itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

Archive for februar 2013

feb/13

25

Webinar i regi av BetaTrondheim

Det blir webinar mandag 25.februar kl 1415-1500 hvor BetaTrondheim skal dele erfaringer om innføring av og bruk av sosiale medier i Trondheim kommune generelt, og Yammer spesielt. Alle som vil kan delta.

Klikk deg gjerne inn allerede kl 1400 for å sjekke at lyd og andre tekniske ting fungerer for deg.

 • Adresse: fjernet nå fordi webinaret er ferdig
 • VIKTIG: Du får spørsmål om å laste ned og installere en klient som heter Lync Attendee. Gjør det, så har du maksimal funksjonalitet. Klienten fungerer best på Windows, men skal også fungere (litt buggy) på Mac.
 • Bruk gjerne headset for best mulig lydopplevelse.
 • Når du skal «joine» møterommet ved å klikke på lenken ovenfor, så får du spørsmål om å oppgi ditt navn/nick. Bruk gjerne ekte navn.

Det som kommer til å skje i praksis er at den som presenterer deler sin skjerm og lyd, eventuelt også webkamera. Lync har chat-mulighet. Bruk chat-ruten til spørsmål underveis eller liknende. Dersom lenke eller liknende mot formodning ikke skulle fungere, så sjekk igjen her for oppdatert informasjon.

Vel møtt!

PS: Vil du varsles om webinarer god tid i forveien neste gang, så meld deg på varsling her (lett å melde seg av/på) http://bit.ly/webinarepost

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

feb/13

20

Tur til Østerrike – IP i Dornbirn


Av: Grethe Sandstrak og Bjørn Klefstad

I uke 5 og 6 har 15 dataingeniørstudenter og 3 lærere fra Avdeling for Informatikk og e-Læring deltatt for andre gang på intensivprogrammet «Serious Games on Safety Procedures on Industrial Plants». Vi har deltatt sammen med studenter og lærere fra 3 andre høgskoler/ universitet i Europa (IT Carlow – Irland, Hogeschool van Amsterdam – Nederland, og Fachhoch schule Vorarlberg – Østerrike). Årets vertskap er Fachhochschule Vorarlberg som ligger like ved Bodensjøen midt i Europa. Liechtenstein, Sveits, Tyskland og Italia er bare en liten kjøretur unna.

Prosjektet støttes gjennom EU’s Socrates/ Erasmus Intensivprogram (IP) – Life Long Learning og studentene som deltar får også studiepoeng for deltakelsen. Avdeling for Informatikk og e-Læring ved HiST er koordinator for IP’en, og har dermed det overordnede ansvaret for alt av rapportering, økonomi, samarbeid institusjonene imellom og selve gjennomføringen.

IP’en er todelt –1 uke med forberedelser ved egen institusjon og 2 intensive uker ved vertskapets institusjon.

Vi ankom Dornbirn, Østerrike søndag 27. januar og ble møtt av et fantastisk landskap med høye fjell og snø overalt. Det var nesten så vi følte oss hjemme. Mandags morgen ble alle samlet til et første møte og vi var til sammen 57 studenter og 8 lærere fra de fire høgskolene. Formiddagen gikk med til informasjon, et par forelesninger og til å bli bedre kjent med hverandre gjennom enkle teamøvelser. Etter lunsj var det studentenes tur til å holde presentasjoner da arbeidet som var gjort i hjemmeuka i det enkelte landet skulle presenteres for de andre. Siste del av dagen ble brukt til å dele seg inn i nye, internasjonale team og bli kjent innad i teamet.

kraftverk1kraftverk2Oppgaven som hvert enkelt team skulle løse i løpet av disse to ukene var å programmere et seriøst spill for en industriell partner. Den industrielle partneren, Vorarblerg Kraftwerke Illwerke inviterte oss derfor på en omvisning ved sin hypermoderne kraftstasjon som sto ferdig i 2007. Kraftverket har som arbeidsoppgave å stabilisere det europeiske nettverket av kraftlinjer, slik at man til enhver tid produserer like mye kraft som det er forbrukt. Det betyr at kraftverket må produsere strøm eller forbruke strøm avhengig av behovet og være i stand til å endre produksjonen i løpet av minutter. Andre typer kraftverk tar seg av basisproduksjonen av kraft, men har ikke samme muligheten til å endre produksjonen så raskt. Andre kraftverk tar seg dermed av basisproduksjonen av kraft, mens Illwerke sørger for de siste justeringene slik at det til enhver tid produseres like mye kraft som det forbrukes.

Med dette som utgangspunkt begynte de ulike teamene med idemyldring for å komme opp med mulige ideer til et seriøst spill. Disse ble presentert for en tilhører fra Illwerke som ga tilbakemeldinger på hvorvidt det fra oppdragsgiverens ståsted, var gode ideer eller ikke. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra kunden (Illwerke) valgte de ulike teamene hvilken idé de ønsket å jobbe med videre. Etter en meget intensiv 5 dagers periode, hadde alle teamene klart å få ferdig en spillbar prototype av spillet sitt. Viktig suksessfaktor for at teamene faktisk kom i mål med prototypen på såpass kort tid, var at de kjørte en organisert og strukturert prosess med fokus på arbeidsoppgaver og framdrift. Elementer fra modellen SCRUM ble brukt for å få dette til.

Deretter samlet vi alle deltakere til en spillekveld der alle lærere og studenter fikk teste ut prototypen til de ulike teamene. Dette ble en meget vellykket aktivitet der de ulike teamene inspirerte hverandre og vi hadde mye moro sammen. En representant fra oppdragsgiveren (Illwerke) var også til stede og han ga verdifulle tilbakemeldinger fra kundens ståsted på de ulike spillene. Illwerke uttrykte stor begeistring for resultatet som studentene hadde fått til så langt, men hadde også en del verdifulle tilbakemeldinger om ting som burde endres og tips til forbedringer og elementer som kunne legges til. De siste par dagene ble ganske hektiske med finpussing av de enkelte spillene før de skulle presenteres og leveres i sine endelige versjoner siste dagen.

Etter endt IP sitter oppdragsgiver igjen med syv ulike spill programmert på bakgrunn av syv ulike ideer. Studentene sitter igjen med ny lærdom knyttet til spillutvikling, bruk av SCRUM, prosjektstyring, engelsk som arbeidsspråk og ikke minst hvordan det er å arbeide i et internasjonalt team. Ulikheter i personlighet, bakgrunn, kultur, arbeidsmetoder og arbeidsforhold gir kontinuerlig en rekke utfordringer som må håndteres fortløpende.

På bakgrunn av de observasjoner som ble gjort i løpet av de to ukene vil vi benytte anledningen til å skryte av våre studenter for måten de håndterte disse utfordringene på. HiST-studentene var svært aktive gjennom begge ukene og deltok like gjerne på muntlige presentasjoner som i arbeidet ellers.

Helt til sist kan vi nevne et av svarene vi fikk på studentevalueringen som vi synes oppsummerer IP’en på en bra måte: FUN FUN FUN!

studenter-dornbirn-IP

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

feb/13

8

Ukens tips: Visual Studio-popout

Mange av våre studenter programmerer i Visual Studio i fag som Programmering i Visual Basic, C#.NET og liknende. Via Facebooksiden til itfag fikk vi et tips fra student «Jakobsen, 3NAD» som sier følgende:

Til dere som bruker VS2K10, går an å dra ut kodevinduene av parent.

Smart organisering av vindu når en skal studere - til venstre er kodevinduet fra Visual Studio mens til høyre er en leksjon fra et programmeringsfag. Klikk for stor versjon

Smart organisering av vindu når en skal studere, klikk for stor versjon

Dette synes vi var en smart løsning, og deler det derfor her (etter avtale med studenten). Visual Studio tar i utgangspunktet veldig mye plass. Det geniale med å dra kodevinduet ut av Visual Studio-miljøet, er at da kan en gjøre slik studenten har vist på bildet over, nemlig stille opp lærestoff/øvingsoppgave på en side og kodevinduet på den andre siden. Dermed kan en programmere mer effektivt selv på små skjermer.

Har du andre Visual Studio-tips, så del gjerne her!

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

feb/13

6

Intervju med faglærer: Bjørn Klefstad

Bjørn Klefstad

I dette innlegget skal vi bli bedre kjent med en av våre faglærere, høgskolelektor Bjørn Klefstad, som underviser flere fag både nettbasert og på campus.

Hvilke interesser har du?

Når arbeidsdagen ved AITeL er over liker jeg gjerne å sysle med ulike praktiske arbeidsoppgaver. Det har blant annet resultert i bygging av hytter og påbygging av hus. Det er en skikkelig utfordring å planlegge et byggeprosjekt, for så å gjennomføre det og se det ferdige resultatet. Her finner vi mange paralleller til programmering av en applikasjon, med planlegging, utvikling og testing. Utover dette er alt som har med bensinmotorer av interesse. Dette har blant annet ført til at garasjen ikke strekker helt til. Service og vedlikehold på ulike kjøretøy og diverse mindre utstyr gir et hyggelig avbrekk i forhold til den relativt teoretiske arbeidshverdagen i løpet av uken. Vi har også utrolig mye fin natur i Norge og turer på hytta med fjellturer og fisketurer med robåt er veldig trivelig. Fisketurer på sjøen har det også blitt en del av etter at jeg kjøpte meg båt. Det er mye spennende som svømmer rundt i Trondheimsfjorden og det er alltid artig å sjekke hva man har fått på kroken, spesielt når det er tungt å dra opp.

Har du noen gode tips til dine studenter?

Nettbaserte studietilbud gir den enkelte studenten mange muligheter da vi har lagt vekt på fleksibilitet i dagens undervisningsopplegg. Det betyr at man innenfor visse rammer er sin egen sjef. Men dette krever også samtidig at man har evner til å arbeide strukturert og systematisk med sine nettstudier over tid og i størst mulig grad følger det opplegget det er lagt opp til. Spesielt tid har vist seg å være en meget krevende faktor for mange av våre nettstudenter. Da gjelder det å planlegge når man har ledige stunder til å arbeide med studiene når dette er mulig. Ved store avvik fra det opprinnelige opplegget kan det være lurt å kommunisere med faglærer slik at begge parter er orientert om situasjonen og faglærer kan ta hensyn til individuelle behov.

Hva synes du er det beste med å undervise nettbasert?

Her vil jeg trekke fram spesielt to faktorer som gjør dette interessant. For det første ser vi per i dag i Norge et stort behov for etter- og videreutdanning innen IT. For svært mange vil geografien i Norge samt at de har en jobb de skal følge opp (eventuelt andre forpliktelser – eks barn) gjøre at det i praksis vil være umulig å reise til Trondheim for å følge våre kurs på campus. Med dagens nettbaserte tilbud får disse muligheter til å lære seg nye emner/ferdigheter eller de kan skaffe seg studiepoeng og dokumentere den kompetanse de i praksis allerede har inne. Med ca. 50 nettbaserte emner bør det finnes muligheter for alle som ønsker å studere videre innen IT.

For det andre er utfordringen som ligger i det å gjenskape det vi driver med i klasserommet til nettbaserte emner. Vi må ta stilling til en rekke ulike viktige spørsmål. Hvordan skal vi kommunisere (kommunikasjonskanaler) og følge opp studentene under gjennomføringen av kurset? Hvilken type materiale bør utvikles og hvordan skal dette distribueres? Hvilke verktøy kan vi bruke for å utvikle det materiellet vi finner nødvendig? Skal studentene arbeide hver for seg eller i grupper og hvilke samarbeidsverktøy skal/kan de benytte? Her finner vi en rekke meget interessante utfordringer og vi ser en konstant utvikling av nye verktøy innenfor alle disse områdene. Det betyr at vi hele tiden må følge med på og vurdere ulike verktøy og pedagogiske opplegg. De nettbaserte tilbudene er derfor i konstant endring.

Hvilke fag underviser du nettbasert nå i vår?

Våren 2013 underviser jeg følgende emner på nettet:

 • Emnet Informasjonssikkerhetsstyring (IFUD1011) tar for seg hvordan man kan utvikle et styringssystem for informasjonssikkerheten for en bedrift. Informasjon er en av de viktigste tingene for en bedrift i dagens informasjonssamfunn og det er viktig at denne beskyttes på en hensiktsmessig måte.
 • Emnet ITIL (IFUD1046) handler ITIL-standarden versjon 3. Dette er en standard som beskriver hvilke prosesser du har behov for knyttet til drift av IT-systemer og samspillet mellom disse. Formålet med denne standarden er at ressursbruken skal gå over fra reaktiv (brannslukking) til proaktiv drift. Det vil si at du systematisk og strukturert planlegger og drifter dine systemer i henhold til de faktiske behovene for bedriften.
 • Emnet Systemforvaltning (IUD1031) dekker emner i tilknytning til drift av IT-systemer der du må heve blikket litt fra din egen PC og se på en rekke ulike arbeidsoppgaver. Vi er inne på tema som rammefaktorer og rutiner knyttet til drift og vedlikehold av IT-systemer, ressurser vi kan bruke knyttet til drift og vedlikehold av IT-systemer, innkjøp av IT-utstyr og IT-tjenester og ulike sikringstiltak for å beskytte våre datasystemer mot eksterne og interne trusler. I tillegg ser vi på kartlegging av det generelle trusselbildet for en IKT-bedrift og gjennomføringen av en risikoanalyse, samt å innføre relevante tiltak for å redusere risikoverdien for kartlagte trusler.

Hva driver du med i FoU-sammenheng og hvordan kan det komme studentene til gode?

I de siste årene er det ulike sider ved e-læring, altså nettbasert opplæring som har vært temaet for mine FoU-oppgaver (FoU står for forskning og utviklingsarbeid). Det siste EU-prosjektet jeg var med på (UnderstandIT) handlet blant annet om å tilby et kurs på nettet om hvordan man kan utvikle sin egen IKT-kompetanse for å kunne ta i bruk ulike IKT-verktøy i forbindelse med undervisning. Kurset var og er egnet for alle typer lærere tilknyttet alle typer skoleslag, som er nysgjerrig på alle de nye mulighetene som dagens IKT-verktøy gir. Deler av innholdet var blant annet knyttet til i hvor stor grad man bruker lydfiler, samarbeidsdokumenter, digitale flervalgstester, blogg, videosnutter, digitale coachingverktøy og alle de andre verktøyene slik undervisningen gjennomføres nå i dag. Dette er og var et kurs for de som sliter med knapp tid til å sette seg inn i alle disse nye mulighetene, de som mangler teknisk kompetanse, de som synes det virker skummelt å gi slipp på kontrollen og la elevene/studentene overta litt av styringen på læringsaktivitetene og de som tviler på kvaliteten når det er elever/studenter som produserer deler av læremateriellet. Dette kurset ga deltakerne muligheten til å prøve en del av mange IKT-verktøy egnet for undervisning og gjøre seg sine egne erfaringer. Etter å ha vært med på prosjektet har jeg selv også økt egen kompetanse og blitt kjent med mange ulike verktøy som kan benyttes i nettbasert undervisning. Gjennom tidligere prosjekter har jeg også arbeidet med produksjon av mindre filmsnutter og ulike former for flervalgsoppgaver. Over tid vil dette igjen kunne føres tilbake og påvirke gjennomføringen av de nettbaserte kursene, både gjennom bruk av nye verktøy og endrede pedagogiske opplegg.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

feb/13

2

Velkommen til studiestart (nettstudier) våren 2013

Av: Svend Andreas Horgen, studieleder

Denne uken startet våre nettbaserte studier for våren 2013 opp. Vi ønsker alle som har meldt seg på et lærerikt semester.

En del av våre studenter har studert nettbasert hos oss før, men ikke alle. Nettstudier har som kjent noen fordeler: Studer mer fleksibelt, hjemme fra sofaen eller der du vil, gjerne i tillegg til jobb. Tradisjonelle forelesninger og campus-undervisning er erstattet av digitalt lærestoff, kommunikasjon med faglærer og medstudenter, og digitale læringsaktiviteter. Vi mener nettbasert undervisning gir minst like god læring som campusbasert.

Enten du er en dreven nettstudent eller nokså fersk med nettstudier, så kan det være nyttig med noen konkrete nettstudietips. Jeg kommer med noen gode tips her. Det kan også være at du som leser har andre tips, eller spørsmål. Del dem gjerne ved å legge igjen en kommentar, så kommer de andre lesere til gode, og kanskje bloggforfatteren kan lære noe nytt også 🙂

  ical

 • Noter fristene: Skriv ned viktige frister i kalenderen din, særlig frister for oppmelding til eksamen, avmelding til eksamen (i fall du får bruk for det), eksamensdato og liknende. Sjekk opp formell informasjon du har fått (og får) fra oss, og noter deg fristene med en gang så du ikke glemmer noe.
 • Disponer tiden: Siden nettstudiene starter opp litt senere enn campus-studiene er det ekstra viktig å jobbe strukturert så en rekker gjennom pensum på en god måte
 • Jevn jobbing: Vi ønsker å tilby fleksibilitet. I de fleste fag kan frister brytes, men du bør likevel studere jevnt og trutt om du har muligheten til det. Erfaring og forskning viser at dybdelæring skjer best over tid.
 • Målbevissthet: Sett deg mål. Ta deg noen minutter til å skrive ned hva du ønsker med faget/fagene du tar dette semesteret. Ikke bare karakterer, men hva du ønsker å lære. Legg vekt på din motivasjon for å studere og skriv det med egne ord. Se jevnlig tilbake på dette, særlig når du opplever at studiene går litt tungt.
 • itslearning-loginFå oversikt tidlig: Logg deg inn i læringsplattformen vi bruker (itslearning) og les informasjonen i de fagene du skal ta nå i vår. Det kan være faglærer har lagt ut viktig informasjon som bør noteres, frister som ikke kan brytes og liknende. Selv om du skulle ønske å vente litt med å sette inn studietrøkket, og dette er ok å gjøre i det aktuelle faget, er det lurt å bruke noen minutter på å få oversikt over hvordan faget et organisert og lagt opp.
 • Bruk diskusjonsforumet: Når du er nettstudent i et asynkront e-læringsopplegg, er det likevel mange muligheter til å kommunisere med faglærer og medstudenter. Særlig diskusjonsforumet i hvert enkelt fagrom i itslearning bør brukes flittig. Her kan du utveksle tanker, spørsmål, svar, erfaringer, tips, triks eller bare sosialisere litt. I noen fag har vi synkrone møter, for eksempel webinarer eller spørretimer.
 • Se videoer: Vi har laget noen videoer som skal hjelpe i «jungelen» av datasystemer. Det er totalt 3 korte videoer på disse to sidene som bør ses: http://itfag.hist.no/public/info/studereHosOss.jsp og http://itfag.hist.no/public/info/merStudiemodell.jsp
 • huskelapperEffektivitet: Er du effektiv når du først setter deg ned og jobber med noe? Når du studerer, så jobber du. Du jobber med lærestoff. Du lærer. Det kan være kjedelig. Du kan bli avbrutt. Du kan føle deg stresset, overveldet, miste oversikten, … I en tipsserie om effektivitet på bloggen vår får du mange konkrete, gode tips som du med fordel kan benytte deg av i studiesituasjonen. Forrige innlegg, for eksempel, om en gjøremålsliste, passer utmerket for nettstudier. I et senere innlegg skal vi konkretisere hvordan studenter kan sette opp en gjøremålsliste for sine fag, og slik få mer fokus på hva som skal gjøres og hjelp til å prioritere slik at ting gjøres i passende rekkefølge og til riktig tid. I tillegg gjennomgår tipsserien tips til bruk av smarte verktøy; typisk DropBox, Google Docs, Evernote, mobiltelefonen din, spesialprogrammer du trolig ikke har brukt til nå, og liknende. Høres dette interessant ut, så følg med superenkelt ved å abonnere på nye blogginnlegg via e-post (varslingsboks øverst til høyre på siden du leser akkurat nå).
 • Ta kontakt: Når du står fast som nettstudent, må du ikke vente og håpe at ting løser seg av seg selv. Tiden går, og du kan miste verdifull tid og kanskje måtte gi opp fordi du ikke rekker alt. Det er mye bedre å spørre en gang for mye enn for lite. Har du spørsmål knyttet til administrative ting, så spør Ingrid i administrasjonen hos oss (73559564). Har du spørsmål om fagvalg, eller generelle tilbakemeldinger (ris, ros, tips, ønsker) til oss på det faglige, så kontakt undertegnede som er studieleder (73559269 eller svend.horgen alfakrøllen hist.no). Har du spørsmål om det faget du tar, står fast i en øving, kommer ikke videre, finner ikke lærestoffet eller andre ting, så spør faglærer. Vi er her for å hjelpe deg men du må selv lære det du skal lære 🙂

Lurer du på noe, så spør gjerne ved å legge igjen en kommentar. Og som tidligere nevnt: Har du egne tips du anser som gode, så del dem gjerne i kommentarfeltet.

Lykke til med nettstudiene dine!

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me