itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

jun/11

6

Nytt fag: Sosiale medier

Av: Svend Andreas Horgen, høgskolelektor og faglærer i LN203D Sosiale medier

Hva er sosiale medier? Hvilke trender er viktige å forstå? Hvem bruker sosiale medier og hvorfor? Når trenger du en strategi? Hva kreves av en god strategi? Hvordan tilrettelegge for lærende organisasjoner? Hvordan måle effekten av det du gjør?

Vi utvikler for tiden et helt nytt fag om sosiale medier som kjøres for første gang høsten 2011. I dette innlegget kan du lese om faglærere, faglig innhold, det pedagogiske opplegget, og du kan sågar bidra til å forme faget!

Faglærere er:

 • Thor O. Olsen: Førsteamanuensis. Sterk på forretningsstrategier. Har omfattende erfaring med innovative bedrifter og lang erfaring med bedriftsutvikling i praksis.
 • Svend Andreas Horgen: Høgskolelektor. Studieleder for itfag.hist.no og ansvarlig for sosiale medier ved AITeL. Har Undervist i temaer knyttet til sosiale medier i flere andre fag over flere år. Kursholder innen sosiale medier. Prøver å forstå virkemåte, det tekniske og sentrale mekanismer. Har samlet opp en rekke praktiske, nyttige tips. Aktiv blogger fra 2006, twitrer og en etablert i en rekke andre sosiale medier.

Hva skal faget ta opp? Her er noen stikkord og planer, men har du innspill så kom gjerne med dem i kommentarfeltet (og bli med på å forme faget 🙂

 • Om sosiale medier: Litt historikk. Oversikt over landskapet. Sentrale mekanismer. Nye trender. Muligheter. Utfordinger. Hvordan brukes typisk sosiale medier brukes i merkevarebygging?
 • Bli god på å bruke sentrale teknologier: Learning by doing, hands on. Dypere forståelse gjennom ferdigheter. Skriv egen blogg for øvingsoppgaver. Individuell jobbing sammen med andre. Bruk av Twitter, Facebook, blogg, video, Google-tjenester, sosial bokmerking, samarbeidsverktøy, analyseverktøy med mer.
 • Lær å utvikle en god strategi: Når trenger du en strategi? Hva kreves av en god strategi? Hvordan videreutvikle? Hvem gjør hva? Mål og hensikt? Metode? Krav? Hvordan samspille med andre planer/dokumenter? Fallgruver, etikk og nettvett. Du skal lære å lage noe som er godt begrunnet og matnyttig.
 • Tenk nytt om læring og kunnskapsutvikling: PLN – hva er det og hva har dette med merkevarebygging å gjøre, mon tro? Hvordan bruke sosiale medier til å utvikle virksomheten og de ansatte? Hvordan lære seg å produsere godt innhold? Hvordan lære å lære? Hvordan tilrettelegge for lærende organisasjoner?
 • Sett fokus på måling, kvalitetsikring og forbedring: Hvordan måle effekten av det du gjør? Hvorfor? Hva? Når? Kvalitetssikring. Testing. Videreutvikling.

Det pedagogiske opplegget vil være litt utradisjonelt. I stedet for å skrive/lage mye lærestoff, vil vi legge opp til studentaktiv læring gjennom fokus på læringsutbytter og læringsaktiviteter. Du vil selvsagt få en god del lærestoff og refleksjoner/tips fra faglærerne, men må også jobbe en del på egenhånd. Hvorfor? Fordi dyp forståelse for sosiale medier kan ikke oppnås ved å bare lese teori. Du må erfare, oppleve og reflektere. Du må dele erfaringene med andre (et viktig aspekt som kan lede til ny erkjennelse) og du må lære av andres erfaringer. Du må se på hva andre gjør, utvikle evnen til å finne sterke og svake sider og innlemme i din situasjon. Faglærer Svend Andreas har mye erfaring og innsikt i nettets virkemåte.

Også teoretisk forankring og forståelse er viktig, og faglærer Thor O. har en meget solid erfaring med utvikling av virksomheter, strategier og innovasjon.

Fungerer det å ta et slikt fag nettbasert? Vi (itfag, AITeL) har lang erfaring med nettbasert undervisning. I dette faget kombinerer vi det beste fra læringsopplegget vårt med nye medier. Du vil møte på nøye gjennomtenkte læringsaktiviteter som hjelper med å realisere læringsutbyttene. Faget har ikke eksamen, men noen obligatoriske øvingsoppgaver som må gjøres og bestås. Øvingsoppgavene skal leveres som blogginnlegg, og du må også prøve ut ulike sosiale medier og 2.0-verktøy i praksis for å løse øvingene. Det meste gjøres individuelt, men de som vil kan samarbeide og samarbeid skjer på «meta-plan» hvor en samarbeider uten å måtte sette seg ned og aktivt samarbeide. Vi vil stimulere til erfaringsdeling mellom studentene. Det er også motiverende å jobbe med noe som blir sett og kommentert av medstudenter og andre tredjepersoner. Vi har også noen faglige og pedagogiske overraskelser på lur…

Hvem passer faget for? Hmmm. Deg – dersom du mener det som står over er interessant. Eller kanskje du mener du behersker det over godt nok, men har en kollega eller kjenning som ikke gjør det?

Faget lages nå. Planleggingen av et fag om sosiale medier kan også ha innslag av sosial web-tankegang. Derfor ber vi om innspill. Hva tenker du om et slikt fag? Har du forslag til ting som bør få ekstra fokus?
Hvor viktig mener du det er å prøve verktøy og sosiale medier i praksis? Er teori og forståelse for virksomheter viktig? Har du andre innspill eller tanker? Vi ser fram til og takker for alle innspill!

Dette innlegget har 12 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: Svend Andreas Horgen (totalt 133 blogginnlegg)

12 comments

 • Anne Nevin · 8. juni, 2011, kl. 09:51

  En kjempegod ide! Dette kurset lover bra, og jeg har allerede snakket med ei som er interessert:)
  Det er glimrenede å kunne ta et kurs hvor man kan prøve seg fram før man setter i gang seriøst: høste gode ideer fra andre samtidig som man luker ut de dårlige ideene. Etter endt kurs vil man framstå som stødig og profesjonell, og derme nå ut til flere.

 • Bob Nerland · 9. juni, 2011, kl. 21:20

  Knallbra. Jeg har ikke noen innspill sånn umiddelbart, men dette er noe jeg kunne tenkt meg å meldt meg opp på når opplegget er ferdig.

  Mvh
  Bob Nerland

 • May-Britt Waale · 10. juni, 2011, kl. 22:22

  Spennende! Jeg jhar i tre år jobba med nett- og praksisbasert PPU, der vi også prøver ut nye læringsformer og Anna dokumentasjon av læring enn det tradisjonelt skriftlige.
  Lykke til!

 • Christina Helland · 12. juni, 2011, kl. 21:09

  Flott! Dette høres midt i blinken ut. Kanskje jeg endelig tør å lage den sånn-tenker-jeg-om-læreryrket-og-her-har-du-noen-gode-tips-kjære-leser-bloggen som jeg har gått svanger med godt på overtid. For ikke å snakke om min første tweet. Akk, disse sosiale web-sperrene.

 • Author comment by Svend Andreas Horgen · 16. juni, 2011, kl. 13:31

  Takk for nyttige innspill!

  Faget lages nå i sommer og kjøres i høst (oppstart 31.august). Merk at faget er myntet på folk som vil lære om effektiv markedsføring, kunderelasjoner, merkevarebygging etc. i sosiale medier. Altså et forretningsperspektiv.

  Dersom en vil lære om sosiale medier for bruk i undervisning (eller for å forstå hva sosiale medier er), så er fag som IKT og læring (http://itfag.hist.no/public/fag/enkeltFag.jsp?fagkode=LN504D) eller Samarbeidsverktøy og deling (http://itfag.hist.no/public/fag/enkeltFag.jsp?fagkode=LN204D) mest relevante.

 • HiST - Sosiale medier - Webforumet.no · 17. juni, 2011, kl. 11:39

  […] […]

 • Tonny · 17. juni, 2011, kl. 11:44

  Bra.
  Hvem skal forelese?

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 17. juni, 2011, kl. 14:07

   Faget undervises av Svend Andreas Horgen og Thor O. Olsen. Men: Det skjer nettbasert, og vi har i hovedsak en asynkron modell som betyr at ting ikke skjer i sanntid. Det har vist seg (over mange år) å fungere bra og fleksibelt. Så noen foreleser er det ikke – hvis en tenker på foreleseren som en som holder foredrag. Vi (Thor O. og jeg) kommer til å lage tekstbasert lærestoff, noe videobasert lærestoff (også foredragsaktig), læringsaktiviteter, kjøre diskusjoner i forum, lage flervalgstester og liknende for å hjelpe studentene til å utvide forståelsen for god bruk av sosiale medier og stimulere til erfaringsutveksling. I øvingsopplegget brukes blogg. Men – det kan være vi kjører noe synkront også. Vi har planer om noe spennende på dette (detaljer ikke klare enda). Stay tuned 😉

 • Frank Otto Olsen · 27. juni, 2011, kl. 11:01

  Det vektlegges i stor grad at dette er praksisnært og at en selv må oppleve hvordan sosiale medier fungerer, med begrunnelse i at dette er den beste måten. Men det er jo rimelig å tro at det teoretiske grunnlaget foreløpig ikke er særlig godt samlet og organisert, da Facebook eksempelvis som primus motor for sosiale medier i dag, egentlig er veldig ferskt og nytt. I så måte så ville det kanskje være nyttig for studentene (og fagmiljøet) i kurset å ta inn over seg forskning som skjer på feltet, og dette kan gjøres på to måter; fagansvarlige velger ut noen relevante forskningsartikler som studentene kan velge mellom og presentere i en blogg/wiki, eller at studentene selv får oppgaven om å finne artikler knyttet til sosiale medier og presentere disse. Nå går det ikke frem av kurset for hvilket nivå det skal brukes, om det er bachelor eller masternivå – men for et masterkurs, så ville en jo kunne ha en avsluttende oppgave som søker å oppsummere innholdet som er produsert/samlet inn av studentene gjennom året. Hadde et bachelorkurs i ledelse på Høgskolen i Tromsø for noen år siden, som i sin helhet ble gjennomført i forumet på Fronter der temaoppgavene var å oppsummere og drøfte diskusjonen i forumet med hensyn på forskningsrapporter. Læringen i det var veldig dynamisk, og ikke knyttet til rigide læreplaner – men en var faktisk med å utvikle innholdet selv på en god måte. (Sistnevnte var for øvrig ikke en ren solskinnserfaring, det var mange som ikke likte metoden, selv om undertegnede synes det var noe av det bedre i løpet av de første tre årene som student.)

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 6. juli, 2011, kl. 15:25

   Takk for god og innsiktsfull kommentar, Frank Otto. Vi kommer til å legge opp til mye studentdrevne aktiviteter slik du har erfart fra Høgskolen i Tromsø. Det kommer selvsagt til å være en del lærestoff, både som vi har utviklet selv og artikler/nettressurser/bøker om både sosiale medier og strategi/markedsføring. Pensum er ikke klart enda, men bøker ala Twitterville kan være aktuelle som støttelitteratur. Faget vil være på bachelornivå (inngår blant annet som fag i 3.klasse i studiet Bachelor i Informasjonsbehandling, men kan tas av hvem som helst). Teori er viktig, men praksis og erfaringsutveksling er viktig for å utvide forståelsen. Ditt forslag om at studentene kan ta utgangspunkt i artikler og diskutere disse, er godt og absolutt noe å ta med oss i planleggingen nå i sommer. Det å bygge en erfaringswiki er også noe vi har tenkt på, men foreløpig ønsker vi å fokusere på blogg som hovedform i øvingsopplegget. Takk igjen for mange gode innspill!

 • En nærmere titt på itfag-bloggen | Helge Larsen Bjerke · 31. august, 2015, kl. 20:57

  […] mens jeg har saumfart bloggen, kom jeg plutselig over et innlegg om sosiale medier, nemlig innlegget hvor faglærer Svend Andreas Horgen skriver om opprettelsen av det nye faget sosiale medier […]

 • En slags analyse av HiST sin itfag-blogg | simsalamin · 20. september, 2015, kl. 21:29

  […] Frank Otto Olsen · 27. juni, 2011, kl. 11:01 til et innlegg som lanserte Sosiale Medier som et nettbasert fag. […]

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me