itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

TAG | kvalitet

jun/13

23

Kvalitetsarbeid: Resultat av undersøkelser

Av: Svend Andreas Horgen, studieleder for nettbaserte itfag og nettstudiet Bachelor i Informasjonsbehandling

Hvert semester gjennomfører vi en større evaluering som ledd i kvalitetssikringen for våre nettfag. Takk til de som tok seg tid til å svare på undersøkelsen (sendt ut til alle som var vurderingsmeldt) i slutten av mai.

Vi ved Avdeling for Informatikk og e-Læring ved HiST jobber hardt for at du skal få en god opplevelse når du studerer hos oss. Tilbakemeldingene fra vårens undersøkelse er et viktig verktøy og til stor hjelp for oss til å forbedre oss.

Utdrag fra undersøkelse i et av fagene (klikk for større versjon)

Utdrag fra undersøkelse i et av fagene (klikk for større versjon)

Svarene i undersøkelsen viser at nettstudentene totalt sett er fornøyde med tilbudet, fagopplegget og det pedagogiske. Samtidig ser vi at det er noen områder hvor vi fortsatt må arbeide med for å forbedre oss:

 • Enda bedre engasjement fra faglærernes side.
  Tiltak: Utvikling av en nettlærerguide hvor lærerne får tips til hvordan de kan kommunisere bedre og mer aktivt med studentene via for eksempel diskusjonsforum og webmøter.
 • Noe fagstoff er utdatert i noen få fag.
  Tiltak: De aktuelle faglærerne tar tak i dette.
 • Manglende kvalitet på øvingsretting i noen fag.
  Tiltak: Både veiledere som vi tilsetter og faglærere som retter selv, får påminnelse om hvordan en god tilbakemelding skal se ut. Det skal ikke være lov å bare skrive «godkjent» som respons på en øving. Vi ønsker at alle nettstudenter skal få godt læringsutbytte av øvingsoppgavene de leverer inn, og gode kommentarer er et viktig ledd i denne læringen.
 • Mer videobasert lærestoff.
  Tiltak: Noen fag har allerede (mye) videobasert lærestoff, men på langt nær alle. AITeL ledet et forskningsprosjekt støttet av Norgesuniversitetet om pedagogiske muligheter med video som nå er avsluttet. Lærerne vil få tilgang til resultatene og kunnskapsbasen som ble utviklet i det prosjektet.
 • Ymse. Når det er opptil flere fritekstfelter i en undersøkelse, kommer det veldig mange konkrete og matnyttige tilbakemeldinger. Både på ting som fungerer og ting som kan gjøres anderledes.
  Tiltak: Hver faglærer har fått tilbakemeldinger for sitt fag, og tar med seg tilbakemeldingene som innspill i sitt arbeid med å forberede fagene neste gang.

Når en selger et produkt eller en tjeneste, vil ulike kunder kunne ha ulik opplevelse og utbytte. Vi tilbyr et komplekst produkt, nemlig 50 nettbaserte fag på høgskolenivå som undervises av ca 35 faglærere. Vi får jevnt over veldig gode tilbakemeldinger, men vil jobbe med å forbedre oss der vi får negative tilbakemeldinger. Hver faglærer har fått en oppsummering for sitt fag, og må selv foreslå passende tiltak, i tillegg til at undertegnede følger opp generelle ønsker som er løsbare. Hvis du har innspill til prosessen i kvalitetsarbeidet vårt så legg gjerne igjen en kommentar.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me