itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

TAG | læringsutbytter

Av: Geir Maribu, førstelektor og med i FoU-prosjektet ASSESS 2010

Lærerrollen på universiteter og høgskoler er i endring. Nå er ikke læreren en foreleser på armlengdes avstand, men en nær veileder som hjelper og rettleder studentene i arbeidet med lærestoffet. Læreren designer nå læringsopplegg der gruppearbeid, studentaktiviteter, dialog og kontinuerlig tilbakemeldingeren fra lærer er sentrale elementer.

Lærer og student snakker sammen i mye større grad nå enn før. Lærer spør om hvordan læringsaktivitetene fungerer, om de er fornøyd etc. Studenter gir tilbakemeldinger og læreren gjør endringer på opplegget etc. Nå har vi studenter i dialog med hverandre og med lærer. Alt dette er jo en ønskesituasjon på alle måter. … Les resten av innlegget

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me