itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

jan/12

6

Vi trenger din hjelp til artikkel om sosiale medier

Svend Andreas Horgen

Thor O. Olsen

Vi har høsten 2011 undervist det nettbaserte faget Sosiale medier (LN203D) for første gang, med ca 30 studenter. Det har vært givende på mange plan, og vi holder nå på med å oppsummere erfaringene i en vitenskapelig artikkel. Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til studentene som har tatt faget, men trenger også perspektiver fra andre som ikke har tatt faget. Hvis du er interessert i sosiale medier er det fint om du kunne brukt 2 minutter på å fylle ut denne lille undersøkelsen.

Kort fortalt skal vi i artikkelen diskutere hvorvidt fagopplegget vi har gjennomført er motiverende og en suksessfaktor for å lære om sosiale medier. Artikkelen vår heter «A dual approach to teaching business applications of social media», og vi fokuserer på «duality» på følgende måte:

  • dual expertise: teknologi vs det forretningsmessige
  • dual competence: to lærere som har utfyllende kompetanse, som har laget og underviser faget (Thor O. er sterk på det forretningsmessige, Svend Andreas er sterk på hvordan ting fungerer i praksis)
  • dual student activities: studentene jobber både på tradisjonelle måter og med aktiv bruk av sosiale medier
  • dual student exposure: faglig lærestoff vs utforsking av hva bedrifter gjør i sosiale medier og presentasjoner om sosiale medier fra næringslivet gjennom webinar

For å kunne lage en god artikkel, trenger vi innspill fra næringslivet og andre interesserte i sosiale medier. Håper derfor du tar deg to minutter til å svare på den ovenfor nevnte undersøkelsen. Har du generelle innspill, så legg gjerne igjen en kommentar.

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: Svend Andreas Horgen (totalt 133 blogginnlegg)

2 comments

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 8. januar, 2012, kl. 22:51

    Etter at blogginnlegget har ligget ute i to dager, har vi fått hele 32 respondenter (stort sett fra næringslivet) på spørreundersøkelsen! Det gir oss et bra grunnlag til artikkelskrivingen. Noen etterspurte (i fritekstfeltet i undersøkelsen) om vi kom til å offentliggjøre artikkelen når den foreligger. Det gjør vi gjerne – følg med på denne bloggen utover våren.

  • Svend Andreas Horgen · 30. januar, 2012, kl. 17:43

    Update: 59 personer svarte til slutt på undersøkelsen. Det gav oss et interessant tallgrunnlag. Vi kommer til å kjøre en ny undersøkelse og skrive et oppfølgingspaper basert på vårens kjøring av faget, og etter konferansen legger vi ut et resymé av paperet (de har visstnok copyright så jeg er usikker på om vi kan legge ut en versjon på egne websider, men hvis vi kan legge ut hele PDF-en direkte, så gjør vi selvsagt det. Hvis ikke, så får vi forsøke å lenke til der det publiseres).

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me