itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

jun/11

1

Alumni for AITeL på LinkedIn

Av: Vigdis Skogly, sommeransatt.

På AITeL har vi en stund hatt et ønske om å opprette en alumni-ordning. Nå har arbeidet med en slik gruppe startet, men vi ønsker fortsatt tilbakemeldinger på hva dere ønsker og trenger av alumnien.

Svend Andreas har tidligere nevnt fordeler ved alumni, og dere lesere har vært flinke til å komme med innspill og tips til en slik ordning. På grunnlag av dette, ønsker vi å invitere dere til å være betatestere i vår alumnigruppe på LinkedIn.

Både nåværende og tidligere studenter, nettstudenter og campusstudenter, er velkomne som betatestere i vår alumnigruppe. Vi vil naturligvis også ha dere til å være ordinære medlemmer når vi er helt oppe og kjører!

Vi har valgt LinkedIn som plattform i første omgang. Dette er fordi det er et etablert nettsted, som mange allerede befinner seg på, og ikke minst finnes det mange bedrifter og fremtidige arbeidsgivere der. Mange har påpekt fordelen med å utvikle en egen plattform for alumni, for å fremheve vår IT-kompetanse på AITeL. Det er en kjempeidé som vi skal huske på til senere, dersom ressursene er tilstede og studentene omfavner alumnitanken!

Meld deg inn her, og sørg for at vi får vite hvordan du vil ha din alumni-ordning! Skriv det i en kommentar her på bloggen, eller start en diskusjon i alumni-gruppa. Velkommen!

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: itfag (totalt 65 blogginnlegg)

Comments are closed.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me