itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

jan/13

16

Har du lyst på utenlandsopphold?

Av: Jan Nilsen

Noen studenter på HiST kan ha interesse av å studere et semester utenlands i løpet av studietiden. HiST samarbeider med mange institusjoner i utlandet og det er mulig å få til utveksling. Både campusstudenter og nettstudenter på studiet Informasjonsbehandling kan benytte seg av dette tilbudet.

Dersom du vil utenlands, må du selv som student finne fram til en skole du vil reise til som HiST har avtale med. Du må også foreslå fag du vil ta, så ser vi på om de kan innpasses i studieplanen og erstatte det du ellers skulle hatt hos oss. Det er i så fall viktig at du får godkjenning av studieplanen hos programansvarlig på forhånd – også i forhold til Lånekassen. Selve innpassingen blir mye enklere hvis du bruker et helt semester til utenlandstur. De som er nettstudenter kan for så vidt ta noen fag som nettopp nettstudenter ved HiST og bo i for eksempel Australia, samtidig som en tar noen fag lokalt på et universitet der (som vi har godkjent på forhånd).

Det er mulig å reise til andre læresteder enn de HiST har avtale med, men det innebærer vanligvis mye merarbeid både for studenten og oss, og så lenge vi ikke har noen avtale, vil det ikke gi HiST noen utteling fra SIU/departementet. Så vi ser helst at studentene velger studiesteder vi/HiST har avtale med. Det finnes flere muligheter enn de som AITeL har avtale med, men da bør man ta kontakt med vedkommende avdeling på HiST som står som kontakt for dette studiestedet, se http://hist.no/content/118/Internasjonale-avtaler

De studiesteder som krever studieavgifter, vil ofte forlange at du tar tilnærmet full belasting av lokale fag i minimum et semester, i alle fall må man betale for dette. Det gjelder i hvert fall ved de universitetene vi har kontakt med i Australia.

For mer informasjon, se for eksempel:
 – http://hist.no/content/4474/
 – http://hist.no/content/115/Studier-i-utlandet

Har du spørsmål, så bruk gjerne kommentarfeltet eller ta kontakt med undertegnede på e-post.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: Svend Andreas Horgen (totalt 133 blogginnlegg)

Comments are closed.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me