itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

CAT | Uncategorized

aug/14

27

Økonomi + IT = sant

Vi tilbyr som kjent mange nettbaserte fag innen data: programmering, web, drift, sikkerhet og liknende. I tillegg har vi noen fag innen økonomi, administrasjon, ledelse og entreprenørskap. Hvorfor det? Er det relevant for IT-studenter å lære om økonomi?

Tor Atle Hjeltnes og Monica Storvik anbefaler økonomi-fag i tillegg til IT

Tor Atle Hjeltnes og Monica Storvik underviser flere slike fag ved Avdeling for Informatikk og e-Læring ved HiST, både på campus og nettbasert. De sier at det er flere grunner til at IT-studenter bør lære om økonomi, entreprenørskap og organisasjonslære.

Alt i dagens samfunn koster penger. Alt skal finansieres. IT er en betydelig kostnadsdriver, men også en viktig verdiskapende faktor i private og offentlig institusjoner.

Ved å beherske grunnleggende regnskapsføring og økonomisk styring vil en stå bedre rustet for å ta gode beslutninger også i et økonomisk perspektiv. Alle som skal sitte i et styre eller jobbe med utvikling, innkjøp eller salg av produkter og tjenester, ikke minst innen IT, bør ha grunnleggende kunnskap innen økonomi for å kunne gjøre en forsvarlig og god jobb.

Du kan lese mer om økonomifagene ved å se på fagene med grønn kategori på http://itfag.hist.no, og for hvert fag gå til lenken «Les mer om faget».

Vi har også et studium som heter Bachelor i Informatikk med spesialisering i Informasjonsbehandling og der inngår slike fag i hvert semester, se den grønne vertikale søylen til høyre.

Merk den grønne søylen til høyre

En oversikt over fagene i vårt nettbaserte bachelorstudium. Merk den grønne søylen til høyre

Har du tatt eller tenkt å ta slike fag? Hvorfor?

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me