itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

nov/10

18

Lei av brannslukking som metode for å drifte dine IT-systemer?

Av: Bjørn Klefstad, høgskolelektor. Faglærer i ITIL og sertifisert kursholder i FITS

ITIL-standarden begynner etterhvert å bli en kjent standard innen IT-miljøet, for drift av en bedrifts datasystemer. Det har de siste årene vært fullt trykk med utstrakt kursvirksomhet og innføring av ITIL-standarden for mange bedrifter. Det er også utviklet en del programvare for å hjelpe bedrifter med å innføre ITIL-standarden og å holde styr på de ulike dokumentene som skal produseres og kommuniseres mellom de ulike prosessene. For mange bedrifter har innføringen av ITIL vist seg å være en suksess med forbedret tjenesteleveranse og lavere kostnader som resultat. Allikevel har det for mange små og mellomstore bedrifter i Norge, blant annet skoleverket, vist seg å bli for omfattende og ressurskrevende å implementere ITIL. Finnes det da noe alternativ for de som er lei av brannslukking som metode for å drifte sine IT -systemer?

Jo det finnes og det heter FITS (Framework for ICT Technical Support) og er på samme måte som ITIL bygget på beste praksis. FITS er et rammeverk for teknisk støtte til IT-tjenester på samme måte som ITIL, men FITS er utviklet spesielt med tanke på IT-drift i skoleverket. På samme måte som for ITIL så finner vi også i FITS prosesser og mange av dem har samme navn som ITIL-prosessene. Men det er færre av dem og innholdet for hver prosess er langt mer praktisk beskrevet. Unødvendig innhold i prosessene er fjerne. Vurdert opp imot ITIL består FITS av en rekke samvirkende “lettvekts” prosesser. Prosessene i FITS går rett på sak og beskriver hvordan du skal implementere og organisere driften av disse prosessene rent praktisk. FITS inneholder en rekke maler og sjekklister som du kan ta i bruk i egen organisasjon umiddelbart etter gjennomført opplæring. Kursene er bygget opp rundt en presentasjon av hvilke arbeidsoppgaver som løses av de ulike prosessene og et øvingsopplegg der man analyserer hverdagen for IT-drift på en skole. Den umiddelbare praktiske nytteverdien er altså langt større enn for ITIL og etter endt kurs i FITS kan man ved hjelp av små ressurser komme i gang med å omorganisere driften av skolens IT-systemer, i henhold til de prinsippene som er beskrevet i FITS.

Selv om FITS-rammeverket og kursvirksomheten i utgangspunktet er bygget opp rundt skoleverket er det også veldig godt egnet for andre små og mellomstore driftsorganisasjoner med begrensede ressurser. Dette vil gjelde for svært mange bedrifter i Norge. Selv organisasjoner med bare én ansatt som har ansvaret for den tekniske driften av bedriftens IT-systemer vil ha nytte av å innføre FITS. Det er også viktig å merke seg at etter innføringen av FITS, vil man måtte etablere nye rutiner for drift. Dette betyr at å investere penger i FITS gir mye mer tilbake enn at man bare utvikler kompetansen til sitt tekniske driftspersonell. Nye driftsrutiner vil tilføre bedriften en verdi som beholdes selv om man eventuelt skulle få endringer blant det tekniske personale.

I disse dager arbeider Senter for IKT i utdanningen og TISIP med å legge til rette for å innføre FITS i Norge. Grunnlagsmaterialet knyttet til FITS er i ferd med å bli oversatt til norsk og tilpasset norske forhold. Kursholdere i Norge sendes til FITS Foundation i England for å gjennomføre egne “Train the trainers”-kurs for å bli sertifisert for å kunne holde FITS-kurs i Norge. Det arbeides også med å oversette og tilpasse kursmateriale og kursopplegg til norske forhold. Per i dag eksisterer det to ulike kurs i England som heter FITS Practitioner (2 dagers kurs) og FITS manager (3 dagers kurs) som til sammen dekker alle prosessene i FITS. FITS Practitioner vil bli tilbudt på norsk i løpet av våren 2011 og FITS Manager vil bli tilbudt i løpet av høsten 2011.

Tror du FITS kan være nyttig?

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: itfag (totalt 65 blogginnlegg)

Comments are closed.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me