itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

mai/11

4

Gode søkertall til informatikkutdanningene ved HiST

Av: Per Borgesen, dekan ved AITeL

Søkertallene til opptaket høsten 2011 er nå klare. HiST er den nest største høgskolen i Norge og den 5. største institusjonen i Norge etter Universitetet i Oslo, NTNU, Høgskolen i Oslo og Universitetet i Bergen.

Nettbasert studium øker mest

Mens HiST har en framgang i søkertallene på ca 1 % er økningen for informatikkstudiene ved HiST hele 17 %. Ekstra morsomt er det at et av informatikkstudiene våre som er fullstendig nettbasert og fjernundervist (Bachelor i Informasjonsbehandling), har den aller største framgangen, nemlig på hele 66 %. Hvorfor denne enorme framgangen, mon tro? Riktignok er det en generelt god søkning på informatikkutdanninger nasjonalt, men dette er langt over snittet. Hvis vi går litt dypere inn detaljene ser vi også at det er 30 % kvinnelige søkere til dette studiet mens snittet for alle våre informatikkstudier er på 15 % kvinnelige søkere. Vi tror derfor at:

 • Nettbaserte studier er i framgang fordi det gir utdanningsmuligheter for flere. Vi vet at mange kvinner ofte er i omsorgssituasjoner, og det kan være vanskelig å flytte eller være på campus lange dager.
 • Nettbasert utdanning har modnet over mange år. Tilbudene har blitt bedre og potensielle brukere er mer vant til å bruke nettet. Dette gjelder kanskje spesielt kommunikasjonstjenester og sosiale medier som svært mange nå behersker, og som brukes flittig i kommunikasjon med studentene.

Andre informatikkstudier

Det tradisjonelle dataingeniørstudiet ved HiST er også i gledelig framgang på ca 5 %. Vi har 100 søkere til 75 plasser. Dette er det informatikkstudiet med de tyngste opptakskravene innen realfag. De fleste av tilsvarende utdanninger i Norge har en liten tilbakegang.

IT-støttet bedriftsutvikling er et informatikkstudium med generell studiekompetanse som opptakskrav. Her har vi også en formidabel framgang på hele 52 %, med 117 søkere til 50 plasser, og 18 % kvinnelige søkere.

Men hva med driftsstudiet vårt? Vi har tidligere i denne bloggen skrevet om Oslo-bedrifter som kommer på besøk. De skryter av og ansetter våre ferdige driftskandidater – og de skulle gjerne sett at vi hadde flere kandidater å tilby. Når det er underskudd på ferdige kandidater ser det også ut til at lønnsnivået øker. Men – vi har altså en nedgang i søkertallet på 32 %. Vi ser at det kun er 42 søkere til 40 plasser. Fortell oss hva som er galt! Vi vet at vi har et bra studium, det er stort behov for kandidatene og plenty med jobber og svært godt lønnsnivå. ”Informatikk med spesialisering i drift av datasystemer”. Er det kanskje et for lite sexy navn?

Dette innlegget har 14 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: itfag (totalt 65 blogginnlegg)

14 comments

 • Ulla · 4. mai, 2011, kl. 21:52

  Jeg tror at det dere tror er riktig 🙂

  Selv er jeg kvinne, hjemme med mitt første barn, og det å kunne studere via nett er gull verdt.

  Synes studiumet er helt supert og jeg synes det fungerer veldig bra å studere hjemmefra. Litt ensomt noen ganger, da jeg tror de aller fleste lærer enda bedre om man har direktekommunikasjon i fag man synes er tunge/vanskelige, men min opplevelse er at jeg får gode tilbakemeldinger fra faglærere.

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 5. mai, 2011, kl. 14:29

   Nyttig å høre dine erfaringer, Ulla. Som studieleder jobber jeg for tiden med å se nærmere på hvordan vi kan få til bedre (faglig) samarbeid og erfaringsdeling mellom studenter. Det varierer hvor mye forum blir brukt. I noen fag har vi testet ut noe som heter medstudentvurdering hvor studentene ser på hverandres arbeider, i andre fag har vi prøvd ut blogg hvor studentene skal gi kommentarer til hverandre, og vi har også testet ut bruk av nettmøter i enkelte fag. Erfaringene skal vi prøve å trekke inn i stadig flere fag, og i sum vil de kunne bidra til at nettstudentene knyttes tettere sammen og får økt læringsutbytte.

   • Ulla · 5. mai, 2011, kl. 20:21

    Jeg tror helt klart at det er forbedringspotensiale i hvordan man formidler fagene ut til studentene. Det finnes jo så mange muligheter i dag med podcasts, videoforelesninger, Connect PDF, blogger og mer.
    For min egen del, så synes jeg det å få gode tilbakemeldinger på innleverte oppgaver (ikke bare kommentarer ala «Rett», «Bra» og «Riktig») med tilgang til løsningsforslag, er veldig lærerrikt. Kjell Toft Hansen hadde helt supre tilbakemeldinger i faget PRS, der man enkelt så hvor svakheten var og hva man da måtte jobbe mer med. I tillegg var han kjapp med tilbakemeldingene, utrolig kjekt.
    (Beklager, ble litt personlig dette.)

    På det med navn på driftsstudiet.. Vel, jeg ville overhodet ikke ha vurdert «Drift av IT-systemer», av den enkle grunn at det høres utrolig kjedelig ut… 🙂 «IT-arkitekt» høres mye mer spennende ut, og er absolutt noe jeg kunne ha vurder. (Men for meg personlig, så tror jeg at to Bachelorgrader holder 😉 )

    • Kjell Toft Hansen · 6. mai, 2011, kl. 08:28

     Det blir definitivt et nytt navn på studieretningen «Drift av datasystemer» til neste studieår. Vi har nå flere alternative navn på blokka og ett av de navnene er «IT-arkitekt». Interessant at dette forslaget kommer fra deg Ulla, som er en jente på informatikkstudiet. Vårt ekstisterende navn appellerer tydeligvis ikke til jenter i det hele tatt i og med at blant de 62 som søkte Driftstudiet høsten 2010, var det bare 2 jenter. Det er vel ikke bare navnet på studieretningen som er årsak til dette. Noe har vel også sammenheng med faginnhold og profil. Men vi har erfaring med at relativt enkle navneendringer på fag(emner) resulterer i økt rekruttering.

     • Ulla · 6. mai, 2011, kl. 11:58

      Nå er det ikke jeg som skal ha kredit for «IT-arkitekt», da jeg egentlig bare kommenterer et innlegg fra Espen lengre ned her 🙂

 • Oddgeir · 5. mai, 2011, kl. 13:58

  Når det gjelder navnet på driftsfaget så tror jeg kanskje det kan virke litt kjedelig og lite «sexy» for noen ja. Selv synes jeg «data», og dermed også «datasystemer», høres litt gammeldags og lite internasjonalt ut. Drift er kjernen i studiet og bør fortsatt være med i navnet, så hva med «Drift av IT-systemer» ?
  Siden IT er et veldig internasjonalt fagfelt hvor engelsk brukes i stor utstrekning hadde det kanskje vært en ide å også ha et engelsk navn på studiet som man har med i beskrivelser av studiet på nettet og andre steder. «Bachelor of Information Science – IT Systems Operation» høres jo unektelig litt imponerende ut.

  • Kjell Toft Hansen · 5. mai, 2011, kl. 14:53

   Takk for synspunktene dine, Oddgeir. «Drift av IT-systemer» høres unektelig mer tidsriktig ut og vil også reflektere faginnholdet vårt.
   Mange av studentene våre foreslår at vi også skal bruke begrepet «infrastruktur» i fagnavnet. Dette føler de at studiet dreier seg mye om fordi det ikke bare dreier seg «drifting». Men mon tro dette begrepet kan være litt uforståelig for mange 18 åringer. Navnet bør vel heller ikke være for langt og omstendelig. Men dette vet kanskje du mer om, Oddgeir?

 • Espen · 5. mai, 2011, kl. 16:12

  Godt poeng, har vært med i en liten diskusjon rundt dette selv – og vi var enige. «Drift av datasystemer» er tørt og høres rett og slett litt døvt og kjedelig ut. Det har også vært snakk om at de elevene som finner seg jobb etter endt studium, får stillinger som karakteriseres som «IT-arkitekt».

  Men jeg må si meg enig med Oddgeir, “Bachelor of Information Science – IT Systems Operation”, mektig.

 • Nils Rune · 9. mai, 2011, kl. 20:42

  Når eg søkte jobb i Trondheim etter endt studie i fjor sommar så var det svært få bedrifter som hadde haurt om studiet drift av datasystemer. Synest HiST burde vektlegge å synliggjere studiet meir, slik at det blir lettare å få seg jobb andre stadar enn i Oslo (der dei er godt kjent med studiet).

  Det er heller ikkje til å legge skjul på at det finnes store utfordringar på dette studiet, noko som mange i mitt «kull» valgte å legge vekt på under evalueringa vi hadde når vi gjekk ut sommaren 2010. Utan å gå så veldig detaljert inn på kva som blei sagt i dei evalueringane, så må det vere lov å spørre seg kva fag som entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling har i dette faget å gjere. Slik eg ser det er dette heilt opplagt fag som burde vore valfag slik at ein fekk plass til meir djupkunnskap om VMware, Hyper-V og andre meir datasystemrelaterte ting. Det er heller ikkje til å legge skjul på at det var ein god del frustrasjon blant studentane på det som gjekk på treg og lite tilbakemelding på øvingar og dårlig kommunikasjon mellom lærarar og studentar.

  Eg ville ha starta med å ordna opp i blant anna desse tinga før eg hadde tenkt på å endre namnet. Dei som virkelig ynskjer å ta dette studiet velger å sette seg inn i kva det går ut på og er neppe så opptekne av om det heiter «drift av datasystemer» eller «IT-Arkitekt».

  • Jone · 19. mai, 2011, kl. 13:44

   +1 til Nils Rune.
   Det er trolig ikke først og fremst navnet som er problemet. Spør heller tidligere studenter om hvorfor/hvorfor ikke de anbefaler studiene til andre. Ta utgangspunkt i svarene dere får og jobb videre. Tviler på at så mange svarer: «Veldig bra studie, men kan ikke anbefale det grunnet kjedelig navn».

   Fokuser på faginnhold og presentasjon/informasjon av/om faget på nettsidene til HiST. Det kan også være lurt å gå ut til potensielle arbeidsgivere for å få deres tilbakemeldinger på faginnhold evt fagnavn. Et par-tre eposter kan sikkert hjelpe mye. Dessuten vil positive tilbakemeldinger fra potensielle arbeidsgivere gjøre studiet mer attraktivt for studenter.

   Forstår ut i fra dette at dere er veldig glade i Apple sin tankegang: Design og innpakning er førsteprioritet, innhold og kvalitet kommer i andre rekke. Dette fungerer godt for Apple, men det er kanskje ikke riktig fremgangsmåte for et studie?

   Nå skal det sies at jeg stort sett er veldig fornøyd med fagene jeg har tatt på HiST(Informasjonsbehandling), men jeg har opplevd at faginnhold noen ganger ikke stemmer helt over ens med fagnavn og innholdsbeskrivelse.

   Til slutt et lite forslag: Har dere en kort informativ beskrivelse av studiet som kan sendes med jobbsøknader for at potensielle arbeidsgivere skal få vite hvilken kompetanse man har med utdannelsen ”Informatikk med spesialisering i drift av datasystemer”?

   • Kjell Toft Hansen · 19. mai, 2011, kl. 13:57

    Til Nils Rune og Jone:
    Takk for konstruktive kommentarer, innspill og forslag. Vi har satt ned ei gruppe som vil se på hele studieretningen inklusive profilering, navn og faglig innhold, til høsten. Og da vil innleggene deres bli viktige bidrag. På den måten er dere faktisk med på å påvirke utformingen og innholdet i «Drift av datasystemer».

   • Author comment by Svend Andreas Horgen · 19. mai, 2011, kl. 14:04

    Takk for nyttige innspill, Jone. Det å vurdere nytt navn på studiet, er selvsagt bare ett av veldig mange tiltak, og handler om å synliggjøre utad at vi har et tilbud på dette feltet. Vi opplever nå lave søkertall på driftstudiet, som kan skyldes at vi er for dårlig kjent. For de som får studiet anbefalt av venner, er navnet ikke av så stor betydning, men for de som søker på Google eller skummer gjennom lister av uttallige mulige studietilbud, er det trolig viktig med et navn som en kan identifisere seg med og som samtidig beskriver studiet godt.

    Gjennom dette innlegget har dere som har kommentert bidratt med å belyse ulike aspekter, og det er bra. Vil likevel bare understreke at innholdet i alle studier er noe vi hele tiden jobber med å videreutvikle, både lærestoff, pedagogisk opplegg og innføring av nye typer læringsaktiviteter. Mange studenter gir oss gode tilbakemeldinger, mens de tingene vi får oppgitt som forbedringspotensial prøver vi å ta tak i eller har satt på gjøremålslisten. Dette er en kontinuerlig prosess.

    Fint at du er fornøyd med eget studie, Jone! Når det gjelder en kort beskrivelse av hva faget går ut på, så kanskje du finner noe passende her:
    http://hist.no/content/32654/Hva-kan-du-nar-du-er-ferdig-med-studiet
    eller
    http://hist.no/content/32649/Hva-larer-du-i-studiet-informasjonsbehandling

   • Author comment by Svend Andreas Horgen · 19. mai, 2011, kl. 14:06

    @Jone: Leste litt for fort. Jeg trodde du var på utkikk etter en beskrivelse, men du har et godt forslag om at vi bør lage en slik ultra-kort beskrivelse som studentene kan vise til og bruke. Det er en god idé. Will do 🙂

 • itfag-bloggen | vilha.nyside.no · 15. september, 2012, kl. 14:28

  […] innlegg som jeg syntes gir en god toveis kommunikasjon: (http://blogg.itfag.no/2011/05/04/gode-sokertall-informatikkutdanning/#comments). Dette syntes jeg viser fordelene med blogg ved at man lufte tanker og ideer, samt at det gir gode […]

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me