itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

aug/12

2

FAQ for nettbaserte studier

Av: Svend Andreas Horgen, studieleder itfag og Informasjonsbehandling

Som studieleder for nettbaserte fag gjennom itfag samt det nettbaserte studiet Bachelor i Informasjonsbehandling får jeg en del spørsmål både på telefon og e-post. Her er ting som mange typisk lurer på. Har du flere spørsmål? Legg gjerne igjen en kommentar.

Hvor mye datarelatert bør man kunne på forhånd for å studere nettbasert hos dere?

Ikke noe særlig. Du bør kjenne til hvordan å bruke e-post, Internett og basis-operasjoner som kopier/klipp/lim, lagre et bilde, finne igjen filer på egen datamaskin, installere programmer og liknende. Rent itfaglig skal du jo lære det som faget tar opp, og i så måte starter fagene på scratch. Skulle du se at du mangler noen data-teknikker eller ferdigheter, så snakk med faglærer og få gode råd til hva du kan gjøre av ekstra-innsats. Merk at noen fag lister krav til forkunnskaper eller anbefalte forkunnskaper, og i slike tilfeller bør du selvsagt oppfylle disse før du starter med faget. Mange bommer på programmeringsforkunnskaper. Les slike nøye og spør faglærer hvis du er i tvil.

Hvilket operativsystem anbefaler dere meg å bruke i studiene?

Det spiller ikke noen rolle om du velger å bruke Windows, Mac OS X eller Linux (eller andre) som operativsystem. Du må ha en datamaskin og (god) nettilgang. Lærestoff og læringsaktiviteter distribueres gjennom læringsplattformen itslearning. Du trenger derfor tilgang til Internett. I de fleste fag benytter vi gratis, plattformuavhengig programvare. I noen fag må du kanskje installere Windows-basert programvare som typisk krever Windows i bunn. Mange ønsker å installere lokalt på egen maskin for å jobbe mest mulig effektivt. Men hva gjør Mac/Linux-brukere da, eller de som sitter på «feil utgave» av Windows? Vi tilbyr i slike fag at du kobler deg til såkalte virtuelle maskiner (via remote desktop) på HiST og gjør bruk av programvaren virtuelt, over Internett. Slik kan du for eksempel programmere i ASP.NET eller VB eller C# i utviklingsmiljøet Microsoft Visual Studio uten å måtte installere det på egen maskin. Vi har også en avtale med Microsoft som gjør at studenter kan laste ned en god del Microsoft-programvare helt gratis (kalt MSDNAA).

Trenger man noe tilleggsutstyr som for eksempel web-kamera

I noen få fag er det krav om samtidighet, såkalt synkron undervisning. I disse er lyd (mikrofon) viktig. De fleste datamaskiner i dag har innebygget mikrofon, men for bedre lydopplevelse anbefales headset. Det er et pluss med webkamera, men ikke noen nødvendighet. Merk at det er relativt få fag som har slike synkrone læringsøkter per i dag. I stadig flere fag prøver vi ut såkalte webinarer som er synkrone, men først og fremst som frivillig aktivitet og supplement til øvrig lærestoff.

Anbefaler dere å bruke nettbrett eller mobile enheter i studiesammenheng?

Både ja og nei. i utgangspunktet er det ikke tilstrekkelig med mobile enheter alene, men det kommer an på hvilket fag du tar. Vi baserer oss stort sett på PDF-basert lærestoff og videoer, og det spiller smertefritt på slike enheter. Det kan derimot være vanskeligere å få tilgang til itslearning, men itslearning-utviklerne jobber med å gjøre læringsplattformen stadig mer mobilvennlig. Som supplement til datamaskin er mobile enheter ypperlige. Her er et konkret tips til hvordan du kan bruke tankekart på iPad. Følg med på bloggen vår fremover for flere konkrete tips til god/kreativ bruk av mobile enheter i studiesammenheng.

Hvor stor arbeidsmengde har fag hos dere?

En normalstudent fullfører 30 studiepoeng hvert semester (halvår). De nettbaserte fagene starter opp ca 1.september/1.februar og har eksamensperiode i desember/mai. De fleste fag er på 5 studiepoeng. Et 5 studiepoengsfag er like stort omfangsmessig for en campusstudent som en nettstudent, men nettstudentene har ikke like langt semester, så en må beregne litt mer tid per uke som en studerer fulltid via nett. I praksis betyr det litt mer enn en dags arbeid per uke per 5 studiepoeng for nettstudentene om en regner matematisk på det. Det må også nevnes at forkunnskaper varierer. Noen studenter kan mye fra før av, andre kan lite. Noen lærer fort, andre trenger mer tid. Ambisjonsnivået spiller selvsagt også inn. Med mindre det står krav til forkunnskaper eller anbefalte forkunnskaper i fagbeskrivelsen, vil faget ta utgangspunkt i en normal students læringshastighet og forutsetninger for å ta faget. Noen vil også oppleve variasjon i hvor mye de må jobbe fra fag til fag. Det er lurt å ikke ta seg vann over hodet – ta heller litt mindre enn maksgrensen din og fokuser heller på å gjøre det ekstra bra i de fagene du tar.

Ulike studenter har ulike preferanser for læring. Vi prøver å tilby varierte muligheter samtidig som vi vil lede alle gjennom et obligatorisk minimum av aktiviteter. I de fleste fag er det et visst antall øvingsoppgaver som må være godkjente, og gjerne noen læringsaktiviteter som enten er frivillige eller obligatoriske. Noen fag har prosjekt eller andre vurderingsformer. Minimum innsats blir da å gjøre alle de obligatoriske øvingene og aktivitetene og selvsagt gjennomføre fagets vurderingsform (enten det er eksamen eller andre vurderingsformer). For maksimalt utbytte bør du bruke de mulighetene faglærer har lagt opp til, for eksempel se videosnutter, jobbe med lærestoff og støttelitteratur, diskutere i forum (stille spørsmål, gi svar, dele idéer, …), ta undersøkelser, gjøre flervalgstester, søke på nettet, gjerne bruke sosiale medier til ekstra læring og så videre.

Er det mulig å jobbe ved siden av studiet eller kan det fort bli for mye?

Det kommer først og fremst an på hva du mener med studium. Starter du på det treårige bachelorstudiet Informasjonsbehandling så er du en fulltidsstudent og bør da ikke jobbe mer enn du ellers ville gjort som fulltidsstudent. Tar du et eller to enkeltfag via itfag, så vil du kanskje bare ha 1/6 eller 1/3 belastning av det en fulltidsstudent gjør. Da kan du klare å kombinere med 100 % stilling. Det kommer uansett an på vanskelighetsgraden i faget/fagene du tar, din jobbsituasjon, dine forutsetninger og din arbeidskapasitet. Dersom du er i tvil, så start gjerne med å ta et fag eller to. Da får du en god følelse med hvor mye du kan klare fremover. Se også forrige spørsmål.

Får man graden «kandidat» etter å ha studert hos dere i 1 år?

Nei. Dersom du ønsker å tilegne deg en grad så er det minste vi deler ut en bachelorgrad, typisk «Bachelor i Informatikk med spesialisering i Informasjonsbehandling» (et treårig studium som består av 180 studiepoeng).

Hvilken dokumentasjon får man ved å ta enkeltfag hos dere?

Hvis du tar et eller flere enkeltfag får du kursbevis tilsendt ved å kontakte studieadministrasjonen. Du kan også hente ut karakterutskrift fra Høgskolen i Sør-Trøndelag med oversikt over karakterer i de fagene du har fullført. Merk at selv om du tar mange fag, har du ikke fått en grad. Dersom du planlegger å studere nettbasert for å få en grad eller komme inn på et masterstudium, bør du starte på for eksempel det treårige studiet Bachelor i Informasjonsbehandling.

Jobber studentene i grupper sammen med andre?

I de fleste fag jobber studentene individuelt. Dette fordi det erfaringsmessig viser seg å være vanskelig å samle studenter samtidig på nett (fordi vi ønsker å tilby mest mulig fleksible nettstudier). I de fagene hvor det kreves gruppearbeid, deler faglærer inn i grupper eller gir studentene tydelig informasjon om hvordan de skal gå frem for å danne grupper. MEN: Det har mye for seg å jobbe sammen gruppevis. De som vil står fritt til å selv (på eget initiativ) danne grupper og jobbe sammen.

Hvor mye fysisk undervisning er det?

Det er ikke noen fysisk undervisning i studiet Informasjonsbehandling, og heller ikke i fagene du kan kjøpe via http://itfag.hist.no. Alt foregår nettbasert og det meste er asynkront, med unntak av eksamen i en del fag. I noen få fag er det krav om samtidighet i undervisningen, såkalt synkron undervisning. Da kreves det tilgang til mikrofon og er en fordel med webkamera men ikke noe krav. Teamarbeid er et eksempel på et slikt fag.

Hvorfor er det ikke bare digitale eksamener i et IT-studium?

I stadig flere fag kjører vi nettbasert eksamen som gjør at du kan ta eksamen hjemmefra. I noen fag er det ikke eksamen i det hele tatt, men underveisvurdering. De fleste fag har likevel fortsatt skriftlig eksamen på papir. Vi skulle gjerne hatt både digitale eksamener og fleksible eksamener i alle fagene våre, men det er noen (større) administrative utfordringer og vi er ikke helt der enda (dessverre). Vi er nok såpass tradisjonsbundne at vi har en eksamensperiode i desember (høstsemesteret) og en i mai (vårsemesteret). Dersom en ønsker å starte på et fag i et semester men ikke rekker å fullføre, så kan en ta eksamen (og det som evt mangler av innleveringsarbeider) et senere semester.

Hvordan finner jeg ut hvilke fag som har eksamen og ikke?

Gå inn på ønsket fag på http://itfag.hist.no og les om vurderingsformen der. Her er forresten en liste over de fagene per høst 2012 som ikke har eksamen. De gir enten karakter eller bestått/ikke bestått basert på øvingsopplegg og prosjektarbeid underveis i semesteret:

 • Applikasjonsutvikling for Android
 • Applikasjonsutvikling for Windows Phone (nyhet våren 2013)
 • Digital fotografering
 • IKT i læring
 • IT, miljø og samfunn
 • Lokale informasjonstjenester
 • Multimedieproduksjon
 • Sosiale medier
 • Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer
 • Stort IT-prosjekt i informasjonsbehandling
 • Teamarbeid
 • Web 2.0 og coaching for lærere etter Vitae-metoden
 • Webdesign
 • Webprogrammering i ASP.NET
 • Webprogrammering i PHP

Altså 15 fag totalt som ikke har eksamen. Alle de andre har eksamen, men noen av dem har som tidligere nevnt nettbasert hjemmeeksamen.

Hvordan foregår eksamen i praksis? Må jeg reise til Trondheim?

I de fag som har skriftlig eksamen må du avtale med en eksamensskole der du bor, eller ta eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Du slipper altså å reise til Trondheim. Les mer om bestilling av eksamensskole her:
http://hist.no/aitel/eksamen/itfag/.

Må jeg vurderingsmelde meg i fag som ikke har fysisk eksamen?

En del fag har enten 2-dagers hjemmeeksamen, nettbasert eksamen (kan tas hjemme), eller kanskje til og med ingen eksamen med godkjent/ikke godkjent basert på arbeider underveis. MEN: Du må likevel vurderingsmelde deg. Du må nemlig «si fra» til administrative systemer ved HIST at du har tenkt å fullføre faget. Det er dette som er vurderingsmelding i praksis. Det gjøres ved å logge inn på Studentweb. Kontakt Ingrid Island på ingrid.island alfakrølle hist.no (735 59 564) for mer hjelp til dette om du ikke får det til eller er usikker på om du er korrekt oppmeldt. Når du har meldt deg opp til «eksamen», det vil si til «vurdering» så kan det likevel være at du ombestemmer deg og ikke vil gjennomføre faget. Når du er vurderingsmeldt, så brukes 1 av 3 forsøk totalt på å ta faget. Dersom du ombestemmer deg så kan du (innen en frist som jeg ikke har i hodet) trekke deg fra vurderingen. Dette gjøres også på studentweb, og i så fall brukes ikke forsøket opp.

Hvorfor står det at all undervisning skjer på itslearning-plattformen?

Lærestoff og læringsaktiviteter distribueres gjennom læringsplattformen itslearning. Du trenger derfor tilgang til Internett. Hva er itslearning? Det er en webside/plattform som mange norske utdanningsinstitusjoner har kjøpt tilgang til, hvor lærerne kan legge ut fagstoff, lage diskusjonsforum, lage flervalgstester, øvinger, kommunisere med studenter og så videre. Du som student får brukernavn og passord til itslearning og får så tilgang til alt av faglig og pedagogisk opplegg. Det meste er selvforklarende. Vi har også laget en video (se nederst på http://itfag.hist.no/public/info/studereHosOss.jsp ) som viser litt av hvordan itslearning ser ut fra et studentperspektiv.

Er det mulig å ta valgfag? Hva er forskjellen på valgfag og bonusfag?

I studiet Bachelor i Informasjonsbehandling er det lagt opp til noen valgfag i 2.klasse og 3.klasse. Disse er derimot begrenset til noen få muligheter. Hvorfor? Fordi vi vil sikre faglig sammensetning slik at vi kan garantere overfor samfunnet at studentene våre kan det de skal kunne. Her kan du se de gjeldende valgfagene. Vi har derimot også en ordning som heter «bonusfag» og som går ut på at de studenter som tar alt de skal hver semester, kan – hvis de vil – ta et såkalt bonusfag neste semester. Dette velger de fritt selv fra listen på http://itfag.hist.no. Bruker du dette tilbudet hvert semester, kan du få totalt 5 ekstra fag gjennom hele studiet 3 år = 5 semestre siden første semester ikke gir mulighet for bonusfag). La oss ta et eksempel. Vil du lære om mobilutvikling og ser at dette ikke dekkes av studiet Informasjonsbehandling, så kan du for eksempel melde deg på «Applikasjonsutvikling for Android» som bonusfag. Studieleder må riktignok godkjenne bonusfagene du vil ta. Dette for å unngå at du for eksempel tar Android for tidlig i studiet uten at du har nødvendige forkunnskaper. Android-faget krever nemlig både gode Java-kunnskaper og meget gode programmeringsferdigheter generelt sett, og vi slipper ikke til studenter på bonusfag uten at de har faglig forutsetning på plass. Bonusfag er altså noe helt annet enn valgfag. Valgfag må du ta som del av det obligatoriske studiet ditt (velg ett av flere muligheter) mens bonusfag er noe du kan ta dersom du har kapasitet og ser verdi i å få flere fag på vitnemålet ditt og lære ting du ellers ikke ville lært. Noen ganger må du kanskje velge mellom to valgfag der du egentlig har lyst på begge. I så fall er bonusfag på det andre en mulighet.

Andre ting?

Puh, dette ble mer enn først tenkt. Men dette er alle spørsmål som ofte blir stilt, så de passer i en slik FAQ. Håper det var nyttig. Kanskje du lurer på mer? Legg i så fall igjen en kommentar om du har flere spørsmål eller om noe var dårlig forklart.

Dette innlegget har 19 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: Svend Andreas Horgen (totalt 133 blogginnlegg)

19 comments

 • Christoffer · 13. september, 2012, kl. 13:27

  Hei, jeg har generell studiekompetanse og tar nå R1 for å kunne studer informasjonsystemer. Jeg har fulltidsjobb og mistenker at det vil bli mye om jeg starter som fulltidsstudent. jeg vil ta bachelor så vurderer å ta de to første årene deltid, altså betalstudent, for så å ta det tredje året fullt. Jeg ser det står at man kan søke om å ta bachelor, betyr det at man kan få avslag om man gjør som jeg tenker?

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 13. september, 2012, kl. 14:38

   Dersom du vil ta noen fag som betalstudent, så er det helt i orden og noe en del personer gjør. Det kan være du har lyst til å lære for eksempel Android-utvikling. Tar du fag som ikke direkte matcher med studiet (Android inngår ikke i Informasjonsbehandling), så kan de dessverre ikke brukes i bachelorgraden. Pass derfor på å ta fag som inngår i studiet Informasjonsbehandling dersom du vet at du skal søke deg inn dit senere en gang. Se oversikt på http://hist.no/content/46695/Oppbygging-og-sammensetning.

   Dersom du senere skulle søke deg inn på det studiet Informasjonsbehandling, så vil du få fritak for de fagene du allerede har tatt som betalstudent. Hvis du eventuelt har tatt andre fag ved andre institusjoner som er tilnærmet like, så kan også disse gi fritak for noen fag i Informasjonsbehandling-studiet.

   Håper dette gav svar, hvis ikke så bare spør igjen!

   • Christoffer · 13. september, 2012, kl. 15:54

    Tusen takk for svar! Da begynner jeg så snart jeg er ferdig med R1 ;D

 • Hans · 8. november, 2012, kl. 18:14

  Ser det er en prisliste på enkeltfag.

  Men klarer ikke finne noe pris på bachelor.

  Hva koster det egentlig ?

  HE

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 8. november, 2012, kl. 19:54

   Graden «Bachelor i Informasjonsbehandling» koster ingenting. Den tas som 3-årig nettbasert studium og finansieres av Staten. Du søker om å komme inn via Samordna opptak (http://www.samordnaopptak.no/) som har søknadsfrist 15.april hvert år. Oppstart på selve studiet er hver august, altså en gang i året. Bachelorstudiet har en fagsammensetning som ser slik ut http://hist.no/content/46695/Oppbygging-og-sammensetning og som må følges. Det er forresten ikke helt gratis å ta en bachelorgrad. Det koster ingenting for fagene, men hvert semester må du betale ca 400 kr i semesteravgift. Dette er noe alle studenter i høgere utdanning må gjøre, og det skjer per semester uavhengig av hvor mange fag en tar. Hvis du bor i eller i nærheten av Trondheim, så kan du ta eksamen i Trondheim ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det er gratis. Dersom du bor i for eksempel Bergen, Ålesund eller utlandet, så kan du ta eksamen ved en vgs i nærheten av der du bor. Da koster det som regel penger for å leie inn eksamensvakt (ikke noe HiST blander seg inn i men en avtale du må gjøre direkte med eksamensskolen). I stadig flere fag har vi derimot nettbasert eksamen eller andre vurderingsformer som ikke baserer seg på eksamen, så kostnadene for eksamener er en del mindre enn for noen år tilbake.

   Betalfagene har oppstart to ganger i året (ca 1.februar og 1.september), og en kan selvsagt velge det en har mest interesse av. Samme regime for eksamen gjelder for betalfag (Trondheim gratis vs ikke-Trondheim må leie eksamensvakter selv). Også itfag-studenter må betale semesteravgift (hvis de ønsker å få vurdering i faget).

   Bare spør igjen om noe er uklart!

 • Sandra · 29. desember, 2012, kl. 15:55

  Hei, du skrev: «I noen få fag er det krav om samtidighet i undervisningen, såkalt synkron undervisning».
  Jeg er i fulltidsjobb og vurderer sterkt å søke på dette studiet.
  Forstår jeg det rett at denne undervisningen er obligatorisk?

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 29. desember, 2012, kl. 22:42

   I for eksempel faget Teamarbeid (5 studiepoeng, IINI1005) er det krav om å være tilstede samtidig med andre medstudenter som du er på gruppe med. Dette er et av få fag som har gruppearbeid. De på gruppe finner selv tidspunkt for når de skal samarbeide, så det bør være fullt mulig å kombinere med fulltidsjobb. Per i dag er det trolig bare et eller to andre fag som har gruppearbeid, men det kan endre seg i fremtiden (faglærer bestemmer det). Generelt sett så prøver vi å tilrettelegge for så fleksibel jobbing som mulig, og hvis obligatorisk gruppearbeid brukes så er det fordi det gir en pedagogisk merverdi 🙂 Men også da vil vi prøve å gjøre det maksimalt fleksibelt.

   Merk for øvrig at eksamener går i desember og mai, typisk kl 09 til 12 eller 13 på eksamensdagen. Da bør en ordne seg fri fra jobb.

 • Geir Høgås · 2. januar, 2013, kl. 13:44

  Hei!
  Jeg har graden «Høgskolekandidat i Informasjonsteknologi» etter uteksaminering fra en 3-årig IT linje ved HiNT i 2001.
  Hva må jeg gjøre for å få denne godkjent som en Bachelor grad?

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 4. januar, 2013, kl. 00:05

   Hei Geir, det kan være en del av fagene du har tatt kan inngå i en grad hos oss, og at du kan ta det du mangler av for eksempel Bachelor i Informasjonsbehandling som nettstudent. Ta kontakt med svend dått horgen alfialfalafa hist dått no så tar vi det derfra. Andre som eventuelt har samme ønske om å bygge på eksisterende fag til en grad, må også mer enn gjerne ta kontakt.

 • Ivar · 9. januar, 2013, kl. 12:10

  Hei!
  Har et lite spørsmål.. Får man studentbevis for å melde seg opp til et nettbasert fag?

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 10. januar, 2013, kl. 10:05

   Man får ikke et studentbevis med bilde, men man får tilsendt semesterkort når semesteravgiften er betalt. Semesterkort og gyldig legitimasjon vil utgjøre studentbeviset, og kan brukes til rabatter osv.

 • Toralf · 11. juli, 2013, kl. 22:32

  Hvordan er det med karaktersnittet for å komme inn på studiet? Kommer alle inn hvert år eller har dere et begrenset antall plasser?

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 18. juli, 2013, kl. 11:04

   Hei Toralf, det er 30 studieplasser på studiet Bachelor i Informasjonsbehandling. I år fikk vi en del flere søkere enn det er plasser, og dermed er det de med best snitt som kommer inn. For mer detaljer, så kontakt opptakstjenesten ved HIST på opptakstjenesten@hist.no eller ved å ringe/fylle ut skjema her: http://hist.no/content/51060/Kontaktinformasjon

   De fagene en kan kjøpe på http://itfag.hist.no har ingen begrensninger på antall.

   • Toralf · 18. juli, 2013, kl. 11:23

    Hva var laveste gj.snitts karakter da eller gj.snittet på klassen? Takk

    • Author comment by Svend Andreas Horgen · 19. juli, 2013, kl. 10:46

     Hei igjen, har sjekket opp med opptakstjenesten og det ble gitt tilbud til alle kvalifiserte søkere i år. Derfor er det i praksis ingen poenggrense for studiet Bachelor i Informasjonsbehandling nå i kommende kull.

 • Øving 1-Oppgave 3 – TeknoKetil · 29. januar, 2015, kl. 13:31

  […] Jeg husker selv at jeg leste denne bloggen når jeg skulle velge studieretning og særlig dette blogginnlegget fant jeg veldig nyttig den […]

 • Øving 1 Oppgave 3 Skriv om itfag-bloggen | Isaksens blogg om mye rart · 3. september, 2015, kl. 18:27

  […] Svend Andreas Horgen, studieleder itfag og Informasjonsbehandling har laget et innlegg som heter FAQ for nettbaserte studier. Her svarer han på en rekke spørsmål han har mottatt både på telefon og e-post. I […]

 • Francisco Rivero · 30. desember, 2016, kl. 11:52

  Hei.

  Dersom man skulle ta samtlige enkeltfag a 180 studiepoeng som i Bachelor i Informatikk med spesialisering i Informasjonsbehandling; vil man da ha muligheten til å tilegne seg denne bachelorgraden?

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 2. januar, 2017, kl. 09:14

   Hei Farncisco, hvis noen skulle ende opp med å kjøpe mange fag og nærme seg en bachelorgrad, er det viktig å ta kontakt med oss for god veiledning slik at du kan gjøre nødvendige grep for å få en grad. En mulighet er å søke seg inn på studiet Informasjonsbehandling via Samordna opptak (http://www.samordnaopptak.no/) som har søknadsfrist 15.april hvert år, og så få fritak for fag du har fra før av.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me