itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

CAT | FoU

apr/12

25

Gründerstipend til R3DCV

HiST Gründerstipend har som formål å identifisere og bistå de beste ideene blant studenter og ansatte ved HiST. AITeL ble tildelt stipend for sitt arbeid med sanntids-3D-bevegelsesfangst og sanntidsvisualisering. Vi har intervjuet førsteamanuensis Jan H. Nilsen, som har jobbet sammen med Tomas Holt, Else Lervik, Mildrid Ljosland og Grethe Sandstrak om R3DCV.

Hva ble stipendet tildelt for?

Vi fikk prisen fordi vi vil forsøke å kommersialisere resultatene av mange års forsknings- og utviklingsarbeid med et høypresisjons, lavkost og portabelt videobasert målesystem. Dette systemet integrerer sanntids-3D-bevegelsesfangst og sanntidsvisualisering (R3DCV) . Vi baserer oss på bruk av hyllevarekomponenter og skreddersøm. Kjerneteknologien vår er programvaren.

Hvordan har dere utviklet produktet? Kan du si litt om veien fra idé til produkt, og hva dere har lært underveis? Hvordan jobber dere?

Utviklingen av systemet startet allerede på begynnelsen av 1990-tallet som del av en dr. ing. grad ved NTNU. Etter dette har systemet blitt videreutviklet ved SINTEF fram til 2003. På HiST har vi jobbet med systemet fra 1997 og fram til i dag hvor vi fortsatt utvikler det videre og tilpasser det til nye anvendelser.

De siste årene har vi vært en gruppe på fem ansatte ved AITeL som har samarbeidet om systemutviklingen. Vi har i denne perioden blitt svært godt kjent og har funnet fram til våre egne roller og ansvarsområder innenfor dette samarbeidet. Dette er noe vi trives godt med og som gjør at vi kan jobbe på en for oss mest mulige effektiv måte.

Dataingeniørstudenter ved AITeL har hele tiden, gjennom prosjekt- og bacheloroppgaver, vært viktige i utviklingen av systemet. De siste årene har de jobbet spesielt med programvare for visualiseringen av bevegelsene. Vi mener at vi på denne måten har kunnet tilby studentene våre relevant, forskningsbasert undervisning gjennom deltagelse i denne utviklingen.

Noe av det vi har lært i tillegg til det faglige, er at det er viktig å ha tro på det en gjør, beholde fokus og ikke gi seg!

Hva kan produktet brukes til?

Systemet vårt har mange ulike anvendelsesområder.

Et av dem ser vi illustrert her (bildene er ikke hentet fra vårt system), nemlig innen helse og sport, hvor bevegelsen til personen som går på tredemølla fanges opp ved å bestemme nøyaktige 3D-posisjoner på markørene som er plassert på personen og følge de i tid. Markørenes posisjoner overføres så til tilsvarende posisjoner på en avatar eller datadukke i sann tid, slik at personen på tredemølla kan følge og korrigere sin egen bevegelse gjennom bevegelsen til avataren, mens hun beveger seg. Fordi vi har fullstendige digitale 3D-modeller av personene som beveger seg, kan vi f.eks. velge å vise dem fra en mest mulig gunstige posisjon med tanke på å avsløre skadelige bevegelser, eller for å finslipe teknikken til idrettsutøvere. Vi ser her ulike typer avatarer fra den helt enkle strekfiguren til en nesten naturtro utgave av personen som går på tredemølla. Se også denne videoen og og hjemmesiden til Vizlaben ved AITeL.

Hva går stipendet til?

En del av stipendet skal benyttes til å betale for leie av plass ved HiST inkubator. Der ser vi for oss at vi sammen med andre i samme situasjon kan lære mye om hvordan vi skal få kommersialisert ideen vår. Vi vil også benytte en del av pengene til å utvikle en demo-modul og gjennomføre en markeds- og handlingsromsundersøkelse for å klargjøre de kommersielle forholdene rundt produktet vårt, samt til å etablere et nettsted for firmaet vårt.

Har du råd til andre om hvordan en kan lykkes med en gründervirksomhet?

Hvis du har tro på ideen din, må du ikke gi opp. Lær av dine feil og lytt til personer du stoler på. Tenk langsiktig og knytt gode relasjoner og nettverk.

Hva slags bedrifter samarbeider dere med?

Vi samarbeider nå med Statoil, Metronor og SINTEF. Dette gir oss viktige tilbakemeldinger fra ledende industribedrifter og FoU-miljøer.

Hvordan skal produktet selges?

Vi ønsker på litt sikt å satse på helse-, idretts- og/eller animasjonsmarkedet, som vi ser et stort potensial innenfor. Nye kontakter har imidlertid vist at vi kan komme raskere til markedet ved å satse på å selge deler av vår teknologi til bruk i andres produkter. Produktene som vår teknologi blir en del av, vil dermed selges av andre. Gjennom slike salg/lisensavtaler behøver vi ikke bruke tid på salg til sluttbrukere.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

jan/12

12

Jippi – Vi fikk prosjekt om PLN!

Av: Svend Andreas Horgen

Vi ble (sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag) tildelt midler fra Norgesuniversitetets årlige utlysning til et nytt og spennende forskningsprosjekt som heter «Personlig Læringsnettverk» (ofte forkortet til PLN). Ved å bruke Web 2.0-tjenester og sosiale medier, bygge egne læringsstrategier og innholdsbaser, kan hver enkelt student lære på en måte som passer seg og sine behov. Bruk av personlige læringsnettverk handler om hvordan en kan realisere nye former for studentaktiv læring på individnivå. Målene for prosjektet er:

  1. Utvikle en generell, PLN-basert læringsmetodikk for nettbaserte fag.
  2. Uttesting av læringsmetodikken. Metodikken vil evalueres, testes og videreutvikles ved å anvende PLN på ulike måter i eksisterende fag.
  3. Utvikle et nettbasert fag på 10 studiepoeng som heter «Personlig Læringsnettverk i nettundervisning» som omhandler hvordan PLN kan brukes i læring. Målgruppen er mennesker som jobber med e-læring/undervisning i næringsliv og UH-sektoren.

Vi gleder oss til å jobbe med dette prosjektet. Det vil gi oss ny innsikt i nettbasert læring, og inspirasjon til å ta i bruk elementer fra PLN-tankegangen i eksisterende fag. Det blir utfordrende, men lærerikt, å skulle teste ut PLN i praksis og prøve å lage en generell metodikk som kan anvendes av andre.

Du som studerer bruker sikkert en rekke verktøy, tjenester og ikke minst egne læringsstrategier utover det du får «tilbudt» gjennom fagene. Hva da? Det vil være veldig interessant å få noe tilbakemelding på dette.

Dette innlegget har 5 kommentarer. Gjerne bidra :-)

apr/11

12

Vi ble tildelt utdanningskvalitetspris fra Nokut 2011

Fra venstre: Svend Andreas Horgen og Geir Maribu (HiST), statssekretær Kyrre Lekve (KD), Kristin Heggen og Nina K. Vøllestad (UiO)

HiST AITeL ble tildelt Nokuts utdanningskvalitetspris for 2011 🙂

NOKUT er det nasjonale organet for kvalitet i norsk utdanning og deler årlig ut en utdanningskvalitetspris på NOK 1.000.000,- AITeL ble sammen med Universitetet i Oslo tildelt 500.000 kr hver. Dette er stort for oss.

Du har kanskje allerede lest om vårt nye rom for læring på denne bloggen? Rommet tilrettelegger for studentaktive læringsmetoder og vi opplever at hele pedagogikken legges om. Læreren må tenke nytt om sin rolle, og studentene blir satt i sentrum for egen læring. Læringsutbyttene blir sentrale. God bruk av IKT forsterker læringseffekten. Vi bygger på årevis med opparbeidet kunnskap om IKT i læring, utveksler erfaringer og prøver stadig ut nye kreative opplegg. Du kan se eksempler på hva dette innebærer på wikien for prosjektet.
Se gjerne også en filmsnutt som viser rommet i bruk (2 minutter lang).

En stor takk til studenter, lærere, teknisk støtte og ledelsen som alle har bidratt med å skape et godt rom for læring og er med på å utvikle fremtidens læringsarenaer. I videoen under kan du se prisutdelingen. Se gjerne i HD og fullskjerm.

For å ikke få mer enn 15 minutter video (maks på YouTube), er delen hvor Universitetet i Oslo mottar sin del av prisen, skilt ut i en egen video:

Prisen har fått en del eksterne omtaler, her er en liste:

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

apr/11

4

Snarfilm – spennende blogg

AITeL er med i et spennende forskningsprosjekt i regi av Norgesuniversitetet. Vi har laget en blogg som vi har kalt «Snarfilm» og det går ut på å lage ulike typer av videosnutter i en pedagogisk kontekst, så raskt og effektivt som mulig. Prosjektleder Geir Maribu har demonstrert hvordan en kan lage en snarfilm på 1-2-3. Se videoen til Geir på bloggen til prosjektet:

http://snarfilm.blogspot.com/

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

mar/11

21

System for medstudentvurdering

Av: Svend Andreas Horgen, deltaker i FoU-prosjektet ASSESS 2010

HiST har sammen med BI og HiNT vært med i Norgesuniversitetsprosjektet ASSESS 2010. Vi har sett på «samstemt undervisning» som går på sammenhengen mellom læringsutbytter, læringsaktiviteter/underveisvurdering og sluttvurdering.

Hva er medstudentvurdering? I korte trekk går det ut på at studentene skal vurdere hverandres arbeid. I forbindelse med ASSESS-prosjektet har jeg laget et lite webbasert system for å automatisere medstudentvurdering. Her er en video (HD) som forklarer hvordan systemet kan brukes til å effektivisere:

Systemet ble også presentert på NVU-konferansen 2011 i Steinkjer, og er du interessert kan du se på presentasjonen som tankekart (laget med iThoughts HD på iPad)

Systemet er testet ut i fagene Webprogrammering i PHP (LV197D) og Ajax (LN393D). Begge fagene har et prosjekt som krever ca 50 timer programmeringsinnsats, og som skal vurderes til bestått/ikke bestått. I stedet for at læreren gir skriftlige tilbakemeldinger til studentene, må de gi hverandre skriftlige tilbakemeldinger. Regelen i mine fag har vært at hver student må gi 3 andre studenter en tilbakemelding. Websystemet bidrar til å automatisere dette, slik at studentene kan skrive inn tilbakemeldinger på web, og sjekke de tilbakemeldinger de har fått fra andre på web. Dermed slipper læreren å være bindeledd 🙂 Du kan lese mye mer om medstudentvurderingsopplegget på bloggen til ASSESS-prosjektet.

Hva synes du om dette opplegget? Ser du mangler i et slikt system som burde vært med? Ser du fordeler for læringen? Utfordringer? Dine innspill er som alltid velkomne!

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

mar/11

17

Vinner av TISIP-prisen 2011

TISIPs e-læringspris 2011 ble tildelt til Svend Andreas Horgen ved Avdeling for Informatikk og e-Læring ved HiST. I komiteen satt Jens Breivik, Norgesuniversitet, Sven Åke Bjørke, Universitetet i Agder og Ida Margrethe Knudsen, Høgskolen i Bergen. Prisen deles ut på den årlige NVU-konferansen som i 2011 ble arrangert på Steinkjer (15. og 16. mars). Tidligere vinnere er Harald Haugen (2010), it’s learning og Fronter (2009), Sven Åke Bjørke (2008) og Morten Flate Paulsen (2007).

Les mer om komiteens begrunnelse og tidligere prisvinnere. Mer informasjon om prisen .

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

mar/11

7

TISIP-prisen

Det er snart klart for årets NVU-konferanse om innovativ e-læring (15.-16. mars på Steinkjer). TISIPs e-læringspris deles ut. Prisen gis til enkeltpersoner eller grupper som har frembrakt ny kunnskap om e-læring på innovative måter. Prisen er på 50 000 kroner. Les mer om prisen og nominasjon her.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

jan/11

20

Nærproduksjon av video

Av: Geir Maribu, prosjektleder for NUV-prosjekt

Vi har fått midler av Norgesuniversitetet for å gjennomføre et prosjekt om nærproduksjon av video (i samarbeid med BI og HINT). Det blir kjempespennende og kommer studentene til gode. Hva er «nærproduksjon av video»?

Det handler om at terskelen for å lage video skal bli så liten som mulig. Faglærere må kunne oppleve at det å lage en liten videosnutt er like lett som å lage en powerpoint-presentasjon eller et tekstdokument.

Samtidig skal vi gjennom prosjektet tenke nytt om hva video er og kan være. Hvordan kan video brukes for å motivere, engasjere og tilrettelegge for læring? Her snakker vi om korte videosekvenser. Presentasjonsvideoer, teasere, videoer brukt i flervalgsspørsmål, repetisjonsvideoer, innledning til gruppearbeid, intervjuer, studentgenererte videoer og så videre.

Hva tenker du om slik bruk av video? Har du erfaring med egenproduksjon av video? Er du student – hvilken rolle tror du video kan ha for læringen?

Dette innlegget har 3 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Godt nyttår til alle våre lesere! I 2010 etablerte vi denne bloggen. Dekan Per Borgesen understreket i det første innlegget hva vi vil med bloggen: «Dele av vår kompetanse i et åpent og sosialt medium», og «lage en blogg med itfaglige tema som varierer både i bredde og dybde». Statistikk fra bit.ly og Google Analytics viser at vi får stadig flere lesere. Noen innlegg har en del kommentarer og dialog, men vi vil gjerne ha enda flere innspill. En god blogg må engasjere og være levende. Er vi på riktig vei? Her er en oppsummering av innleggene fra 2010.

Teknologi
Vi har skrevet flere innlegg som går i dybden på teknologi. Atle Nes skrev tidlig om formater, nettlesere og avspillere i HTML5 video på web. HTML5 er på full fart inn og vi jobber med å få inn mye HTML5-stoff i fagporteføljen vår.

Tor Ivar Melling har skrevet ikke mindre enn tre tekniske og konkrete innlegg om virtualisering:

Bjørn Klefstad er sertifisert kursholder i FITS og har forklart hva FITS og ITIL er. FITS er utviklet spesielt med tanke på IT-drift i skoleverket, og etter endt kurs i FITS kan man ved hjelp av små ressurser komme i gang med å omorganisere driften av skolenes IT-systemer.

Per Borgesen bruker iPad, og det gjør resten av dekanene ved HiST også. Per har ikke spist mange epler før. Hans erfaringer med iPad som produksjonsverktøy som ikke-Apple-mann er derfor ekstra interessante (garantert «unbiased»). Innlegget har for øvrig blitt mye sitert i sosiale medier. Du skal ikke se bort fra flere innlegg i tiden fremover om iPad, andre nettbrettløsninger, iPhone og Android. Vi har faktisk et helt nytt fag om mobil utvikling klart. Mer om det senere i januar.

Programmering
Vi har mange ansatte som underviser i programmeringsfag. Mildrid Ljosland har skrevet flere lærebøker i programmering. Det er snart kommunevalg, og Mildrid er tidlig ute. Har du tenkt på hvordan en må tenke for å utvikle en algoritme for mandatfordeling i kommunevalg?

Else Lervik er også programmeringsbok-forfatter, og har skrevet en fin oppskrift for hvordan de som kan Java lett kan komme i gang med C-programmering. C og C++ er fortsatt mye brukt.

Vi vil dele på denne bloggen. Ikke bare kunnskap, men også nyttige tips, triks, ressurser og liknende. Svend Andreas Horgen forklarer hvordan Stack overflow fungerer. Dette er en nyttig sosial webtjeneste for programmeringsinteresserte, og det er for øvrig lenke til blogginnlegget fra både Ajax-fagrommet og PHP-fagrommet.

Du finner et godt eksempel på hvordan kommentarfeltet i en blogg kan brukes til fruktbar dialog, i innlegget om vakker bruk av strstr() i PHP (av Svend Andreas Horgen). Når vi skriver innlegg på denne itfag-bloggen, setter vi stor pris på tilbakemeldinger, synspunkter, refleksjoner, ideer og tanker som gir merverdi til det opprinnelige innlegget. Først da fungerer bloggen som en arena for gjensidig læring – noe som er et viktig mål for oss. Les gjerne raskt gjennom innlegget og kommentarene, så ser du hvordan en god diskusjon kan berike et blogginnlegg.

Læring
Vi er opptatt av læringsmiljø og god bruk av IKT i undervisningen. Vi har nylig etablert et aldri så revolusjonerende undervisningsrom som heter P-lab, hvor studentene er i sentrum. Per Borgesen, Geir Maribu, Greta Hjertø og Svend Andreas Horgen har skrevet flere innlegg med erfaringer fra rommet og refleksjoner rundt nye former for læring:

I både nettbasert og campusbasert undervisning har vi en del prosjektarbeid hvor studenter jobber i grupper. Tore Mallaug har mange konkrete erfaringer om hvordan en bør sette sammen prosjektgrupper for å få best mulig læring og resultat.

Vi satser for tiden mye på bruk av video i undervisningen. Per Borgesen har reflektert omkring hvorvidt studentene vil ha podcast som støtte i undervisningen. Det er mange muligheter, men også noen problemstillinger som må tas i betraktning, for eksempel opphavsrett, kvalitet og tilgjengelighet.

Forskning og utviklingsarbeid (FoU)
AITeL, TISIP og NTNU har utviklet en ny samhandlingsmetodikk for utvikling av e-læringsopplegg. Tor Atle Hjeltnes har skrevet om erfaringene med den såkalte CCeD-modellen.

Thorleif Hjeltnes har lang erfaring innen e-læring og har ledet en rekke store FoU EU-prosjekter. Han har reflektert rundt bærekraftig e-læring. Vi er store i Europasammenheng og har gjennom 20 år hatt et bærekraftig e-læringstilbud med nettbasert undervisning gjennom det som i dag heter «itfag».

Stipendiat Knut Arne Strand leser hundrevis av artikler i forbindelse med doktorgradsarbeidet. Hvordan holde styr på kildene når han selv skal skrive artikler? Hans anbefaling er verktøyet Zotero.

Vi har et sterkt forskningsmiljø omkring visualisering og 3D/4D. Tomas Holt har forklart hva bevegelsesfangst og visualisering av menneskelig bevegelse i sanntid er. Vi forsker mye på 3D-visualisering og utvikler blant annet et lavkosttilbud for å gjennomføre «motion capture».

Ymse
Vi har et stort fagtilbud og mange studenter. Selv om noe kan automatiseres er det behov for en god og smidig administrasjon. Førstekonsulent Ingrid Island har skrevet om hva som skjer bak kulissene for at itfag skal fungere, og det er interessant og nyttig lesing.

Vigdis Skogly skrev et bloggintervju med den nye studielederen Svend Andreas Horgen. Han har ansvar for itfag og det nettbaserte tilbudet, og jobber selv fra distanse (Skien).

Thor Olsen har lest mye om sosiale medier, med fokus på hvordan sosiale medier kan være avgjørende for forretningen. I innlegget hans finner du mange gode kildehenvisninger til videre lesing.

Før studentene kunne ta juleferie, var det eksamenstid. Selv om vi er moderne på e-læring, er vi nokså konservative på eksamensgjennomføring (noe som har mange årsaker). Bloggåret 2010 ble avsluttet med noen eksamenstips for skriftlig eksamen (av Svend Andreas Horgen).

Veien videre
Godt nytt år fra alle oss på Avdeling for Informatikk og e-Læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Vi kommer til å skrive mye på bloggen fremover. Ambisjonen er daglig (ukedager). Håper du som leser vil følge ivrig med og gi kommentarer/innspill, og slik bidra til å gjøre denne bloggen enda bedre.

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Av: Tomas Holt, høgskolelektor og faglærer i programmeringsfag

AITeL har i dag et forskningsprosjekt som går ut på å lage et portabelt lavkostsystem som skal kunne fange menneskelig bevegelse og visualisere denne i sanntid. Hva er så poenget? For det første vil systemet generere 3D-koordinater for ønskede punkter på menneskekroppen (eller andre objekter), og for det andre kan man visualisere slike bevegelser i en virtuell verden. Systemet vil dermed kunne fange en bevegelse du gjør og så kunne visualisere denne på en datadukke (som har helt annet utseende en deg) i et hvilket som helst 3D-miljø! Tenk på mulighetene som her åpner seg. For å gi en liten smakebit la oss se på et par eksempler:

  • Trafikkopplæring. Vi kan å lære barn hvordan de bør ferdes i trafikken, men i et sikkert miljø. For å gjøre dette utstyrer vi ungene med 3D-briller slik at de kan se en virtuell verden i 3D (med bygninger, gater, biler osv.) Deretter kan de bevege seg rundt i dette virtuelle miljøet, fordi alle fysiske bevegelser blir fanget og omsatt til bevegelse i den virtuelle verden. Barna kan dermed få visuelle tilbakemeldinger på sine valg (som f.eks. å bli overkjørt av en bil om man går på rødt lys).
  • Opptrening etter skade. Vi kan analysere bevegelser og tilrettelegge opptrening for personer med fysiske skader/problemer. Forsøkspersoner kan bevege seg i laboratoriet og man kan visualisere hvordan en normal bevegelse vil se ut sammen med «feil» bevegelse utført av forsøkspersonen. Denne kan så justere sin egen bevegelse til å likne den «riktige» bevegelsen. Alle 3D-data kan tas vare på og brukes til analysering av bevegelsen også i ettertid.

Slike systemer for bevegelsesfangst kan altså brukes til veldig mye forskjellig innen opplæring, forbedring av idrettsprestasjoner, spill, medisin osv. Her er det egentlig bare fantasien som setter grenser.

Når det gjelder bevelgesesfangst, eller Motion Capture som det heter på engelsk, er ikke dette noe nytt. Dette feltet har det vært forsket mye på allerede. Den typiske framgangsmåten er å sette markører på forsøkspersonen (objektet) på de plassene man vil finne 3D-koordinater for. Man bruker så flere kamera til å ta synkrone bilder av bevegelsen fra ulike vinkler og kan via matematiske beregninger finne 3D-koordinatene til markørene i bildene.

Før man kan bruke bildene fra kameraene er man imidlertid avhengig av å kalibrere systemet. Med andre ord må man finne ut hvordan bla. linsene på kameraene forvrenger virkeligheten. Deretter må origo for koordinatsystemet bestemmes, samt i hvilken retning de ulike aksene (x,y og z) skal peke.

Det finnes allerede systemer som tilbyr bevegelsesfangst. Problemet med eksisterende løsninger er imidlertid pris, samt muligheten for visualisering av bevegelsesfangsten i sanntid (altså samtidig som bevegelsen finner sted). For å gi en liten pekepinne på prisen på slike systemer kan vi ta utgangspunkt i kamera fra Qualisys. Disse koster gjerne over 100.000 kr stykket. For å fange litt mer komplekse menneskelige bevegelser så trenger man gjerne rundt 15 kamera. Det blir altså dyrt. I systemet vi holder på å utvikle koster hvert kamera fra 2.000 kroner og oppover. I en løsning med 10 kamera er altså prisforskjellen rundt en million kroner! Foreløpige tester viser også at nøyaktigheten ligger på omtrent samme nivå i de to systemene 🙂

For mer informasjon om utstyr og forskningsprosjektet generelt se web-siden til prosjektet http://hist.no/content.ap?thisId=21868.

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

Av: Knut Arne Strand, PhD-stipendiat ved Avdeling for Informatikk og e-Læring

Nesten ved en tilfeldighet ble jeg for snart to år siden klar over verktøyet Zotero. Nå er jeg meget fornøyd med at jeg gav verktøyet en sjanse og jeg har ingen planer om å bytte det ut.

Som fersk stipendiat ønsket jeg å holde meg til MS Word, og jeg hadde funnet et kommersielt tilgjengelig og lisensbelagt tilleggsverktøy for å holde ordene på referansene (les EndNote). Jeg hadde sågar begynt å bygge opp en kildedatabase, da jeg fikk problemer med responsen og integrasjonen mellom EndNote og Word. I min søken etter en løsning på disse problemene ble jeg tipset om å forsøke gratisverktøyet Zotero. En medstipendiat uttalte at han etter flere år som EndNote bruker hadde byttet til Zotero og at han ”aldri” kom til å bytte tilbake.

Zotero er et utmerket verktøy for den som skriver i Word og som trenger å … les resten av innlegget

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

jun/10

30

Bærekraftig e-læring

Av: Thorleif Hjeltnes, førstelektor ved AITeL og daglig leder i Stiftelsen TISIP

Det er utviklet mange e-læringstilbud i Norge og internasjonalt som ikke er bærekraftig. EU-prosjektet Mega Trends in E-learning provisions, fra oktober 2005 til september 2007, har identifisert en lang rekke initiativ innen e-læring, som har stanset opp. Prosjektet har i tillegg identifisert en lang rekke initiativ som har vært vellykket og som er blitt store, både i antall studietilbud og i antall studenter, disse 26 er klassifisert som MEGA providers of e-learning. Blant disse finner vi fire norske studietilbydere, NKI (12), BI (16), HiST (23) og NKS (24). Tallet i parentes angir plassering.

Undersøkelsen har ved å intervjue nøkkelpersoner hos tilbyderne forsøkt å finne fram til … les resten av innlegget

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

Av: Tor Atle Hjeltnes, høgskolelektor AITeL og rektor for TISIP fagskole

AITeL, TISIP og NTNU har utviklet en ny samhandlingsmetodikk for utvikling av undervisningsopplegg med særlig fokus på e-læring. Metoden baserer seg på Concurrent Design som er en samhandlingsmetodikk som setter fokus på multifunksjonell samhandling og parallelle aktiviteter i sanntid. Metoden ble i sin tid utviklet av NASA for å bedre samarbeid, redusere utviklingstid og spare kostnader i forbindelse med planleggingen av reiser ut i verdensrommet. I den senere tid har også Statoil tatt i bruk metoden for å oppnå de samme effektene i forbindelse med planlegging av oppgradinger og nye prosjekter i oljeindustrien.

AITeL har som første universitet og høgskole i Norge tatt utgangspunkt i CCD-metoden når vi har utviklet en ny samhandlingsmetodikk innen e-læring, Concurrent elearning Design (CCeD). CCeD-modellen er genial da den i større grad enn tidligere … les resten av innlegget

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

jun/10

18

Velkommen!

Av: Per Borgesen, dekan ved Avdeling for Informatikk og e-Læring

Velkommen til blogg.itfag.no!

Fagmiljøet i informatikk ved HiST gir utdanninger og forsker innen itfag. Vi ønsker med denne bloggen å dele vår kompetanse i et åpent og sosialt medium. Tanken er å lage en blogg med itfaglige tema som varierer både i bredde og dybde. Vi håper noen av innleggene vil engasjere deg og du er velkommen til å bidra med dine synspunkter. Om denne bloggen utvikler seg til et interessant nettsted både for oss ved HiST og for andre, så er våre ambisjoner oppfylt.

Dette innlegget har 7 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me