itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

mar/11

15

Hjelp oss å finne nytt navn på studieretning drift

Av: Kjell Toft Hansen, studieleder for Bachelor i Drift av datasystemer

Vi trenger hjelp til å finne nytt navn på den ene studieretningen vår, Bachelor Informatikk Drift av datasystemer. Studieretningen tilbys av Høgskolen i Sør Trøndelag (Avdeling Informatikk og E-læring) og henvender seg til søkere som har både praktisk og teoretisk interesse for drifting og vedlikehold av datanettverk. I utdanningen fokuserer vi på teoretiske og praktiske kunnskaper i implementering og drift av lokale datanettverk (LAN) og forretningskritiske lokale og globale nettverksløsninger. Utdanningen gir også en bred innsikt i de fleste IKT-relaterte emner

Vi legger vekt på både den tekniske og den ikke-tekniske dimensjonen ved fagområdet gjennom teori og praksis. De fleste av emnene undervises i en spesielt tilpasset nettverkslabb.

Når studiet er fullført, blir studentene spesialister på teknisk drift og vedlikehold av datanettverk og moderne informasjons¬systemer. Det undervises i følgende emner på 1. årstrinn:

1) Informatikk 1 omfatter følgende delemner: IT Introduksjon, Programmering i Visual Basic, Prosjektrettet systemarbeid, Databaser.

2) Informatikk 2 omfatter følgende delemner: Drift av lokalnettverk, Datakommunikasjon, Operativsystemer med Linux.

Det undervises i følgende emner på 2. årstrinn:

3) Drift av datasystemer omfatter følgende delemner: Windows Server for systemansvarlig, Virtuelle tjenere, Drift av virtuelle nett og overvåking

4) Drift av Linux og nettverk omfatter følgende delemner: Praktisk Linux, Linux systemdrift, Nettverksteknologi

Det undervises i følgende emner på 3. årstrinn:

Å møte arbeidslivets behov for arbeidskraft er viktig for oss. Derfor ønsker vi å dimensjonere antall studieplasser slik at det blir en faktisk konkurranse om studieplassene. Dette sikrer en god inntakskvalitet. Åpne studier over tid har vist seg å redusere kvaliteten både på gjennomføringsprosent og på effektiv produksjon av studiepoeng.

Vi ønsker også at det skal være en god etterspørsel etter de ferdige kandidatene og over en periode på flere år har det vært en til dels kraftig konkurranse om avgangsstudentene. Dette gir seg utslag i at mange av studentene tilbys jobber før de er ferdige, og til dels med svært gode betingelser. Flere større firma kommer på headhunting hos oss. Men dessverre, slik situasjonen er i dag, så utdanner vi ikke nok studenter som kan dekke næringslivets behov. Vi har kapasitet til å ta opp flere studenter enn vi gjør i dag, men vi har ikke nok kvalifiserte søkere. Dette hadde også vært ønskelig med større konkurranse om eksisterende studieplassene.

Kan en navneendring på studieretningen vår føre til økt søking? Begrepet ”informatikk” kan ikke utelates pga antall studiepoeng i såkalte informatikkfag. Men den resterende delen av navnet, ”drift av datasystemer”, kan absolutt vurderes endret. Eksisterende navn ble unnfanget i 2003 og har muligens gått ut på dato. Du jobber kanskje selv med undervisning eller har fartstid som utøvende innen fagområdet og har gjort deg noen erfaringer og betraktninger. Vi bli svært takknemlige for dine kommentarer.

Dette innlegget har 5 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: itfag (totalt 65 blogginnlegg)

5 comments

 • Andreas Faye-Lund · 15. mars, 2011, kl. 10:26

  Har selv studert dette, og syns klart at navnet egentlig er ganske «spot on» på hva man får kompetanse på. Det er derimot kanskje ikke det beste navnet på rekruttering av nye studenter.

  Nå er det jo et spørsmål om målet er å rekruttere flest studenter eller de riktige studentene. Dessverre er nok finansieringssystemet for høgere utdanning bygd opp slik at det premieres å få flest mulig gjennom studiet uten at det tas hensyn til annet enn at de har ståkarakter etter endt studie. Håper ikke at AITeL går i fella å øke antall studenter kun for å øke finansieringen, men at de ved en øking av studenttallet også trapper opp veiledningen av studenter slik at det ikke er studentene som blir skadelidende.

  Personlig tror jeg det er en del man burde gjennomgå før man endrer navn. For min del var jeg over middels interessert i data da jeg gikk på studiet, dessverre følte jeg til tider at enkelte fag ble undervist mer på grunn av kompetanse ved avdelingen enn at det var behov for kompetansen etter endt studium. For meg hadde i hvert fall disse fagene, som jeg ikke helt klarte å se bruken av, en del å si for motivasjonen.

  For ordens skyld fullførte jeg ikke studiet ved AITeL, selv om jeg ikke manglet mye, men jobber i dag som IT-konsulent.

  • Kjell Toft Hansen · 15. mars, 2011, kl. 16:26

   Takk for konstruktive og interessante kommentarer, Andreas. Godt å høre at du fikk deg jobb selv uten fullført utdanning. Når vi går ut med dette, er det fordi vi primært har et ønske om å finne et nytt navn til studieretningen som er mer dekkende og presist mht emnene som tilbys enn det navnet vi har i dag. Et navn som får bedre fram profilen og innholdet i studiet og som lettere kan kommunisere dette til potensielle arbeidsgivere og næringsliv. Vi håper selvsagt at dette kan føre til økt interesse og rekrutering til studiet. I denne omgang ligger det ikke noe innbakt insitament om å øke antall studieplasser.
   Hva med navnet «DRIFT OG DESIGN AV NETTVERKSYSTEMER»? Kan det være et godt forslag?

 • Andreas Faye-Lund · 15. mars, 2011, kl. 16:49

  Hvis det er potensielle arbeidsgivere ognæringsliv som er måle, så tror jeg dessverre at et navn som innehar mye fokus på nettverk ikke er veien å gå, hvis det da ikke har vært en del endringer i studiet de siste tre årene. Studiet er veldig gode på å lære studentene Windowssystemer, men etter min mening dessverre kun det. Jeg jobber tett med nettverksavdelingen på min arbeidsplass, men mhar blitt ganske klar over at jeg mangler en god del kompetanse på nettverk.

  Å fokusere studiet mer på nettverk tror jeg er veldig lurt, men da må det være samsvar mellom studieplaner, læringsmål og navn på studie. Ved å prøve å legge en kompetanse i navnet på studie som ikke gjenspeiler kandidatenes kompetanse, vil jeg tro at på sikt heller fører til negativ omtale enn lettere arbeid for kandidatene.

 • Kjell Toft Hansen · 16. mars, 2011, kl. 12:40

  Takk for nyttige kommentarer, Andreas. Du har et godt og viktig poeng nemlig i det at ethvert studienavn må reflektere innholdet i studiet.

 • Oddgeir Aasebø · 7. april, 2011, kl. 20:39

  Jeg holder selv på med dette studiet som nettstudent i tillegg til at jeg jobber med nettopp drift av datasystemer. Selv om navnet ikke er spesielt fancy, så synes jeg at det er en god beskrivelse av studiet. Jeg har vanskelig for å komme på et navn som er mer dekkende for det man lærer. Å ha med nettverk som en del av navnet kan lett føre til at det oppfattes som et studie i nettverksdrift.

  Jeg jobber i en større bedrift hvor vi har egne avdelinger for drift av tjenesteplattform (Server og OS), applikasjoner og nettverk. En som har gått dette faget vil kunne brukes på alle disse avdelingene etter litt opplæring/kurs. I motsetning til Andreas synes jeg studiet er relativt balansert. Man får et bredt teoretisk grunnlag samtidig som man lærer å utføre konkrete driftsoppgaver både på Linux- og Windowssystemer.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me