itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

feb/11

2

Hva kreves for Android-utvikling?

Det nye faget om Android-utvikling (som egentlig heter LN350D Applikasjonsutvikling for mobile enheter) er veldig populært. Faget har 74 studenter, og er 100 % nettbasert. Vi intervjuet den ene faglæreren, høgskolelektor Tomas Holt, for å lære mer om faget og kanskje få litt innsikt i hva Android-utvikling faktisk går ut på.

Hvorfor ble dette nye Android-faget utviklet?

Vi trenger et oppdatert fag om programmering på avanserte mobiler. Vi skal jo tross alt utdanne personer med relevant kompetanse. At det er jeg og Mildrid Ljosland som faktisk lager faget er nok mer tilfeldig, og kunne like gjerne vært noen andre.

Hva er en aktivitet i Android-sammenheng?

En applikasjon består av minst en aktivitet (men kan ha flere). En aktivitet er laget for å utføre en aktivitet 🙂 Men i Android har man f.eks. en aktivitet som er laget for å ta bilder. Andre aktiviteter kan kalle denne via en intent og få returnert bilde (fra bildeaktiviteten) når brukeren er fornøyd med bildet. Dette gir en veldig løs kobling mellom aktivitetene i systemet. Man kan sende en intent fra en aktivitet som sier «vis denne web-siden» – for eksempel http://noefornuftig.com/ – og en nettleseraktivitet vil startes automatisk. Dette gir særdeles gode muligheter for gjenbruk av aktiviteter og letter utvilsomt utvikling av mer avanserte applikasjoner.

Faget har to prosjekter som skal gjøres. Hvorfor, og hva vil studentene lære gjennom prosjektet?

Når det gjelder programmering så læres dette gjennom å gjøre ting i praksis. Prosjektene er lagt opp slik at man skal få bruke det som er pensum i faget og kunne fordype seg samtidig. Hva som læres gjennom prosjektene kan nok variere (avhengig av prosjektoppgavene), men studentene skal være i stand til å lage applikasjoner som kan brukes i profesjonell sammenheng.

Hva kreves for å utvikle en Android-app?

Normalt så vil man trenge grunnleggende Java-kunnskap og helst erfaring med objektorientering. Ellers vil man vanligvis bruke Eclipse som utviklingsverktøy sammen med Android Development Tools (ADT). Sistnevnte innholder blandt annet emulator for å kjøre mobilapplikasjoner på datamaskinen. Emulator brukes normalt under utvikling av mobilapplikasjoner og så prøver man på fysiske enheter til slutt.

Hva er dine spådommer for Android fremover?

Jeg tror Android kan bli den mest dominerende plattformen for «avanserte mobile enheter». Grunnen til dette ligger i at systemet er åpent og fritt (noe ala Linux). Det gjør at ikke en aktør har samme mulighet til å diktere hvordan brukere og programmerere skal oppføre seg. Når det gjelder lukkede plattformer så er det (bestandig?) profitt som er målet, mens det ikke nødvendigvis er dette jaget som er det beste for brukerne.

Takk til Tomas for dette glimtet inn i Android-utvikling. Har du som leser dette innlegget noen erfaringer med Android-utvikling eller mobil-utvikling generelt? Hva tror du om mobil-fremtiden? Tar du kanskje faget? Hva er i så fall din motivasjon for å ta faget?

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: Svend Andreas Horgen (totalt 133 blogginnlegg)

1 comment

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 4. februar, 2011, kl. 13:36

    Interessant å lese litt om app-utvikling. Det er veldig mange som lurer på hvordan en kan finne fram til gode app-er. Her er en flott wiki hvor alle kan bidra med sine favoritt-apper. Det er mange allerede, og stadig flere kommer til. Se http://app-dugnad.wikispaces.com/

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me