itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

mar/11

21

System for medstudentvurdering

Av: Svend Andreas Horgen, deltaker i FoU-prosjektet ASSESS 2010

HiST har sammen med BI og HiNT vært med i Norgesuniversitetsprosjektet ASSESS 2010. Vi har sett på «samstemt undervisning» som går på sammenhengen mellom læringsutbytter, læringsaktiviteter/underveisvurdering og sluttvurdering.

Hva er medstudentvurdering? I korte trekk går det ut på at studentene skal vurdere hverandres arbeid. I forbindelse med ASSESS-prosjektet har jeg laget et lite webbasert system for å automatisere medstudentvurdering. Her er en video (HD) som forklarer hvordan systemet kan brukes til å effektivisere:

Systemet ble også presentert på NVU-konferansen 2011 i Steinkjer, og er du interessert kan du se på presentasjonen som tankekart (laget med iThoughts HD på iPad)

Systemet er testet ut i fagene Webprogrammering i PHP (LV197D) og Ajax (LN393D). Begge fagene har et prosjekt som krever ca 50 timer programmeringsinnsats, og som skal vurderes til bestått/ikke bestått. I stedet for at læreren gir skriftlige tilbakemeldinger til studentene, må de gi hverandre skriftlige tilbakemeldinger. Regelen i mine fag har vært at hver student må gi 3 andre studenter en tilbakemelding. Websystemet bidrar til å automatisere dette, slik at studentene kan skrive inn tilbakemeldinger på web, og sjekke de tilbakemeldinger de har fått fra andre på web. Dermed slipper læreren å være bindeledd 🙂 Du kan lese mye mer om medstudentvurderingsopplegget på bloggen til ASSESS-prosjektet.

Hva synes du om dette opplegget? Ser du mangler i et slikt system som burde vært med? Ser du fordeler for læringen? Utfordringer? Dine innspill er som alltid velkomne!

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: Svend Andreas Horgen (totalt 133 blogginnlegg)

Comments are closed.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me