noe som blir sett og kommentert av medstudenter og andre tredjepersoner. Vi har også noen faglige og pedagogiske overraskelser på lur…

Hvem passer faget for? Hmmm. Deg – dersom du mener det som står over er interessant. Eller kanskje du mener du behersker det over godt nok, men har en kollega eller kjenning som ikke gjør det?

Faget lages nå. Planleggingen av et fag om sosiale medier kan også ha innslag av sosial web-tankegang. Derfor ber vi om innspill. Hva tenker du om et slikt fag? Har du forslag til ting som bør få ekstra fokus?
Hvor viktig mener du det er å prøve verktøy og sosiale medier i praksis? Er teori og forståelse for virksomheter viktig? Har du andre innspill eller tanker? Vi ser fram til og takker for alle innspill!

Dette innlegget har 12 kommentarer. Gjerne bidra :-)

mai/11

3

Nye fag

Det er nå mulighet for å melde seg på (kjøpe) fag på http://itfag.hist.no. Vi tilbyr flere nye fag fra høsten av:

Vi skal presentere de nye fagene mer grundig i tiden fremover på denne bloggen, og har allerede skrevet om det nye faget Digital Fotografi i et tidligere blogginnlegg.

Hele listen av fag finner du på http://itfag.hist.no. Vi håper du opplever porteføljen som innholdsrik.

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

mai/11

1

New course: Digital photography

Av: Ali Alsam, 1.amanuensis

Today, most of the digital content which we generate and store is represented by images- still and video. We use images to document our world, to share with friends and to store as a record for future generations. The use of digital photography is, however, wider than the capture of our daily lives. Digital photography is used in classifying materials- each time you recycle empty plastic bottles photography is used to automate the process. It is used in sorting foods, in medical diagnosis, in steering robots, in analyzing distant galaxies, in art and surveillance. Here, I’m selecting a limited set of examples out of the almost infinite current and future applications.

Click for large version

Independent of the application, the need for accurate photographs is paramount. In this sense we can think of a digital camera as a measuring device where the images are the measurements. The digital photography course at AITeL, aims to teach the students how to get accurate photos. How these photos can be manipulated not to diffuse reality but rather to represent it more accurately. The course introduces the students to image composition, camera controls, post-processing, printing as well as touch upon subjects such as copyrights and indexing.

Although the course has a structured lecture format, I welcome students who are interested in building a portfolio for applications to specialized photography schools. I also welcome students who are interested in exploring further studies in imaging technology. Independent of your background we can have a structure that is best suited for you. My idea is that we learn most when we are enjoying ourselves the most.

Read more about the course here.

About the teacher: Ali Alsam has a PhD in camera calibration and image processing. He has worked as a lecturer and researcher in imaging. He has also been the principle imaging scientist at the National Gallery in London and worked as a consultant for HP, the food sorting industry (not allowed to tell you which 🙂 as well as an imaging adviser for NRK. Ali is also a keen professional photographer and artist. He has held many art-shows in the U.K. and in Norway. You can see some of his work at: http://www.youtube.com/user/ThatYouInMe?feature=mhsn

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

Av: Svend Andreas Horgen, studieleder for itfag

Hva er sosiale medier? Hvordan kan nye verktøy og tjenester brukes i profesjonell sammenheng? Hvordan vil dette nye påvirke og endre måten vi jobber på? Jeg ser på Web 2.0-tjenester og sosiale medier som gode – ja, helt nødvendige – verktøy i min digitale verktøykasse. Det jeg trenger er metoder for å jobbe effektivt, utveksle erfaringer, løse problemer, kommunisere med andre, og ikke minst: lære.

Jeg tror mange mennesker og virksomheter er i samme situasjon, både næringsliv og skoleverket. Det er derimot en terskel å sette seg inn i alt det nye, forstå potensialet og klare å omsette til konkret nytte for sin egen situasjon.

Vi har laget et nytt nettbasert fag som heter «LN317D Enterprise 2.0 – Profesjonell bruk av nettet» som i hovedsak tar opp:

  • Sosiale medier: Tilstedeværelse, kommunikasjon, markedsføring/profilering, læring og liknende
  • Samarbeid: Hvordan jobbe effektivt i for eksempel prosjektarbeid, samarbeide over nett
  • Publisering: Hvordan produsere innhold med video, lyd og bilde i ulike formater, distribuere dette i ulike kanaler og håndtere opphavsrett

Faget starter opp 25.januar, men dette er et fleksibelt opplegg i fall det kommer for brått på. Vurderingsformen er også mer fleksibel enn en kan få inntrykk av ved å lese fagbeskrivelsen 🙂

Her er en presentasjon om PLN i fall det har interesse:

OPPDATERING sommer 2011: Faget splittes nå i de to (nye) fagene Samarbeidsverktøy og deling og Sosiale medier

fordi det viste seg å være behov for en mer spissing og et skille mellom verktøy og sosiale medier.

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me