itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

Archive for juni 2013

jun/13

26

Husk søknadsfristen til nytt studium 1.juli

Av: Geir Maribu, studieleder

Det nærmer seg søknadsfristen til det nye studiet i «Samhandling og informasjonsdeling med IKT». Mandag 1. juli er siste frist. Søknadsskjema på nett finner du på http://hist.no/informatikk/samhandling/ (til høyre på siden med navnet «Send søknad»).

Etter søknadsfristen 1. juli vil det gå cirka 2 uker før du får et svar om opptak. I de to ukene skal søknader og vitnemål behandles, søkere skal rangeres og en del av dere skal realkompetansevurderes.

Søkningen til studiet er god. Nå 6 dager før oppstart er det 30 søkere til de 24 plassene. Dermed kan vi med sikkerhet slå fast at studiet kommer i gang. Oppstarten blir 3-4. september med en samling i Trondheim. Mer infor om dette kommer når vi vet hvem som blir tatt opp på studiet.

Det har kommet en del spørsmål om en kan søke dersom en ikke har en bachelorgrad. Ja, det kan man. Men for å komme i betraktning må man ha en god del relevant praksis. Husk derfor å krysse av for realkompetansevurdering i søknadsskjemaet dersom du er søker uten bachelor.

De to siste emnene i studiet er «Dokumentarkiv og informasjonsdeling» og «Prosjekt». La oss se litt på disse to.

Dokumentarkiv og informasjonsdeling handler om Opphavsrett, Creative Commons, Personvern. Informasjonsstrategi, kunnskapsadministrasjon, teknologi for informasjonsdeling, Informasjonsdeling og samarbeid. Eksempler på informasjonsdeling. Hvordan lage, organisere og administrere et dokumentarkiv. Hvordan bruke et dokumentarkiv, dokumentstyring, dokumentversjoner, historikk – arbeidsflyt og «livssyklusen» til dokumenter. Styring av tilganger, revisjonskontroll og sikkerhetskopiering.

I det siste emnet Prosjekt skal du praktisere alt det du har lært og da gjerne inn mot den bedriften du jobber i. Gjerne også sammen med 1-2 andre studenter slik at vi også da kan praktisere samhandling.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

jun/13

23

Kvalitetsarbeid: Resultat av undersøkelser

Av: Svend Andreas Horgen, studieleder for nettbaserte itfag og nettstudiet Bachelor i Informasjonsbehandling

Hvert semester gjennomfører vi en større evaluering som ledd i kvalitetssikringen for våre nettfag. Takk til de som tok seg tid til å svare på undersøkelsen (sendt ut til alle som var vurderingsmeldt) i slutten av mai.

Vi ved Avdeling for Informatikk og e-Læring ved HiST jobber hardt for at du skal få en god opplevelse når du studerer hos oss. Tilbakemeldingene fra vårens undersøkelse er et viktig verktøy og til stor hjelp for oss til å forbedre oss.

Utdrag fra undersøkelse i et av fagene (klikk for større versjon)

Utdrag fra undersøkelse i et av fagene (klikk for større versjon)

Svarene i undersøkelsen viser at nettstudentene totalt sett er fornøyde med tilbudet, fagopplegget og det pedagogiske. Samtidig ser vi at det er noen områder hvor vi fortsatt må arbeide med for å forbedre oss:

 • Enda bedre engasjement fra faglærernes side.
  Tiltak: Utvikling av en nettlærerguide hvor lærerne får tips til hvordan de kan kommunisere bedre og mer aktivt med studentene via for eksempel diskusjonsforum og webmøter.
 • Noe fagstoff er utdatert i noen få fag.
  Tiltak: De aktuelle faglærerne tar tak i dette.
 • Manglende kvalitet på øvingsretting i noen fag.
  Tiltak: Både veiledere som vi tilsetter og faglærere som retter selv, får påminnelse om hvordan en god tilbakemelding skal se ut. Det skal ikke være lov å bare skrive «godkjent» som respons på en øving. Vi ønsker at alle nettstudenter skal få godt læringsutbytte av øvingsoppgavene de leverer inn, og gode kommentarer er et viktig ledd i denne læringen.
 • Mer videobasert lærestoff.
  Tiltak: Noen fag har allerede (mye) videobasert lærestoff, men på langt nær alle. AITeL ledet et forskningsprosjekt støttet av Norgesuniversitetet om pedagogiske muligheter med video som nå er avsluttet. Lærerne vil få tilgang til resultatene og kunnskapsbasen som ble utviklet i det prosjektet.
 • Ymse. Når det er opptil flere fritekstfelter i en undersøkelse, kommer det veldig mange konkrete og matnyttige tilbakemeldinger. Både på ting som fungerer og ting som kan gjøres anderledes.
  Tiltak: Hver faglærer har fått tilbakemeldinger for sitt fag, og tar med seg tilbakemeldingene som innspill i sitt arbeid med å forberede fagene neste gang.

Når en selger et produkt eller en tjeneste, vil ulike kunder kunne ha ulik opplevelse og utbytte. Vi tilbyr et komplekst produkt, nemlig 50 nettbaserte fag på høgskolenivå som undervises av ca 35 faglærere. Vi får jevnt over veldig gode tilbakemeldinger, men vil jobbe med å forbedre oss der vi får negative tilbakemeldinger. Hver faglærer har fått en oppsummering for sitt fag, og må selv foreslå passende tiltak, i tillegg til at undertegnede følger opp generelle ønsker som er løsbare. Hvis du har innspill til prosessen i kvalitetsarbeidet vårt så legg gjerne igjen en kommentar.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Av: Geir Maribu, studieleder

Det er mandag 17. juni og nøyaktig 14 dager til søknadsfristen til studiet Samhandling og informasjonsdeling med IKT. Jeg har sjekket søkerlisten og pr i dag er det allerede 8 søkere. Så ingen tvil med andre ord. Studiet ser ut til å slå an. Vi er i full gang med forberedelsene og gleder oss til å komme i gang.

Du finner flere tidligere innlegg om studiet på denne bloggen (det første her og det andre her). I dag skal vi se nærmere på to nye emner i studiet (de to første stod i et tidligere innlegg). Det er emnet Prosjektledelse med PRINCE2 og emnet Concurrent design.

Emnet Prosjektledelse med PRINCE2 skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hovedprinsippene ved å planlegge, gjennomføre og følge opp prosjekter ved bruk av den generiske prosjektledelsesmetoden PRINCE2. Metoden er basert på velprøvde prinsipper innen prosjektledelse og den kan anvendes på svært forskjellige prosjekter som f.eks. organisasjonsutviklingsprosjekter, produktutviklingsprosjekter eller prosjekter hvor målet er å implementerer nye IT-systemer. Emnet gjennomgår bl.a. styring av prosjekter med utgangspunkt i variabler som tid, kostnader, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinster. Kombinert med praktisk prosjekterfaring og emnets læringsaktiviteter skal dette gi tilstrekkelig teorigrunnlag og ferdigheter til at kandidaten kan delta i og etter hvert fylle rollen som prosjektleder, i prosjekter hvor PRINCE2-metoden benyttes. Se mer om PRINCE2 på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Prince2

Etter å ha gjennomført emnet Concurrent design skal studentene forstå viktigheten av multidisiplinær samhandling og concurrent design. Studentene skal kunne delta i multidisiplinær samhandling gjennom bruk av Concurrent Design-metoden (CCD). Studentene skal beherske emner som planlegging, forberedelse, kalibrering, gjennomføring og mellomarbeid i prosjekter som anvender Concurrent Design-metoden med sesjoner. Emnet tar også for seg prinsippene Concurrent Design bygger på, samt ulike suksessfaktorer for å lykkes med planlegging og gjennomføring av Concurrent Design.

I dette emnet inngår også en fysisk samling i Trondheim over 2 dager i slutten av januar der vi samles i CCD-rommet og gjør et case på concurrent design.

CCD-rommet

CCD-rommet

Du finner mer info om studiet på http://hist.no/informatikk/samhandling/. Klikk også på lenkene til venstre på denne siden for enda mer info. Til høyre på siden finner du lenken Send søknad.

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

jun/13

3

Huskelapper på web

Av: Svend Andreas Horgen, faglærer Ajax

I prosjektet i faget Ajax ble studentene utfordret til å lage et lite system for administrasjon av huskelapper. Du vet – de gule, grønne, blå og røde post-it-lappene du kanskje klistrer rundt her og der i huset ditt.

Penn og papir har sine ulemper

Penn og papir har sine ulemper

Slike lapper hjelper deg til å huske hva du skal gjøre, men det er mange fordeler med en digital versjon:

 • Mulighet for å angi et tidspunkt for når lappen skal begynne å vises. Tanken her er at du kan registrere en lapp som ikke vises før et tidspunkt er passert. Hvis du for eksempel skal kjøpe billett til en konsert, og billettene ikke legges ut før om tre uker, trenger du ikke se lappen før dagen før utleggingen.
 • Et lite søkefelt for å filtrere ut hvilke lapper som vises. En lapp har typisk egenskaper som id, tekst, tidspunkt og farge. I tillegg til vanlig tekst-søk, skal det være mulig å søke etter lapper med gul farge, alle som matcher et tidsrom og liknende.
 • Mulighet for å lett legge til, slette, endre og flytte rundt på lapper.
 • Det blir aldri noe problem å tolke sin egen håndskrift 🙂

Det kom inn mange gode svar. Her er to eksempler som har er brukervennlige, fine å se på, oversiktlige i navigasjonen, og med en god «Ajax-look-and-feel».

Tor Arne Pedersen Thune går på Informasjonsbehandling og har laget løsningen du ser i bildet nedenfor. Prøv gjerne løsningen selv på http://www.stud.aitel.hist.no/~tathune/ajax/prosjektoppgave/

Klikk på bildet for å teste løsningen

Klikk på bildet for å teste løsningen

Simen Brenne Wigtil og Torstein Landrø valgte å jobbe gruppevis. De går i 3.klasse dataingeniør (systemutviklingsretningen) og har laget løsningen du ser i bildet nedenfor. Prøv gjerne løsningen selv på http://stud.aitel.hist.no/~simenbw/Ajax/prosjekt/

Klikk på bildet for å teste løsningen

Klikk på bildet for å teste løsningen

Andreas Kristensen skal starte i 3.klasse og har laget løsningen du ser i bildet nedenfor. Prøv gjerne løsningen selv på http://www.stud.aitel.hist.no/~andreakk/ajax/prosjekt/login.php

Klikk på bildet for å teste løsningen

Klikk på bildet for å teste løsningen

Er det noen detaljer som du liker i disse løsningene?

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me