itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

okt/10

29

Sosiale media er avgjørende for forretningen din

Av: Thor O. Olsen, førsteamanuensis med fagfelt IT-støttet bedriftsutvikling, ledelse og innovasjon

Sosiale media er det som virkelig har gjort Internett til en del av hverdagen for ”alle og enhver”.

Den private bruken av slike tjenester har eksplodert, og også i forretningssammmenheng har sosiale media kommet for å bli. ”The Cluetrain Manifesto” slår fast at ”markeder er samtaler”, og det er jo nettopp samtaler og medvirkning som kjennetegner aktiviteten i sosiale medier

Sosiale medier brukes allerede på mange av virksomhetens områder, så som spørreundersøkelser, konkurrentovervåking, profilering og markedsføring, kundedialoger, testing av produkter og tjenester, dialog med ansatte og i rekruttering. Overvåking av vareprat er mye enklere og mer effektivt via sosiale media enn på annen måte.

Dataforeningens undersøkelse av ”Norske virksomheters bruk av sosiale medier” i september 2009 og dens oppfølger i mars 2010 viser flere interessante trekk i utviklingen av virksomhetenes bruk av sosiale media.

Særlig interessant er det at 2 av 3 virksomheter mener at uten en strategi for sosiale medier vil man møte problemer i fremtiden, og at 2 av 3 helt eller delvis allerede har implementert strategier for bruk av sosiale medier. Overraskende er det kanskje ikke at Facebook og Twitter øker i relevans, og mye mer enn det profesjonelle nettverket LinkedIn.

Undersøkelsen viser hvordan virksomhetene adapterer sosiale medier i sitt arbeid. Effektivisering (og nyorientering) av eksisterende forretningsprosesser er viktig resultat av bruk av de nye media.

Enda viktigere er imidlertid de mulighetene til nye tjenester , bruk og anvendelser som sosiale media og tilhørende teknologi skaper. De har allerede gitt opphav til nye forretningsideer og -metoder. Det eksisterer i dag store bedrifter som har sosiale medier og web2.0- anvendelser som grunnlag. Og muligheten for flere er fremdeles legio, og det selv om man ikke i utgangspunktet er helt klar på forretningsideen og inntektsmodellene. Som Shel Israel skriver i boken Twitterville: ”Hvis menneskene følger sine interesser og lidenskaper, og finner sammen med andre, så formes fellesskap (communities). Og ettersom disse vokser, så blir den passende veien til inntektsgenerering klar, slik den ble det for Google, Facebook og andre selskaper. Det er ”bygg-det-og de-kommer”-tilnærmelsen, og den er ikke for tradisjonelle tenkere.”

Sosiale media inspirerer til nye måter å tenke på, bruk av Internett venner oss til å bruke hodet på andre måter, for eksempel korte, hurtige informasjoner fra mange kilder, i motsetning til rolige, lange (og dype?) tankerekker tradisjonelt. I boken ”The Shallows: What the Internet is doing to our brains” diskuterer Nick Carr hvordan omfattende internettbruk ikke bare forandrer måten vi tenker på, men også påvirker det neurale nettverket i hjernen. Er det hold i hans teorier, åpner det for mange spennende, men også uoversiktlige, nye resultater av internettbrukens sentrale posisjon i livene våre.

John Maynard Keynes sa at den største vanskeligheten ved å endre en hvilken som helst virksomhet er ikke å utvikle nye ideer, men å frigjøre seg fra de gamle. Kanskje blir det lettere hvis internettbruken også endrer måten hjernen vår virker på ?

Uansett har sosiale media, Internett og bruken av dem gjort noe med måten vi kommuniserer på, samarbeider og tenker på. Med voldsomme konsekvenser for både forretningsliv og fritid. Og flere skal det bli. For som innovasjonsverktøy er det vanskelig å finne noe som overgår de moderne sosiale media.

”Når forandringens vind blåser, søker de fryktsomme ly. Men de dristige heiser seil og kommer til nye kyster.”

Har du innspill eller erfaringer, så legg gjerne igjen en kommentar!

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: itfag (totalt 65 blogginnlegg)

1 comment

  • Vegard · 1. november, 2010, kl. 09:34

    Vi har også merket masse økt besøk på våre sider etter at vi begynte med facebook og twitter. Om besøken er relevante for oss er vi usikkere på, men det får vi nok svar på om en stund når vi får analysert trafikk over en lengere periode.
    Men det er nok helt klart en fordel å benytte seg av sosiale medier.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me