itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

Archive for september 2013

sep/13

5

Prosjektet «Jenter og teknologi»

Formålet til prosjektet «Jenter og teknologi» er å rekruttere flere jenter til våre teknologiutdanninger, og å få de som allerede har valgt teknologiutdanning til å fullfører studiene.
«Jenter og teknologi» ønsker å gjøre teknologiutdanningene mer synlige og attraktive for jenter,
og vil følge opp funn gjort i undersøkelsen «Fakta om frafall», med tiltak. Prosjektet er et toårig samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for Informatikk og e-Læring og Avdeling for teknologi. Aktiviteter som fungerer godt ønskes videreført, også etter prosjektperiodens slutt.

thumb13659

«Jenter og teknologi» skal arrangere faglige og sosiale tilstelninger gjennom hele studieåret. De tilbyr faglig støtte og legger til rett for at jentene skal få et nettverk på tvers av studieretningene.
Prosjektet inkluderer studieretningene elektro, logistikk, maskin, material, fornybar energi, data, IT-støttet bedriftsutvikling og drift av datasystemer. De fleste aktivitetene er forbeholdt jentene i første studieår.

De samarbeider tett med næringslivet (Siemens og Trønderenergi) i forhold til bedriftsbesøk og besøk av kvinnelige rollemodeller på HiST. Nær kontakt med næringslivet gjør det lettere for våre studenter å skaffe seg bacheloroppgaver, sommerjobb og etter hvert sin første jobb.

Jenter i første studieår tilbys kollokviegrupper i matematikk og programmering, hver tirsdag fra kl. 16.00 til 18.00. Det blir oppstart 10. september og vil pågå ut november. Det er ansatt to studentassistenter til hjelp for matematikkgruppen og en for programmeringsgruppen. Studentassistentene skal tilby leksehjelp og gå igjennom fagstoff etter ønske fra gruppene. I forkant av gruppene får alle deltakerne gratis middag i kantina og spiser sammen. Jentene som deltar i prosjektet vil ha sitt eget forum på itslearning hvor de kan få svar på faglige spørsmål. Høsten 2013 vil være en forsøksperiode.

Det viktigste rekrutteringstiltaket er motivasjonsdagen «Jenter og teknologi», som arrangeres i februar 2014 i samarbeid med Universitetet i Agder, NHO Agder, NHO Trøndelag samt andre partnere. Med denne dagen er målet å øke motivasjonen til å velge realfag, og gi oppmerksomhet rundt behovet for kvinnelige ingeniører. Jenter fra ungdomsskolene og VGS i Nord- og Sør-Trøndelag vil bli invitert på denne dagen. Formålet er å bidra til økt interesse for teknologifag hos jenter og å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft på lengre sikt.

Aktivitetsplan og mer informasjon om prosjektet: hist.no/jenterogteknologi/

Dette innlegget har 3 kommentarer. Gjerne bidra :-)

sep/13

3

Velkommen til studiestart

Av: Svend Andreas Horgen, studieleder

Vi ønsker alle som har meldt seg på et lærerikt semester.

En del av våre studenter har studert nettbasert hos oss før, men ikke alle. Nettstudier har som kjent noen fordeler: Studer mer fleksibelt, hjemme fra sofaen eller der du vil, gjerne i tillegg til jobb. Tradisjonelle forelesninger og campus-undervisning er erstattet av digitalt lærestoff, kommunikasjon med faglærer og medstudenter, og digitale læringsaktiviteter. Vi mener nettbasert undervisning gir minst like god læring som campusbasert.

Enten du er en dreven nettstudent eller nokså fersk med nettstudier, så kan det være nyttig med noen konkrete nettstudietips. Jeg kommer med noen gode tips her. Det kan også være at du som leser har andre tips, eller spørsmål. Del dem gjerne ved å legge igjen en kommentar, så kommer de andre lesere til gode, og kanskje bloggforfatteren kan lære noe nytt også 🙂

  ical

 • Modellen vår asynkron, så du kan studere fleksibelt. Jeg anbefaler deg likevel å logge inn i alle fagene du skal ta i dette semesteret i dagene rundt oppstart den 3.september slik at du kommer godt i gang. Du logger inn i itslearning for å få tilgang til hvert fag du tar. Egen info skal være sendt om dette.
 • Noter fristene: Skriv ned viktige frister i kalenderen din, særlig frister for oppmelding til eksamen, avmelding til eksamen (i fall du får bruk for det), eksamensdato og liknende. Sjekk opp formell informasjon du har fått (og får) fra oss, og noter deg fristene med en gang så du ikke glemmer noe.
 • Disponer tiden: Siden nettstudiene starter opp litt senere enn campus-studiene er det ekstra viktig å jobbe strukturert så en rekker gjennom pensum på en god måte
 • Jevn jobbing: Vi ønsker å tilby fleksibilitet. I de fleste fag kan frister brytes, men du bør likevel studere jevnt og trutt om du har muligheten til det. Erfaring og forskning viser at dybdelæring skjer best over tid.
 • Målbevissthet: Sett deg mål. Ta deg noen minutter til å skrive ned hva du ønsker med faget/fagene du tar dette semesteret. Ikke bare karakterer, men hva du ønsker å lære. Legg vekt på din motivasjon for å studere og skriv det med egne ord. Se jevnlig tilbake på dette, særlig når du opplever at studiene går litt tungt.
 • itslearning-loginFå oversikt tidlig: Logg deg inn i læringsplattformen vi bruker (itslearning) og les informasjonen i de fagene du skal ta nå dette semesteret. Det kan være faglærer har lagt ut viktig informasjon som bør noteres, frister som ikke kan brytes og liknende. Selv om du skulle ønske å vente litt med å sette inn studietrøkket, og dette er ok å gjøre i det aktuelle faget, er det lurt å bruke noen minutter på å få oversikt over hvordan faget et organisert og lagt opp.
 • Bruk diskusjonsforumet: Når du er nettstudent i et asynkront e-læringsopplegg, er det likevel mange muligheter til å kommunisere med faglærer og medstudenter. Særlig diskusjonsforumet i hvert enkelt fagrom i itslearning bør brukes flittig. Her kan du utveksle tanker, spørsmål, svar, erfaringer, tips, triks eller bare sosialisere litt. I noen fag har vi synkrone møter, for eksempel webinarer eller spørretimer.
 • Se videoer: Vi har laget noen videoer som skal hjelpe i «jungelen» av datasystemer. Det er totalt 3 korte videoer på disse to sidene som bør ses: http://itfag.hist.no/public/info/studereHosOss.jsp og http://itfag.hist.no/public/info/merStudiemodell.jsp
 • huskelapperEffektivitet: Du studerer nettbasert. Jobber du effektivt? Kan du bli mer effektiv og lære enda bedre? Verdt å sjekke ut: Tipsserie om effektivitet og produktivitet, skrevet av undertegnede på itfag-bloggen, får mange nye innlegg fremover og har en del nyttige ting til nå: http://blogg.itfag.no/tag/tipsserie/
  I tillegg finner du hele 12 innlegg om et nyttig verktøy for både studenter og de i jobb, nemlig Evernote, publisert i august 2013: http://blogg.itfag.no/tag/evernote/.
 • Ta kontakt: Når du står fast som nettstudent, må du ikke vente og håpe at ting løser seg av seg selv. Tiden går, og du kan miste verdifull tid og kanskje måtte gi opp fordi du ikke rekker alt. Det er mye bedre å spørre en gang for mye enn for lite. Har du spørsmål knyttet til administrative ting, så spør Ingrid i administrasjonen hos oss (73559564). Har du spørsmål om fagvalg, eller generelle tilbakemeldinger (ris, ros, tips, ønsker) til oss på det faglige, så kontakt undertegnede som er studieleder (73559269 eller svend.horgen alfakrøllen hist.no). Har du spørsmål om det faget du tar, står fast i en øving, kommer ikke videre, finner ikke lærestoffet eller andre ting, så spør faglærer. Vi er her for å hjelpe deg men du må selv lære det du skal lære 🙂

Lurer du på noe, så spør gjerne ved å legge igjen en kommentar. Og som tidligere nevnt: Har du egne tips du anser som gode, så del dem gjerne i kommentarfeltet.

Lykke til med nettstudiene dine!

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Dette er en mini-serie om Evernote. Du kan se alle innleggene i rekkefølge eller du kan gå til første innlegg hvor du finner en klikkbar innholdsfortegnelse.

Av: Svend Andreas Horgen

I denne miniserien har du fått sett hvordan undertegnede bruker Evernote. Jeg jobber, men bruken min av Evernote er (etter min mening) høyst overførbar til mange situasjoner. Primært handler det om læring, og informasjonshåndtering. De som jobber trenger å lære, og de som studerer har også behov for å «jobbe». Så jeg mener at du som student har mye du kan snappe opp fra dette blogginnlegget, som kan brukes i både studiesammenheng og en potensiell fremtidig jobb. For å oppsummere: Dersom jeg hadde vært student i dag, ville jeg brukt Evernote som et av flere sentrale støtteverktøy i studiene, omtrent slik:

 • Ta innholdsrike notater med både egen tekst og skjermdumper++, fordi notatene kan søkes opp og brukes i nye sammenhenger, for eksempel kommende prosjektoppgaver om 1-2 år eller i arbeidslivet. Ta notater av både forelesninger, ideer du får når du jobber med ulike ting og fagbøker du leser.
 • Ta bilde av en tavle i et grupperom eller klasserom, i stedet for å skrive alt ned
 • Ta bilde av bøker du skal kjøpe, gjenstander som minner deg på om hvor du var når du lærte noe nytt, og så videre.
 • Bruk web-clipper til å klippe ut interessante, faglige ting fra web som du kanskje kan få bruk for senere. Bruk bittelitt tid på å tagge og beskrive det du lagrer, så øker sannsynligheten for at du får bruk for det i ettertid.
 • Del notatbøker med andre, for eksempel medstudenter du samarbeider med. Ja – Evernote har en delingsfunksjon.
 • Bruk verktøyet Skitch til å tegne piler oppå skjermdumper du tar, og lagre rett i Evernote.
 • Lenk til notatene dine både internt i Evernote og fra andre programmer. Lag for eksempel et konkret gjøremål i listen, og lenk til notatboka hvor du har research-materialet. Slik skiller du idéer, tanker og kildemateriale bort fra konkrete gjøremål (det er lurt å holde gjøremålslisten så oversiktlig og enkel som mulig, for å få ting gjort og klare å prioritere riktig).
 • Mobil læring: Alt synkroniseres mot alle dine enheter, så innholdet blir med overalt, og du kan jobbe/lære/studere/drive research uansett hvor du er. Sitter du på kafé og det plutselig dukker opp noe du kan bruke i en prosjektoppgave, så fram med mobilen, knips, knaps og lagre til Evernote før du sosialiserer videre.

Hvis du bruker Evernote, så bruker du det sikkert noe anderledes enn meg. Mulighetene er ganske mange. Hva bruker du Evernote til? Gjerne legg igjen en kommentar både om du er student eller ikke.

Dette innlegget har 7 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Dette er en mini-serie om Evernote. Du kan se alle innleggene i rekkefølge eller du kan gå til første innlegg hvor du finner en klikkbar innholdsfortegnelse.

Av: Svend Andreas Horgen

Det fins mange app-er på mobiler og nettbrett (og også Mac/Windows/Linux) med Evernote-støtte. I Instapaper-appen kan du for eksempel lagre ting du leser direkte til Evernote. Poenget med Instapaper er ikke å bruke Evernote, men «eksport» eller «integrasjon» med Evernote er en liten tilleggsfunksjonalitet som det er kjekt å bruke og som jeg personlig har stor nytte av. Når jeg leser Instapaper-stoff på mobilen som jeg vil lagre for godt, så sender jeg rett til Evernote og sletter deretter fra Instapaper (siden Instapaper bare er et mellomlager for min del av uleste websider).

På telefonen min har jeg flere hendige Evernote-app-er.

På telefonen min har jeg flere hendige Evernote-app-er.

Det fins også egne apper som kun opererer mot Evernote som gjør det maksimalt effektivt å gjøre spesialiserte oppgaver. Et eksempel jeg selv drar nytte av, er app-en FastEver Snap. Den tar bilde av noe, og laster rett opp i en forhåndsdefinert notatbok og med en forhåndsdefinert tagg (du kan selvsagt konfigurere/bytte ut dette når som helst). Dette bruker jeg til å ta bilde av kvitteringer. Når jeg har handlet noe, så tar jeg bilde av kvitteringen med mobilen og bildet lastes rett opp i notatboka «Kvitteringer» med taggen «visa», «trumf» eller «diners». Når jeg senere får faktura fra Diners Club, eller skal sjekke kontoutskriften, så har jeg et smart søk som snarvei i Evernote på datamaskinen.

Fast Evernote Snap gjør det superraskt å lagre bilder av for eksempel kvitteringer. Denne kvitteringen går rett inn i Evernote-notatboka "Temp kvitteringer" og tagges med "trumf". Klikk for stor versjon.

Fast Evernote Snap gjør det superraskt å lagre bilder av for eksempel kvitteringer. Denne kvitteringen går rett inn i Evernote-notatboka «Temp kvitteringer» og tagges med «trumf». Klikk for stor versjon.

På 2 sekunder kan jeg klikke meg fram til alle kvitteringer som er tagget med «diners» og kan raskt sjekke om fakturaen stemmer. Skal jeg bruke kvitteringen i en reiseregning, så har jeg den digitalt og kan bare dra den ut av Evernote eller eventuelt skrive ut om det er påkrevd å levere fysisk reiseregning. Denne bruken av kvitteringer hjelper til med å holde orden digitalt, og jeg slipper selvsagt fysisk rot med kvitteringer som fyller pengepungen eller ligger og slenger her og der. Hvorfor rote når en kan ha det ryddig, og hvorfor kaste bort tid på å lete etter ting når en kan søke superraskt? Best av alt – kvitteringer er søkbare (krever Evernote premium-abonnement). Skal jeg søke etter kvitteringen på en bukse jeg har kjøpt, når buksen ble ødelagt og skal reklameres på? Da har jeg kanskje tagget den med taggen «garanti», men det kan være vel så raskt å søke etter navnet på butikken den ble kjøpt i. Som regel fungerer slike søk godt, men OCR kan feile på norske kvitteringer eller på kvitteringer som har folder eller tatt i dårlig belysning.

Det er i utgangspunktet lite effektivt å drive research på mobil. Med «research» mener jeg å lete opp informasjon på ulike websider, og ta vare på det til senere. Jeg gjør dette når jeg skal lage lærestoff. Da må jeg lese meg opp på temaet, finne ut hva andre har gjort og henvise til det i det stoffet jeg lager. Er du student, så har du garantert behov for å drive research ganske ofte. Men som nevnt – mobilen er lite effektiv til dette. Det er knotete å navigere på selv den smarteste mobil og ikke i nærheten av så effektivt som på en datamaskin. MEN: Mobilen er mye mer tilgjengelig. Den er med over alt. På buss, tog og liknende.

Enter EverClip.

Med EverClip kan du klippe herfra og derfra, og raskt lage et Evernote-notat.

Med EverClip kan du klippe herfra og derfra, og raskt lage et Evernote-notat.

På mobilen kan du kopiere noe fra en webside, bytt til app-en EverClip, og det som ligger på utklippstavlen blir automatisk limt inn. Gå umiddelbart tilbake til nettleseren, surf videre og når du finner noe mer du vil klippe ut, så kopier teksten, bytt til EverClip og vips er det limt inn der. Du kan også legge til ting fra andre apper, ta bilder og liknende. Når du har gjort utklippene dine, så har du i praksis en lang liste av ting i EverClip. Så er det bare å trykke på et ikon for å gå til steg 2, som er å velge hvilken rekkefølge de ulike utklippene skal komme i. Dette er vist i figuren ovenfor, hvor jeg har satt opp at den nederste skal komme først, så den øverste og til slutt den midterste. Gå videre til steg 3 for å få en forhåndsvisning av resultatet (som vist i neste figur), mulighet for å legge til ønsket tag, og så sende resultatet til Evernote. En genial ting er at URL-ene (lenkene) fra utklipp du har gjort på websider, inkluderes.

EverClip forhåndsviser resultatet. Merk hvordan ikke bare teksten du klippet ut, men også URL fra webutklipp, vises.

EverClip forhåndsviser resultatet. Merk hvordan ikke bare teksten du klippet ut, men også URL fra webutklipp, vises.

En annen app som er verdt å nevne, er Evernote sin egen Food-app, som kan brukes for å ta bilde av mat du vil bevare for ettertiden. For eksempel gode ting du spiser på restaurant. Du kunne like godt tatt bilde med Evernote-appen direkte, men ved å bruke den dedikerte Food-appen får du en del ekstra informasjon lagret og ikke minst en flott presentasjon av maten du tar bilde av.

Ta bilde av mat på restauranter eller hjemme med app-en Food.

Ta bilde av mat på restauranter eller hjemme med app-en Food.

Det fins mange flere app-er i tilknyting til Evernote, og selvsagt for andre plattformer enn iPhone som jeg bruker. Hvilke Evernote app-er bruker du? Legg gjerne igjen en kommentar så blir det til nytte for andre som leser dette innlegget.

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me