itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

CAT | Læring

Av: Svend Andreas Horgen, faglærer Sosiale medier

I dette innlegget skal jeg fortelle litt om nettverksbygging i sosiale medier. Men jeg skal ikke fortelle noe om dette selv! Ved å vise til noen eksemplariske besvarelser fra studenter, får du et godt innblikk i temaet. I tillegg vil jeg reflektere litt over hvorfor dette er så gode besvarelser. Kanskje det kan være noen tips som er verdt å ta med seg for deg som er student når du skal skrive tilsvarende oppgaver?

I øving 3 i faget Sosiale medier (5 studiepoeng, IINI2004) skal studentene jobbe med relasjonsbygging i sosiale medier. Dette er et interessant og viktig tema. Studentene velger selv om de vil gjøre oppgave 2 eller 3 i øving 3 (merk at mange av studentene er yrkesaktive og tar faget som nettbasert etterutdanning, men de omtales likevel som «studenter» heretter selv om de kanskje bare tar ett fag). Som vi ser handler det om å redegjøre for «hvordan Twitter eller Facebook kan brukes av virksomheter til relasjonsbygging», og ikke minst «hvorfor det er nyttig»:

Klikk for større versjon

Klikk for større versjon

Studentene leverer øvingsoppgavene i form av blogginnlegg. Etter å ha rettet alle øvingene, var det noen besvarelser som fremstod som veldig reflekterte, og verdt å lese for flere. Derfor deler jeg (etter avtale) noen godbiter, i alfabetisk rekkefølge på fornavn. Først noen innlegg om virksomheters relasjonsbygging i sosiale medier:

 • Camilla Vaktskjold: «Bedrifters nettverksbygging i Sosiale Medier» – Veldig bra analyse av hva SAS gjør bra i sosiale medier, og jeg likte spesielt linken mellom relasjonsbygging og strategi som studenten her har fokusert på.
 • Kim H. Olsen: «Hvordan skal min bedrift bruke Twitter?» – Et veldig godt blogginnlegg om relasjonsbygging på Twitter. Jeg likte blandingen av mange gode tips, gode caser og verktøy som du kanskje ikke kjenner til fra før.
 • Toyni Tobekk: «Slik byggjer du forhold på Facebook» – Et jordnært, flott innlegg om hva du bør fokusere på. Jeg likte diskusjonen rundt Insight og annonsering, og eksemplene på slutten.

Her er et par innlegg om bruk av Twitter til å bygge nettverk:

 • Kim H. Olsen: «Hvordan nettverksbygge på Twitter?» – Konkrete tips til hvordan du kan få følgere på Twitter. Jeg likte spesielt godt avsnittet «Hva kjennertegner de personene som utnytter Twitter effektivt?»
 • Toyni Tobekk: «Bygg nettverk på Twitter» – 9 gode punkter og i tillegg en del interessante vinklinger nederst som er verdt å lese

Det er lærerikt å gi denne type oppgave til studenter. Ulike studenter kjører ulike angrepsvinklinger på en gitt problemstilling, og variasjonen gjør at leseren trolig lærer en del nytt. Nettopp derfor skal ikke bare jeg som lærer rette øvingene, men studentene skal lese hverandres blogginnlegg og gi hverandre kommentarer (et visst antall per øving). Slik bygges også relasjoner studentene i mellom, og det blir mer motiverende å legge sjelen i det en skriver om. Siden blogging skjer i det offentlige rom (med mindre en selv velger aktivt å adgangsbegrense) så kan en også få innspill fra andre utenforstående. Som sagt er innleggene over eksempel på meget gode – jeg vil si strålende – studentbesvarelser. Etter å ha undervist faget Sosiale medier (5 studiepoeng, IINI2004) noen semestre ser jeg lett når de gode besvarelsene dukker opp.

Hva er det som gjør disse innleggene så gode?

 • Det er tydelig at studentene her har lest og jobbet med teorien.
 • De har prøvd ut verktøy og tjenester i praksis
 • De har søkt støttemateriale på web eller via sosiale medier. Se bare hvordan Camilla har funnet fram til SAS sin strategi, og viser deler av denne (klipt og referert til fra SlideShare), men samtidig skriver egen tekst og egne refleksjoner som viser evne til å bygge på andres innhold på en god måte.
 • Hver av studentene viser god formidlingsevne og har sin egen stil – noe som blir tydelig om en leser deres blogginnlegg over tid gjennom retting av fagets fem øvinger (jeg retter tre og kollega Thor O retter to).
 • Jeg har ikke spurt verken Toyni, Camilla eller Kim H., men antar at det ikke var gjort på 1-2-3 å skrive disse innleggene. Tilbakemeldinger på generelle tilbakemeldingsskjemaer viser i hvertfall at studentene jobber mye i dette faget. Jeg fornemmer at hvert av blogginnleggene over er et resultat av en læreprosess som har pågått over lang tid.
 • Bloggen som medium brukes også godt med tekst, bilder og lenker, og øvingsoppgaven legger opp til spredning i sosiale medier med innspill fra medstudenter og muligens også andre. Som du ser har noen av innleggene fått en del kommentarer.
 • Studentene skriver også i bredden og dybden samtidig. Det er ofte flere eksempler i stedet for bare ett, for eksempel Toyni sitt innlegg om Facebook hvor både SAS og Netcom flettes elegant inn i teksten og støtter opp under budskapet). Noen temaer som tas opp går til en viss grad ganske i dybden (alt er relativt, men relativt til oppgaveteksten går alle eksemplene ovenfor i både bredden og dybden).
 • Kim H. viser at han følger med i timen og kommer med et ganske ferskt, oppdatert eksempel om Oreo og SuperBowl i februar 2013. Det gjør seg i denne type besvarelser.
 • Kildehenvisninger og lenker til mer relatert stoff.
 • Klargjøring av hva blogginnlegget handler om med egne ord, ikke bare «svar på oppgave 3»

Jeg tror det å skrive blogginnlegg gjennomgående i øvingsopplegget gir god læring, noe også tilbakemeldinger over flere semestre viser. Håper du tar deg tid til å lese studentenes blogginnlegg, de er høyst lesverdige. Har du kommentarer til det du leser, så oppfordrer jeg om å legge igjen en kommentar på det respektive blogginnlegget. Om du er medstudent og leser dette, og lurer på hvorfor ikke akkurat ditt innlegg ble plukket ut, så ikke fortvil. Det var flere gode besvarelser på øving 3 enn de som er plukket ut her. Men det kan også være at du har noe å lære av å se på både form og innhold i innleggene ovenfor. Selv om du kanskje er ferdig med både øving 4 og 5, så er det verdt å få med seg med tanke på fremtidige fag, fremtidige oppgaver og ikke minst fremtidig blogging.

En stor takk til de tre studentene som lot meg bruke deres arbeider som basis for dette blogginnlegget!

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

feb/13

25

Webinar i regi av BetaTrondheim

Det blir webinar mandag 25.februar kl 1415-1500 hvor BetaTrondheim skal dele erfaringer om innføring av og bruk av sosiale medier i Trondheim kommune generelt, og Yammer spesielt. Alle som vil kan delta.

Klikk deg gjerne inn allerede kl 1400 for å sjekke at lyd og andre tekniske ting fungerer for deg.

 • Adresse: fjernet nå fordi webinaret er ferdig
 • VIKTIG: Du får spørsmål om å laste ned og installere en klient som heter Lync Attendee. Gjør det, så har du maksimal funksjonalitet. Klienten fungerer best på Windows, men skal også fungere (litt buggy) på Mac.
 • Bruk gjerne headset for best mulig lydopplevelse.
 • Når du skal «joine» møterommet ved å klikke på lenken ovenfor, så får du spørsmål om å oppgi ditt navn/nick. Bruk gjerne ekte navn.

Det som kommer til å skje i praksis er at den som presenterer deler sin skjerm og lyd, eventuelt også webkamera. Lync har chat-mulighet. Bruk chat-ruten til spørsmål underveis eller liknende. Dersom lenke eller liknende mot formodning ikke skulle fungere, så sjekk igjen her for oppdatert informasjon.

Vel møtt!

PS: Vil du varsles om webinarer god tid i forveien neste gang, så meld deg på varsling her (lett å melde seg av/på) http://bit.ly/webinarepost

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Av: Grethe Sandstrak

I perioden 11. mars – 23. mars 2012 samlet 53 studenter og 12 lærere fra fire ulike universitet/ høgskoler i Europa seg ved Hogeschool i Amsterdam, for å jobbe sammen innen området «Serious Games on Safety Procedures in Industrial Plants». Fra HiST har det deltatt 18 studenter og 3 lærere (Grethe Sandstrak, Tore Berg Hansen og Bjørn Klefstad, AITeL)

Hva er Serious Games?

Serious Games er 1 av 3 Intensivprogram (IP) som Avdeling for Informatikk og e-Læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag deltar på i 2012. Prosjektet støttes gjennom EU’s Socrates/ Erasmus Intensivprogram (IP) – Life Long Learning og studentene som deltar får også studiepoeng for deltakelsen. I denne IP’ene er HiST koordinator, det betyr at det er HiST som har det overordnede ansvaret for samarbeidet mellom institusjonene som deltar i intensivprogrammet. Koordinator er også ansvarlig for å sende inn søknad og rapporter til SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning).

Fornøyde lærere og studenter i Amsterdam

De deltakende institusjonene i denne IP’en er Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for Informatikk og e-Læring (Norge), Hogeschool van Amsterdam (Nederland), Fachhochschule Vorarlberg GmbH (Østerrike) og Institute of Technology Carlow (Irland)

Tore Berg Hansen og Grethe Sandstrak

Litt om Seriøse spill

Spillindustrien er stadig voksende og ut av denne industrien har et nytt fenomen dukket opp – seriøse spill. Seriøse spill brukes i opplæring/ utdanning av mennesker på en realistisk måte i trygge omgivelser – i tillegg til at det ofte også er kostnadsbesparende. Tenk deg for eksempel at du skal lære å fly, finne feil ved/ reparere oljeinstallasjoner på bunnen av Barentshavet, eller at du skal ha ansvar for en katastrofe-situasjon der en tsunami kommer til å treffe Nederland om 9 timer, et realistisk seriøst spill kan være en effektiv måte å øve seg på hvordan man handler og hvilke konsekvenser de ulike handlingene/ eventuelt mangel på handling faktiske får.

Den såkalte Einstein-generasjonen (unge i dag) lærer også på en annerledes måte enn tidligere: de er vant til å innhente kunnskap/ ferdigheter både gjennom internett og spill og de gjør gjerne flere ting samtidig. En typisk skoleungdom i dag kan for eksempel sitte hjemme å gjøre lekser, samtidig som det kommuniseres med venner via facebook/ twitter eller andre sosiale medier i tillegg til at TV’en står på i bakgrunnen. Dette blir etter hvert mer og mer reflektert gjennom nye undervisningsmetoder i skoleverket og andre steder.

Om dette prosjektet

I dette prosjektet har studentene jobbet sammen i internasjonale team med å utvikle en seriøs spill-prototype. Det seriøse spillet skulle være rettet mot Deltares i Nederland, et uavhengig institutt for anvendt forskning, somjobber med å gjøre livet i deltaer, kystområder og vassdrag trygt, rent og bærekraftig. For å sette seg inn i arbeidet Deltares gjør, ble andre dag i Amsterdam brukt til et besøk hos Deltares. Studentene fikk der både forelesing og omvisning på instituttet. Omvisningen inkluderte de imponerende modellene de har laget over ulike havområder for å forske på blant annet havstrømmer. I tillegg fikk alle studentgruppene luftet sine ideèr for Deltares-ansatte og fikk verdifulle innspill de kunne ta med seg videre i arbeidet.

Pacific Basin, Deltares (http://www.deltares.nl/en/facility/108027/pacific-basin/869850?highlight=basin )

Gjennom de to ukene i Amsterdam har studentene deltatt på ulike forelesninger og fått verdifull erfaring i agile-metoder (SCRUM), team-etablering, team-samarbeid og ikke minst ulike kulturer og kommunikasjon.

Til sist må det også nevnes at det i tillegg til det sterke faglige fokuset også har vært et kulturelt-program med blant annet Kanaltur i Amsterdam og byvandring.

De syv internasjonale studentgruppene i Amsterdam

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

mai/12

29

SaSeRoS – 2012, 2. års dataingeniør på tur til Valencia

Av: Grethe Sandstrak

I perioden 16. april – 28. april 2012 samlet 67 studenter og 12 lærere fra fem ulike universitet/ høgskoler i Europa seg ved Universidad Politècnica de València i Spania, for å jobbe sammen innen området «Safe and Secure Robots based on Open Source Software». Fra HiST har det deltatt 15 studenter og 2 lærere (Grethe Sandstrak og Tore Berg Hansen, AITeL)

SaSeRoS – prosjektet støttes gjennom EU’s Socrates/ Erasmus Intensivprogram (IP) – Life Long Learning og studentene som deltar får også studiepoeng for deltakelsen.

Det er fem europeiske universitet/ Høgskoler som deltar i prosjektet: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (Tyskland), Avdeling for Informatikk og e-Læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Norge), Metropolia University of Applied Science (Finland), Hogeschool van Amsterdam (Nederland) og Universitat Politècnica de València (Spania). Hochschule Bonn-Rhein-Sieg har koordineringsansvaret for prosjektet.

Fornøyde HiST-studenter i Valencia (bilde tatt av Jonas Bo Grimsgaard)

Gjennom dette intensive kurset har studentene fått en gjennomgang av grunnleggende prinsipper for sikkerhet (analyse av feil i maskinvare og programvare, risiko analyse ol), maskinvareaspekter (mekanikk, elektronikk, prosessor systemer osv) og programvareaspekter (kvalitet i programvare, testing osv). Det ble også tid til en ekskursjon til Ford-fabrikken i Amussafes for å se industri-roboter i praksis. Når det gjelder arbeidsmetode, har studentene jobbet i internasjonale team (mix av de deltakende nasjonaliteter) etter agile-prinsipper (SCRUM). Oppgaven de ulike teamene skulle løse: Utvikle en sikker/ trygg robot.

Gjennom to uker i Valencia har studentene deltatt på interessante forelesninger og fått verdifull erfaring i team-etablering, team-samarbeid og ikke minst ulike kulturer og kommunikasjon.

Til sist må det også nevnes at det også har vært et kulturelt-program med blant annet en guidet gå-tur gjennom Valencias historiske gater.

Studenter og lærere som deltok på SaSeRoS 2012

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Av: Bjørn Klefstad

En gruppe på 10 studenter fra studieretningen IT-støttet bedriftsutvikling (BABED) ved AITeL HiST deltok i april/juni på en IP i Sundsvall. Kurset handlet om å lage en app for Smarttelefoner som kunne benyttes av turister.

I den første fasen arbeidet de norske studentene i en uke i Trondheim med å skrive en spesifikasjon for en app for turister. App’en skulle vise turister de 10 mest populære turistattraksjonene i Trondheim inklusive bruk av kart og GPS. Spesifikasjonen inneholdt også diverse materiale (tekst, lyd, bilde, video) om turistattraksjonene. Spesifikasjonen ble oversendt til Nederland der en annen studentgruppe (underleverandør) skulle implementere app’en.

I den andre fasen arbeidet de norske studentene i en uke i Trondheim med å programmere en app basert på en spesifikasjon de fikk oversendt fra Spania. Denne app’en skulle inneholde funksjonalitet slik at den kunne fungere som en elektronisk dagbok. Det vil si at du som turist kunne registrere hvor du har gått på et kart og underveis registrere tekst, lyd, bilde, video. Studentene kunne fritt velge utviklingsmiljø og dermed hvilken smarttelefon de ville utvikle app’en for. De norske studentene valgte Windowstelefonen og ordnet selv med sponsing av en slik telefon, da ingen av dem hadde det fra før.

Den tredje fasen av kurset foregikk i Sundsvall over to uker. De fleste dagene startet med forelesninger som dekket tema som universell utforming, utviklingsmiljø for windows telefonen, risikoanalyse, outsourcing, bring your own device etc. På ettermiddagene gikk studentene og faglærerne gjennom de ulike løsningene til de ulike gruppene og diskuterte styrker og svakheter for hver av dem. Her kom det frem mange nyttige kommentarer i forhold å gjennomføre en bedre utviklingsprosess neste gang. Spesielt dette med kommunikasjon mellom oppdragsgiver, leverandøren (spesifikasjonen) og underleverandøren (implementasjonen) hadde vært for dårlig underveis i arbeidet.

Generelt så fikk studentene arbeide i et internasjonalt miljø med å utvikle apps for Smarttelefoner. De fikk også erfaring med prosjektledelse, gruppedynamikk, og erfaring med arbeid i flerkulturelle grupper. Og sist men ikke minst, møtte de og ble kjent med 59 andre studenter fra Norge, Sverige, Tyrkia, Finland, Nederland og Spania.

Innsatsen til de norske studentene var meget god og de representerte AITeL og Norge på en utmerket måte. Det gjaldt både for den faglige innsatsen, den sosiale innsatsen, evne til å arbeide selvstendig og ferdigheter som kreves for å kunne arbeide i et internasjonalt miljø. AITeL har god grunn til å være stolte av innsatsen til sine studenter.

Dette intensive programmet (IP) er delvis finansiert gjennom EU som en del av ERASMUS programmet og er et samarbeid mellom de seks universitetene – Mittuniversitetet, Sverige, Hogeschool van Amsterdam, Nederland, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norge, Universidad Politécnica de Valencia, Spania, Yeditepe Üniversitesi, Tyrkia, og Metropolia Ammattikorkeakoulu, Finland.

Hørtes dette gøy og lærerikt ut? Har du lyst til å delta på IP? Eller har du kanskje erfaringer fra en IP? Legg gjerne igjen en kommentar!

Dette innlegget har 3 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Svend Andreas Horgen

Thor O. Olsen

Vi har høsten 2011 undervist det nettbaserte faget Sosiale medier (LN203D) for første gang, med ca 30 studenter. Det har vært givende på mange plan, og vi holder nå på med å oppsummere erfaringene i en vitenskapelig artikkel. Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til studentene som har tatt faget, men trenger også perspektiver fra andre som ikke har tatt faget. Hvis du er interessert i sosiale medier er det fint om du kunne brukt 2 minutter på å fylle ut denne lille undersøkelsen.

Kort fortalt skal vi i artikkelen diskutere hvorvidt fagopplegget vi har gjennomført er motiverende og en suksessfaktor for å lære om sosiale medier. Artikkelen vår heter «A dual approach to teaching business applications of social media», og vi fokuserer på «duality» på følgende måte:

 • dual expertise: teknologi vs det forretningsmessige
 • dual competence: to lærere som har utfyllende kompetanse, som har laget og underviser faget (Thor O. er sterk på det forretningsmessige, Svend Andreas er sterk på hvordan ting fungerer i praksis)
 • dual student activities: studentene jobber både på tradisjonelle måter og med aktiv bruk av sosiale medier
 • dual student exposure: faglig lærestoff vs utforsking av hva bedrifter gjør i sosiale medier og presentasjoner om sosiale medier fra næringslivet gjennom webinar

For å kunne lage en god artikkel, trenger vi innspill fra næringslivet og andre interesserte i sosiale medier. Håper derfor du tar deg to minutter til å svare på den ovenfor nevnte undersøkelsen. Har du generelle innspill, så legg gjerne igjen en kommentar.

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

nov/11

7

Vil du gjesteblogge?

På denne bloggen har vi fra tid til annen bidrag fra studenter. Har du lyst til å gjesteblogge? Kan du noe om et bestemt tema som du kunne tenke deg å dele med andre? Noen eksempler på blogginnlegg, kan være:

 • Er bruk av hash sikkert i forbindelse med passord?
 • Hvordan/hvorfor bruke enhetstesting i programmering
 • Noen fordeler med MySQL [eller annet databasesystem]
 • Hvorfor jeg bruker Linux til daglig
 • En gjennomgang av XYZ
 • Mine studietips
 • Hvordan lage et godt budsjett?
 • … og så videre, det du måtte føle for her…

Har du lyst, har du lov. Bare send en e-post til svend.horgen ved hist i Norge, så tar vi det derfra. Ser du forresten noen fordeler i å bidra på denne bloggen?

Dette innlegget har 3 kommentarer. Gjerne bidra :-)

nov/11

3

Det perfekte webinar?

Av: Svend Andreas Horgen

Tirsdag 1.november arrangerte vi et webinar om sosiale medier. I dette innlegget skriver jeg litt om tanker knyttet til det perfekte webinar, og hva som må til for å oppnå det. Kanskje har du tanker og innspill?

Før vi starter: Her er opptaket for de som evt. ikke kunne delta eller vil repetere (opptaket er delt i to)

 • Del 1 av webinaret: Svend Andreas Horgen, HiST: «Introduksjon til måling i sosiale medier med eksempler fra itfag» (30 min). Vidar Top, Ernst & Young: «The 3 energies behind sales success (30 min).
 • Del 2 av webinaret: Terje Ovesen, yako.no: «Sikkerhet på Facebook» (20 min). Morten Skjelbred, Netcom: “Måling i sosiale medier: hvorfor, hvordan og hva” (30 min).

Vi har til nå arrangert fire offentlige webinarer i regi av itfag og jobber systematisk med å forbedre oss fra gang til gang. I et webinar møtes mange mennesker nettbasert for å snakke om eller lære om et tema. Vi har prøvd ut varianten hvor studenter får undervisning/foredrag av både faglærer og gjesteforelesere fra næringslivet. Siden alt skjer nettbasert, ser vi gevinsten av å invitere alle som vil delta. Antall deltakere kan variere. Mange deltakere er studenter, men overraskende mange er ikke-studenter. Den 1.november om sosiale medier deltok ca 45, den 30.august om GTD deltok ca 120 (de fleste var ikke-studenter), den 22.juni deltok ca 15 (de fleste var studenter) og den 18.mars deltok ca 60 (ca halvt om halvt). Selv om noen av de eksterne deltakerne er gjengangere, er det stadig nye personer som blir med. Det er gledelig og motiverende.

Hva er et perfekt webinar? Hmmm. Vanskelig å si. Vi har blitt bedre og bedre (undertegnedes vurdering basert på egen observasjon og tilbakemeldinger fra andre). Vi er derimot langt fra utlært enda. Her er noen refleksjoner om forhold som spiller inn når en skal vurdere kvaliteten på et webinar og prøve å lage et godt webinar.

1. Informasjon: God informasjon er viktig. Vi bruker å annonsere webinarer til studentene direkte, og i tillegg legge ut på Twitter og Facebook. Det er nyttig å lage et påmeldingsskjema slik at interesserte kan få tilsendt e-post med lenke til webinaret rett i forkant. Det er også nødvendig med informasjon om oppsett av samhandlingsverktøyet for de som ikke har deltatt før.

2. Bidragsytere: Faglærer kan selvsagt snakke i et webinar. Sett fra et studentperspektiv vil bidrag fra dyktige foredragsholdere fra næringslivet ha en motiverende effekt. Slike vil ofte konkretisere øvrig lærestoff med matnyttige eksempler og verdifulle perspektiver. Har vi lyst på noen spesielle personer, og kan i så fall disse bidra på ønsket dag/tid? Hvem kan bidra? Det å skaffe bidragsytere er av og til veldig tidkrevende, mens andre ganger går det fort. Noen som leser om webinaret på Twitter/blogg er lystne på å bidra, og stiller seg til disposisjon. Det setter vi stor pris på, og slike innlegg har fungert veldig bra til nå. Noen som vi har spurt direkte har ikke hatt anledning, men sagt at vi må spørre igjen neste gang. Vi bygger derfor opp en «to-ask-liste» av interesserte foredragsholdere.

Vil du forresten bidra faglig og stå på en slik liste? Fyll ut http://bit.ly/webinarepost og skriv i det siste tekstfeltet at du kan stille som foredragsholder. De fleste spør seg naturlig nok «what´s in it for me?». Fordelen med et webinar er at det tar relativt kort tid (teste 20 min i forkant og så gjennomføre sitt foredrag til oppsatt tid). Mange ser gevinsten i å styrke faglig omdømme for sin virksomhet ved å delta. Tenker en idealistisk er det fint for samfunnet (nå og på sikt) om en stor bredde av aktører kan bidra i utdanning. Tenker en personlig læring, så melder de fleste foredragsholderne tilbake at de har lært mye av å være med. Det å snakke via et webinar er ikke det samme som å snakke fysisk på et seminar eller en konferanse. Det gir en ekstra dimensjon til formidling slik vi kjenner det i dag, og vi vil nok se mer og mer bruk av nettbaserte samhandlingsverktøy i årene som kommer.

3. Forberedelse: Forberedelse handler om mer enn å lage program og informere og eventuelt forberede det en skal si selv. Noe så banalt som oppsett i rommet er viktig å tenke gjennom. Hvor bredt skal chat-vinduet være? Hvorfor? Skal det være chat-vindu i det hele tatt? Hvilken informasjon bør stå om webinaret i selve webinar-rommet, og hvor? Skal webkamera brukes? Hvor plasseres i så fall den widgeten? Hvor plasserer du små avstemninger som lages ad-hoc underveis? Har antall deltakere betydning for møbleringen av rommet og øvrige forberedelser? Hvordan skal andre medier (Twitter, Etherpad eller liknende) brukes underveis i webinaret? Hvilke roller og rettigheter skal deltakerne ha som standard? Når skal rommet åpnes? En erfaring er at det er lurt å starte 15 minutter før med en opplæring av nye deltakere, slik at de kan få testet lyden sin og liknende. I så fall bør dette fremgå av program/informasjon slik at de som trenger det kan møte litt tidligere.

4. Innhold: Temaet sier lite om kvaliteten. Det er innholdet som teller. Dyktige bidragsytere er viktig, men det er også andre hensyn å ta når en skal sette sammen et program: Hvordan utfyller bidragsyterne hverandre? Hvor lenge bør hver person snakke? Bør en legge inn pauser? Skal en planlegge aktiviteter med deltakerne, som for eksmepel underveisdiskusjon i små grupper? Når passer det å legge inn små «polls» (avstemninger) for å aktivisere tilhørerne? Hvordan kan foredragsholderne utnytte dette til å forsterke sitt budskap?

Her kommer vi også inn på et viktig moment: Planleggingen av innholdet øker i kompleksitet når flere eksterne bidrar, fordi en vet ikke nøyaktig hva de vil snakke om. En erfaring er at det er lurt å ha en «opplæringsøkt» en dag i forkant, og vise muligheter som fins slik at foredragsholderne kan gjøre bruk av de verktøy samhandlingsverktøyet har å by på. Et vellykket eksempel er Morten Røvik som under GTD-webinaret flere ganger spurte tilhørerne om å få faglig tilbakemelding via små avstemninger. En dyktig foredragsholder kan ved hjelp av slike verktøy tilpasse det som sies og skjer basert på tilbakemeldingene, slik at det oppleves som mest mulig relevant. Brukt kreativt kan en bruke slike avstemninger til å lage underveistester for å sjekke at de får med seg faglig viktige poenger eller rett og slett formativt forsterke læringseffekten.

Et viktig poeng er at jo flere ganger en bidrar i et webinar, jo flere slike muligheter oppdager en. En erfaring fra undertegnede er at det å planlegge at en skal gjøre noe spesielt underveis, er noe annet enn å faktisk huske/rekke/klare å gjøre det i praksis. En må nesten få teknikkene i blodet gjennom erfaring og øvelse. Det er fort å glemme små ting en har planlagt på forhånd – fordi alt skjer så fort og det er mye å holde orden på under et webinar. Det å utnytte mulighetene som nettbaserte webinarer gir, er en læreprosess som tar tid. Systematikk, egenrefleksjon og meta-læring er en suksessfaktor.

5. Moderatorens rolle underveis: Hva må en vert (host) gjøre underveis i løpet av et webinar? Det er lurt å skrive en liten liste siden det er fort å glemme bort sentrale gjøremål. Jeg har flere ganger glemt noe så enkelt som å trykke på record-knappen for å ta opp webinaret. Musikk rett før kan bidra til å sette prikken over i-en, og skape fin stemning. En bør derimot tenke over hva en kan spille av. En CC-sang er å anbefale. (CC står her for Creative Commons, ikke CC Cowboys 🙂 Apropos det: Humor kan egne seg, men det er mer vrient å lykkes med humor/vitsing på et webinar enn i en fysisk setting, siden en ikke kan spille på kroppspråk.

En naturlig oppgave for verten er å følge med i chatten og besvare spørsmål som går på tekniske ting e.l., og samle opp spørsmål som foredragsholderen bør svare på. Det er nemlig veldig vanskelig for en foredragsholder å ha et halvt øye i chatten samtidig som en presenterer noe faglig.

6. Teknisk: Det tekniske omhandler blant annet opplevd lydkvalitet, bildekvalitet, stabilitet på funksjonaliteten i samhandlingsverktøyet og liknende. Et verktøy er et verktøy, og det setter noen begrensninger som du ikke kan kontrollere. MEN: Det er mange ting du som organiserer et webinar kan kontrollere hva angår det tekniske. Dette er en utfordring som kan demotivere mange, fordi det er egentlig nok å tenke på allerede om ikke det tekniske kommer på toppen. Hva gjør du om deltakerne opplever ekko? Hva om noen klager på lydkvaliteten, eller du ser at mange faller ut? Hva om den som presenterer akkurat nå faller ut (for eksempel maskin-kræsj, som faktisk kan skje)? Noe så enkelt som å ha mobilnummeret slik at du kan ringe til foredragsholderne i krisesituasjoner kan være lurt.

Det er altså mye å tenke på. Noe kan planlegges, noe kan forhindres ved preventive tiltak mens andre ting må håndteres når situasjonen oppstår. En mulig løsning er å alliere seg med noen andre som tar seg av det tekniske. Hos oss har dyktige lab-ansatte flere ganger hjulpet oss i den praktiske gjennomføringen og i uttesting i forkant. Utfordringen da er at det går med mer ressurser for å realisere webinaret, og en må koordinere ansvarsforhold og få en felles forståelse av opplegget. Noen ganger har jeg selv klart å gjøre alt på egenhånd. Det er krevende, men tidseffektivt. En annen mulighet er å engasjere en av deltakerne til å hjelpe til underveis, men da vil denne personen typisk få noe redusert faglig utbytte.

Alt som hadde med GTD-webinaret å gjøre (planlegging, gjennomføring og etterabeid) skjedde i samarbeid med Universitetet i Nordland (v/Tom Erik Holteng). Gjennom forberedelser fordelte vi oppgaver og ansvar, tenkte kreativt sammen og kom på helt nye muligheter som vi ikke hadde klart å tenke ut alene. Flere tenker bedre sammen enn alene. Det var veldig givende. Selv om det tok noe ekstra tid enn det ville gjort å holde det alene, så er det ikke tvil om at kvaliteten økte som følge av samarbeidet. Universitetet i Nordland jobber forresten veldig systematisk og bra på pedagogisk bruk av IKT, les gjerne bloggen deres.

7. Etterarbeid: Når webinaret er ferdig, bør du ikke anse deg som ferdig. Hvor vellykket var webinaret? Hva kan gjøres bedre neste gang? Lag gjerne en liten undersøkelse som du sender ut til deltakerne. Dette har vi gjort etter hvert eneste webinar, og det er lærerikt. Erfaringene vi har gjort er stort sett oppsummert på denne bloggen. Hvis webinaret ble tatt opp, skal kanskje opptaket spres i for eksempel sosiale medier (blogg, Twitter) eller e-post. Det må først klargjøres med foredragsholderne.

Andre ting: Det er helt sikkert flere ting å ta med i betraktning. Erfaringene vi gjør oss fremover vil vi fortsette å dele på denne bloggen. Har du tanker om dette? Hva synes du om webinar som undervisningsform?

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

aug/11

25

I dag har jeg ikke gjort noen ting…

Av: Svend Andreas Horgen, studieleder itfag

Har du noen gang kunnet si til deg selv:

 • «Det er så travelt, men jeg vet ikke hvor jeg skal starte».
 • «Jeg orker ikke ta fatt på dette nå, det er altfor tungt å komme i gang».
 • «I dag har jeg ikke gjort noen fornuftige ting».

GTD står for Getting Things Done og er en metode som virker. Det handler om å ta kontroll over det du skal gjøre, få ro i sjelen og ikke minst kunne prioritere riktig. Da får du ting gjort, til riktig tid og av høyest mulig kvalitet. Morten P. Røvik er en av Norges fremste på GTD. Sammen med Thomas Moen forklarer han hva GTD er og hvordan det kan brukes i praksis. Alt skjer nettbasert, i form av et webinar som du kan delta på.

 • Når: Tirsdag 30.august kl 09:30-11:00.
 • Pris: Gratis.
 • Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag i samarbeid med Universitetet i Nordland (ved Svend Andreas Horgen og Tom Erik Holteng).
 • Sted: Adobe Connect. URL sendes til de som melder seg på.
 • Påmelding: Fyll ut dette enkle påmeldingsskjemaet
 • Andre blogger som omtaler webinaret: UiN

Klikk for å åpne i nytt vindu

Dette er ikke bare for itfag-studenter eller studenter ved Universitetet i Nordland. Det er for alle. Du trenger ikke kjenne til GTD-metodikken fra før av.

Hvorfor? Fordi vi har et ønske om å teste ut webinar med plattformen Adobe Connect. Det brukes stadig mer i undervisning. Samtidig er det mye kunnskap utenfor skoleveggene som med fordel kan trekkes inn mot studenter, og det er mye som skjer innenfor skoleveggene som med fordel kan åpnes for andre enn studenter. Er det relevant for deg å delta på et webinar om GTD og kanskje andre ting i fremtiden?

Dette innlegget har 14 kommentarer. Gjerne bidra :-)

jun/11

23

Webinar om PLN

22.juni 2011 holdt vi et webinar om PLN for faget IKT og læring (LN504D) og andre interesserte. Les mer om webinaret på: http://gjemmesiden.blogspot.com

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

mai/11

9

Eksamenstips

Det er nå eksamenstid både for campusstudenter og nettstudenter. Vi ønsker alle lykke til, og håper dere føler at oppgavene er gode og at alle får formidlet sin kompetanse og kunnskap.

For noen måneder siden skrev vi noen eksamenstips her på bloggen som det kan være nyttige å se på nå.

 • Hvordan forbereder du deg til eksamen?
 • Har du noen gode tips som dine medstudenter kan lære av?
 • Hva liker du best – nettbasert eller papirbasert eksamen?

Dette innlegget har 6 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Studentene i 1.klasse drift (1 BADR) fikk som øvingsoppgave i faget Informatikk 2 å visualisere et problem fra operativsystemteori om prosesser.

Studentene Anders Thoresen, Frank Tore Moe Thornæs, Fredrik Treimo, Kjell Are G Einarsve, Martin Haugan Bordvik, Tobias Berg har laget en imponerende videosnutt som de har brukt mye tid på. Det er liten tvil om at det må ha vært lærerikt å lage denne animasjonen. De må ha løst problemet, forstått detaljene og tenkt ut en kreativ måte å formidle løsningen på. Selv om du kanskje ikke har inngående kjennskap til bruk av semaforer, så se likevel fra 1 min og 30 sekunder og litt utover.

Du kjenner kanskje igjen teknikken/idéen fra en annen populær YouTube-video, men jeg (Svend Andreas Horgen) vil likevel si at dette er et imponerende stykke arbeid som studentene har gjort.

I fall det har interesse – slik lød oppgaveteksten:

Se på metodene wait() og signal(). Vær sikker på at du forstår disse. Gitt at prosess P2 kjører akkurat nå. Prosesene P4, P3, P7 og P5 er de neste i CPU-køen. Alle prosessene ønsker å få tilgang til felles dataområde. Du må selv sette opp noen setninger i hver prosess som utgjør kritisk region og noen som er utenfor kritisk region.
Du skal lage en visualisering (gjerne en video) som viser hva som skjer i detalj når:

 • P2 kjører setning 1 og 2
 • P2 kjører wait
 • P2 blir avbrutt rett etter at setning 4 er kjørt
 • Alle prosessene unntatt P5 får kjøre før P2 omsider får CPU igjen
 • P2 kjører signal
 • P2 kjører setning 6 og blir deretter avbrutt

Spør faglærer om du trenger tips til hvordan en visualisering kan lages. Et godt tips er å bruke en tavle, tegne opp og forklare, mens dere filmer med for eksempel et mobilkamera. Til slutt skal dere skrive et mulig videre kjøreforløp helt til alle prosessene er ferdige. Hvor langt? Vanskelig å si, spørs hvordan dere gjør det. Sikkert mulig å forklare på 1/2 A4-side men mulig det trengs mer plass. Legg uansett vekt på at forklaringen skal være god heller enn lang…

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

apr/11

11

Studentene lager video

Av: Svend Andreas Horgen, høgskolelektor og en av faglærerne i Samarbeidsteknologi

Studentene i 2.klasse i faget Samarbeidsteknologi fikk i øvingsoppgave å lage videoer om temaet Samarbeid på nettet. De skulle utforske verktøy som Skype, Etherpad, Adobe Connect, Google Docs og liknende, og sette inn i en profesjonell sammenheng. Oppgaven lød:

Dere skal lage en video som presenterer et eksempel på god bruk av samarbeidsverktøy. Videoen må ikke være mer enn 5 minutter lang. Det kan være vanskelig å begrense seg til bare 5 minutter, så her må dere planlegge godt. Husk at målgruppen ikke kan noe om samarbeidsverktøy, så dette må kommuniseres godt. Dere må gjerne være kreative.

Ordet «kreative» var smart å ta med, for du verden, her var det mye kreativt og bra! De bidragene hvor studentgruppen har gitt samtykke til at filmen kunne vises, er inkludert under (se gjerne i fullskjerm).

En gruppe har lagt ut videoen som HTML5 på egen webside

Tror du dette var lærerikt, og kan produktene være til nytte for andre? Har du innspill, så er det som vanlig veldig kjekt med kommentarer.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Av: Svend Andreas Horgen, høgskolelektor og blant annet faglærer i fag om sosiale medier

Fredag 18.mars arrangerte vi et webinar om sosiale medier på Internett, omtalt på Twitter som #SoMeWebinar. Det ble arrangert i konferanseverktøyet Adobe Connect. Det var ca 60 deltakere, og 7 eksterne foredragsholdere som delte sine erfaringer og tips og triks knyttet til god bruk av sosiale medier. Ca 35 studenter fra HiST fulgte webinaret (del av obligatorisk øvingsoppgave om sosiale medier). I tillegg var det mange andre interesserte som deltok – noen kom og gikk mens mange var med hele veien.

Hvorfor holdt vi et slikt webinar? Se blogginnlegget «Vil du bidra? Webinar om sosiale medier»

Video av webinaret

Vi tok opp video av hele webinaret, og har nå redigert bort de stedene hvor det var problemer med lyden. Se hele eller deler av webinaret her: https://connect.uninett.no/p34989048/. MERK: Det kan ta litt tid før filmen lastes og vises (Adobe-teknologi). Antall minutter/sekunder er oppgitt i oversikten under i fall du vil gå direkte til en bestemt presentasjon:

 • 00:00 Eva Brattvold (@evabra, Digital kompetanse). Om kommunikasjon og PLN på Twitter
 • 17:30 Arvid Karlsen (@arvidka, Open Marketing). Valg av strategi for sosiale medier
 • 32:30 Andreas Wahl (@Vitenwahl) om god kommunikasjon og aktivisering med Facebook.
 • 48:15 Ellen Bisgaard (@EllenBisgaard, NetCom). Om NetComs inntreden i sosiale media: bakgrunn, strategi, mål, retningslinjer, resultater og erfaringer
 • Ørjan Tinnen (@otinnen, Tenk AS). Nytten ved bruk av Facebook Places og Facebook Deals for bedrifter. MERK: Foredraget er redigert bort pga feil i presentasjonen, men her er lenke til en tilsvarende Vimeo-video i stedet: http://vimeo.com/18915244
 • 1:07:30 Vigdis Skogly (@vigdiss, student). Om etableringen av sosiale medier for TISIP fagskole
 • 1:20:20 Daniel Andersson (@moppedanne, GRUS Medieproduksjon). Annonsering på sosiale medier

Var dette bra?

Var dette et bra webinar? Det var ca 60 deltakere. 40 av disse svarte på en undersøkelse når webinaret var over. Bortsett fra fritekst-kommentarer ang. lyd/bilde/teknisk, så viser tilbakemeldingene at deltakerne var veldig godt fornøyde:

Jeg skal skrive en mer dyptgående analyse senere, som forklarer forberedelsene og oppsummerer viktige erfaringer knyttet til det å arrangere og gjennomføre et slikt webinar. I tillegg skal studentene skrive en større innleveringsoppgave om dette webinaret spesielt og god bruk av sosiale medier generelt. Hver studentgruppe har sin egen blogg og oppgaven leveres som en rekke blogginnlegg.

Hva synes du? Er dette et opplegg som kan inngå i andre fag i undervisningen vår? Hvilke fordeler får en av å trekke inn gjesteforelesere på denne måten?

Dette innlegget har 3 kommentarer. Gjerne bidra :-)

feb/11

22

Hvordan samle inn bloggadresser?

Av: Svend Andreas Horgen, høgskolelektor og faglærer i IKT og læring (LN504D)

Jeg har et lite problem som jeg trenger input på. I flere fag jeg underviser, blant annet faget IKT og læring (LN504D), skal studentene skrive blogg og kommentere på hverandres blogger. Dette er lærerikt, men har en organisatorisk utfordring. Hvordan samle inn lenkene på en rask og effektiv måte?

Til nå har vi brukt forum. Alle poster et innlegg hvor de limer inn lenken sin. Ulempen er at det fort blir andre diskusjoner, og da mister en oversikten. Programmereren i meg sier at jeg kan jo bare sette meg ned med PHP noen timer og programmere en liten løsning selv. HJEEELP, jeg har ikke noen timer til overs akkurat nå. Det fins sikkert noen smarte måter som involverer eksisterende tjenester, for eksempel delicious, Google, Etherpad eller hva da? Wiki blir for knotete tror jeg. Har du noen forslag?

Helt konkret: 20 studenter skal oppgi navn og URL til sin blogg. Alle 20 skal kunne se oppgitte URL-er til enhver tid, helst klikkbare lenker slik at oversikten kan brukes som nav… Noen studenter lager blogg med en gang, andre bruker noen uker før de setter i gang. De er altså ikke tidsmessig i gang samtidig. Derfor behovet for automatisert administrasjon.

Gode tips verdsettes høyt – legg gjerne igjen en kommentar!

Dette innlegget har 17 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Older posts >>

Theme Design by devolux.nh2.me