itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

Archive for november 2010

Av: Tor Ivar Melling, ingeniør med spesialområde virtualisering

Ett av målene ved å ta i bruk virtualisering som hjelpemiddel i undervisningen er at hvem som helst, uten geografisk betydning, skal kunne klare å gjennomføre fag med hjelp av en bærbar maskin tilkoblet Internett. For å sette dette i et mest mulig praktisk aspekt tar vi her utgangspunkt i et konkret fag … les resten av innlegget

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

Av: Geir Maribu, førstelektor og med i FoU-prosjektet ASSESS 2010

Lærerrollen på universiteter og høgskoler er i endring. Nå er ikke læreren en foreleser på armlengdes avstand, men en nær veileder som hjelper og rettleder studentene i arbeidet med lærestoffet. Læreren designer nå læringsopplegg der gruppearbeid, studentaktiviteter, dialog og kontinuerlig tilbakemeldingeren fra lærer er sentrale elementer.

Lærer og student snakker sammen i mye større grad nå enn før. Lærer spør om hvordan læringsaktivitetene fungerer, om de er fornøyd etc. Studenter gir tilbakemeldinger og læreren gjør endringer på opplegget etc. Nå har vi studenter i dialog med hverandre og med lærer. Alt dette er jo en ønskesituasjon på alle måter. … Les resten av innlegget

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

Av: Bjørn Klefstad, høgskolelektor. Faglærer i ITIL og sertifisert kursholder i FITS

ITIL-standarden begynner etterhvert å bli en kjent standard innen IT-miljøet, for drift av en bedrifts datasystemer. Det har de siste årene vært fullt trykk med utstrakt kursvirksomhet og innføring av ITIL-standarden for mange bedrifter. Det er også utviklet en del programvare for å hjelpe bedrifter med å innføre ITIL-standarden og å holde styr på de ulike dokumentene som skal produseres og kommuniseres mellom de ulike prosessene. For mange bedrifter har innføringen av ITIL vist seg å være en suksess med forbedret tjenesteleveranse og lavere kostnader som resultat. Allikevel har det for mange små og mellomstore bedrifter i Norge, blant annet skoleverket, vist seg å bli for omfattende og ressurskrevende å implementere ITIL. Finnes det da noe alternativ for de som er lei av brannslukking som metode for å drifte sine IT -systemer? … Les resten av innlegget

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Av: Svend Andreas Horgen, høgskolelektor og faglærer i programmeringsfag

Stack Overflow er en meget interessant hybrid-løsning mellom forum, FAQ og Digg. Brukerne er med på å gi stemmer til spørsmål og svar. Særlig "svar" er interessant. En diskusjonstråd kan ha mange mulige svar, men når den som først stilte spørsmålet finner ut at "dette var et bra svar" kan det markeres på en spesiell måte. Dermed blir nettstedet en verdifull arena for utviklere som trenger hjelp og søker løsninger. … Les resten av innlegget for tips til bruk av denne nyttige tjenesten

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me