itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

TAG | innspill

Av: Svend Andreas Horgen, studieleder

Denne bloggen ble laget i 2010. Designet ble laget i 2010. I øving 1 i faget Sosiale medier (5 studiepoeng, IINI2004) har studentene fått i oppgave å analysere itfag-bloggen for å lære mer om hva en blogg er. De ble bedt om å finne ut hvor mange innlegg den har, hvordan bloggen er bygd opp og strukturert, hvem som bidrar, hva vi skriver om etc. Mange har gjort en grundig jobb og skrevet gode analyser. De ble også bedt om å påpeke svakheter.

En svakhet som veldig mange studenter trekker fram i analysene sine, er nettopp designet. Sitat fra det en tilfeldig valgt student skriver: «Designen er såååå 2010».

Jeg er enig i at vi kunne frisket opp designet, men er usikker på hvordan det burde se ut. Med WordPress er det jo enkelt å endre design uten at det går utover innholdet, så i praksis tar det bare noen minutter å endre design. Dersom en bruker en ferdig mal, that is.

Men hvordan burde et nytt design se ut? Har du innspill? Tanker? Konkrete forslag til maler i WordPress som kunne egne seg å bruke? Er du enig/uenig i at designet bør oppdateres? Alle tilbakemeldinger er nyttige.

Dette innlegget har 12 kommentarer. Gjerne bidra :-)

sep/12

13

Mobiltelefonen

Mobil for de små

Det kommer stadig nye mobiletelefoner. Det er en rivende utvikling både på software-siden og hardware-siden. I går slapp Apple iPhone 5, og det har fått mye oppmerksomhet både i forkant og i etterkant. Vi skal ikke ta en gjennomgang av nyhetene ved den telefonen, men spør heller deg noen mer generelle spørsmål:

  1. Kan mobiltelefonen brukes til læring? Hvordan?
  2. Hva tror du kommer til å skje med app-er og HTML5 i årene som kommer?
  3. Hvordan tror du mobiltelefonen vil prege livet til Ola Nordmann om 10 år?

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Av: Kjell Toft Hansen, studieleder for Bachelor i Drift av datasystemer

Vi trenger hjelp til å finne nytt navn på den ene studieretningen vår, Bachelor Informatikk Drift av datasystemer. Studieretningen tilbys av Høgskolen i Sør Trøndelag (Avdeling Informatikk og E-læring) og henvender seg til søkere som har både praktisk og teoretisk interesse for drifting og vedlikehold av datanettverk. I utdanningen fokuserer vi på teoretiske og praktiske kunnskaper i implementering og drift av lokale datanettverk (LAN) og forretningskritiske lokale og globale nettverksløsninger. Utdanningen gir også en bred innsikt i de fleste IKT-relaterte emner

Vi legger vekt på både den tekniske og den ikke-tekniske dimensjonen ved fagområdet gjennom teori og praksis. De fleste av emnene undervises i en spesielt tilpasset nettverkslabb.

Når studiet er fullført, blir studentene spesialister på teknisk drift og vedlikehold av datanettverk og moderne informasjons¬systemer. Det undervises i følgende emner på 1. årstrinn:

1) Informatikk 1 omfatter følgende delemner: IT Introduksjon, Programmering i Visual Basic, Prosjektrettet systemarbeid, Databaser.

2) Informatikk 2 omfatter følgende delemner: Drift av lokalnettverk, Datakommunikasjon, Operativsystemer med Linux.

Det undervises i følgende emner på 2. årstrinn:

3) Drift av datasystemer omfatter følgende delemner: Windows Server for systemansvarlig, Virtuelle tjenere, Drift av virtuelle nett og overvåking

4) Drift av Linux og nettverk omfatter følgende delemner: Praktisk Linux, Linux systemdrift, Nettverksteknologi

Det undervises i følgende emner på 3. årstrinn:

Å møte arbeidslivets behov for arbeidskraft er viktig for oss. Derfor ønsker vi å dimensjonere antall studieplasser slik at det blir en faktisk konkurranse om studieplassene. Dette sikrer en god inntakskvalitet. Åpne studier over tid har vist seg å redusere kvaliteten både på gjennomføringsprosent og på effektiv produksjon av studiepoeng.

Vi ønsker også at det skal være en god etterspørsel etter de ferdige kandidatene og over en periode på flere år har det vært en til dels kraftig konkurranse om avgangsstudentene. Dette gir seg utslag i at mange av studentene tilbys jobber før de er ferdige, og til dels med svært gode betingelser. Flere større firma kommer på headhunting hos oss. Men dessverre, slik situasjonen er i dag, så utdanner vi ikke nok studenter som kan dekke næringslivets behov. Vi har kapasitet til å ta opp flere studenter enn vi gjør i dag, men vi har ikke nok kvalifiserte søkere. Dette hadde også vært ønskelig med større konkurranse om eksisterende studieplassene.

Kan en navneendring på studieretningen vår føre til økt søking? Begrepet ”informatikk” kan ikke utelates pga antall studiepoeng i såkalte informatikkfag. Men den resterende delen av navnet, ”drift av datasystemer”, kan absolutt vurderes endret. Eksisterende navn ble unnfanget i 2003 og har muligens gått ut på dato. Du jobber kanskje selv med undervisning eller har fartstid som utøvende innen fagområdet og har gjort deg noen erfaringer og betraktninger. Vi bli svært takknemlige for dine kommentarer.

Dette innlegget har 5 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me