itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

nov/12

27

Erfaringer som Sosialemedier-student

Av: Tone Størksen, itfag-student høsten 2012 som har tatt blant annet faget Sosiale medier

Jeg er student og går på etter og videreutdanning innenfor informatikk fag. Undervisningen er nettbasert. Det er derfor enkelt å studere samtidig som man har en jobb på dagtid. I høst har jeg tatt to fag her på HIST, lokale informasjonstjenester og forretningsmessig bruk av sosialemedier. Valget var bevist fra min side. Jeg ser på de to fagene som jeg har valgt som en videreutvikling og påbygging av Prosjektledelse og Microsoft SharePoint Server som jeg tok sist semester. For min del er dette er en fagkombinasjon som passer godt sammen, jeg har selvsagt planer om å ta flere fag her på høyskolen, etter jul.

Sosialemedier eller forretningsmessig bruk av sosialemedier var et fag jeg gikk til med store forventninger. Akkurat det tror jeg alle som velger dette faget gjør. Fra før hadde jeg det man kan kalle allmennkunnskaper om privat bruk av facebook, Twitter, blogg og Youtube. Jeg var ganske vag i min bruk av dette mediet også privat. Grunnen var at jeg følte at jeg ikke hadde helt de rette kunnskapene på dette mediet. Foruten å holde kontakt med familie og venner på «Chattnivå» var jeg litt usikker på hvordan jeg kunne utnytte mediets fulle potensiale. Da tenkte jeg ikke på, bare privat, men også i jobbsammenheng. Faget sosialemedier viste seg å gi meg nettopp denne kunnskapen som jeg manglet.

Faget startet med at vi skulle opprette en blogg som skulle være den kanalen vi brukte til å løse oppgavene vi fikk i løpet av semestret. Alle skriftlige bidrag presenterte vi på vår egen blogg. Jeg opprettet denne bloggen: http://bloppity.wordpress.com/ Når vi leverte inn oppgaver til vurdering, oppgav vi kun linken til vårt arbeid på bloggen. Dette er veldig bra arbeidsform, ikke bare for at det er sosialemedier som er faget, men også det faktum at man måtte virkelig skjerpe seg stort, nettopp for at alle kunne se mitt arbeid, medstudenter og andre nettbrukere. Jeg ble altså tvunget til å tenke særlig godt igjennom det jeg skrev. Dette er også selve kjernen i etikk i sosialemedier, -at man tenker seg om, før man ytrer en mening på nettet.

Faget er inndelt i 5 moduler, som utgjør 5 ulike temaer innenfor forretningsmessig bruk av sosialemedier:

  1. Forretningsmessig bruk av sosialemedier
  2. Strategi for sosialemedier
  3. Relasjoner og ansvarsforhold
  4. Måling og måleverktøy
  5. Etikk og kampanjer

Gjennomarbeidingen av disse fem temaene hjalp meg til en bevisstgjøring av mitt eget forhold til sosialemedier, jeg lærte meg også å se andres adferd i et nytt lys både på godt og vont. Ved å tenke igjennom disse temaene og bruke dem aktivt på nettet i form av blogginnlegg og presentasjoner fikk jeg prøvd ut tema som også i noen tilfeller kan skape debatt. Jeg fikk virkelig sett med egne øyne at riktig bruk er positivt for deg selv og virksomheten. Feil bruk kan ofte få katastrofale og/eller lite ønskelige resultater. Eksempler på dette tatt fra min egen blogg er for eksempel: http://bloppity.wordpress.com/2012/11/05/om-a-brenne-seg-i-sosialemedier/#comments

Ved å skrive om etikk i sosialemedier der jeg brukte et faktisk eksempel på noen som hadde opplevd uheldige konsekvenser med bruk av sosialemedier som kommunikasjonskanal utad, fikk jeg respons kan man si.

Et annet eksempel er på temaet der jeg skrev om forventningsfaktorer: http://bloppity.wordpress.com/2012/09/06/113/#comments. Dette innlegget ble også plukket opp av den bedriften jeg valgte som eksempel, og fikk en hyggelig tilbakemelding fra kommunikasjonsdirektøren i NextGenTel tilbake.

Alt i alt har faget gitt meg ikke bare fagkunnskapen, men jeg har også fått muligheten til å prøve ut kunnskapen på faktiske forretningsmessige forhold. Det har gjort at jeg har virkelig fått se med egne øyne og erfart konsekvenser og reaksjoner.

For min del vil jeg si at det inntrykket og kunnskapen jeg sitter igjen med er, at det kan være lurt å gjøre et grundig forarbeid før man velger å slippe bedriften på luften på sosialemedier. Starte forsiktig, sørg for at du kan møte brukernes forventninger, lage retningslinjer for bruk og lage en sosialemedier strategi før man går i gang. Faget har lært meg at gjør man det, har man et godt grunnlag for å lykkes med virksomhetens bruk av sosialemedier.

Etter å ha tatt dette faget føler jeg at jeg har den verktøykassen med meg som jeg trenger for å navigere på best mulig måte i dette sosialemedie samfunnet. Jeg vet nå hva som skaper suksess og hva som kan være fallgruver. Jeg føler jeg har det grunnlaget jeg trenger for å etablere en bedrift på sosialemedier og forhåpentligvis er jeg nå i stand til å skape merverdi for bedriften og kundene.

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: itfag (totalt 65 blogginnlegg)

1 comment

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me