itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

okt/10

5

Vil studentene ha podcast?

Av: Per Borgesen, dekan ved Avdeling for Informatikk og e-Læring

Vil studentene ha undervisning med podcasting? Studentparlamentet ved HiST skal diskutere om de ønsker seg podcasting av forelesninger. Dette er interessant – og jeg ble spurt om å mene noe om dette. Litt omskrevet er dette hva jeg svarte:

Jeg har gått ut fra at studentene med podcasting mener at forelesninger tas opp på video og tilrettelegges for avspilling på studentenes utstyr når og hvor studenten ønsker det. Podcasting av undervisningen har i hvert fall to eller tre viktige områder for diskusjon:

 1. Økt tilgjengelighet på undervisningsaktiviteter
 2. Kvalitet på undervisningen
 3. Opphavsrettslige spørsmål

La oss starte med punkt 3

For at det skal være lov å publisere opptak av forelesninger eller annen kreativ virksomhet er det nødvendig med tillatelse fra den som har opphavsrett. Dette er som regel foreleseren og ikke undervisningsinstitusjonen dersom det ikke er inngått spesielle avtaler. Du kan lese mer om dette på en rykende fersk side om nettopp dette temaet: http://norgesuniversitetet.no/delrett/.

Gitt at det er foreleseren som har opphavsrett vil diskusjonene i punkt 1 og 2 avhenge av hva foreleseren mener om tilgjengelighet og kvalitet. Her vet jeg at det er ulike syn fra person til person. Dette betyr altså at å forsøke å innføre generelle ordninger om podcasting i HiST kan være vanskelig. Likevel er det mulig å jobbe for å få til ordninger og å motivere flest mulig til å praktisere en ønsket rettighetspolitikk (for eksempel via Creative Commons), slik at dette er mulig.

Noen vanlige og kjente synspunkter på punkt 1 (tilgjengelighet) er at podcasting gjør undervisningen mer tilgjengelig. Dette høres jo positivt ut, men det bør også være motforestillinger. Podcasting gjør at oppmøtet på campus blir dårligere. Noen studenter utsetter i det uendelige og gjennomfører i praksis aldri læringsarbeidet. Mulighet for repetisjon vil alltid være til stede. De som baserer seg kun på podcast får sjelden med seg spørsmål/svar (hvis ikke produksjonen er avansert – og dermed kostbar), og de mister selv muligheten til å stille spørsmål. Mange vil mene at økt tilgjengelighet er et gode for studenter som uansett ikke kan møte på campus (fjernstudenter), men det krever god studentdisiplin for å fungere som et supplement til campusdeltakelse. Studentene mister det sosiale aspektet. Det å lære sammen med andre er viktigere enn man først tror. Ved å observere andres forståelse og utsagn, og å få testet egne utsagn på andres forståelse er slik vi har lært fra barnsbena av – og det er like gyldig for voksnes læring.

Noen vanlige og kjente synspunkter på punkt 2 (kvalitet) er: Å podcaste en forelesning blir oftest en dårlig kopi av en forelesning. Dermed synker kvaliteten på undervisningen. Mange ved AITeL mener at e-læring og konstruksjon av lærestoff for nettbasert læring blir svært mye bedre dersom lærestoffet i utgangspunktet lages for web i form av korte (video)sekvenser eller interaktive øvelser. Det finnes et utall av måter å kombinere ulike elektroniske aktiviteter på der studentene blir mer aktive og samhandlende i stedet for passivt se en video. Det er også mye mer pedagogisk interessant enn «flat filming» av forelesninger.

Du kan se noen eksempler på eksperimenter med kortere tema på video ved AITeL, på http://media.aitel.hist.no/

Nå skal det sies at det finnes forelesere som selv ønsker å legge arbeid i å lage gode serier med forelesningsvideoer. HiST har gjort et forberedende arbeid for å kunne levere stoff iTunes U. En mulig avtale med Apple er klar, men HiST må bygge opp noe volum før Apple tillater å profilere HiST på iTunes U. Men HiST bør neppe velge å bare være tilstede på iTunes U. Det finnes jo plenty andre og åpne kanaler, og vi har også vår egen som du ser over. Dessuten jobbes det aktivt med andre typer løsninger som integrerer videobibliotek mot læringsplattformer og studentadministrative systemer, og som støtter en produksjonslinje fra undervisningsrom til avspilling, se om Matterhorn: http://www.opencastproject.org/project/matterhorn

Jeg håper studentene også diskuterer alternativer til podcasting. Jeg mener at læringsarbeidet blir best når studentene er aktive. Podcasting (video) av forelesninger er oftest ikke særlig aktiverende, snarere tvert om. For at videoer skal bli gode og engasjerende trengs enten svært gode forelesere eller dyre produksjoner (helst begge deler). De gode videoene på iTunes er flerkameraproduksjoner, med godt forberedt regi og redigeringsarbeid i etterkant.

Her er et mulig alternativ: Studentene møter på campus til ei undervisningsøkt organisert som korte temapresentasjoner, gjerne med illustrerende korte videoer. Studentene har fått spesielle oppgaver under læringsøkta. Noen skal gi en egen presentasjon av forståelsen av problemstillinger som er gitt på forhånd. Alle kan få korte praktiske oppgaver eller søk som skal gjøres og diskuteres. Noen har fått i oppgave å dokumentere det som skjer i rommet. Flere kan samskrive om dette i et dokument som gjøres tilgjengelig for alle i etterkant. Poenget med dette alternativet er aktivitet, interaktivitet, visualisering og samhandling, kort sagt en sosial måte å lære på (Prøv ”sosialkonstruktivisme” for den som vil Google og lære mer). Se mer om slike alternativ i noen tidligere blogginnlegg her på bloggen:

Har du innspill til bruk av podcast, så legg gjerne igjen en kommentar!

Dette innlegget har 11 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: itfag (totalt 65 blogginnlegg)

11 comments

 • Roy B · 5. oktober, 2010, kl. 21:49

  Jeg er nettstudent og ville virkelig satt pris på podcast. Faktum er at sammenlignet med det lærermateriellet som blir lagt ut på itsLearning og læreboka ville podcast faktisk _økt_ interaktiviteten. Det forutsetter selvsagt at et tilsvarende kurs holdes på campus.
  Men jeg er enig i at podcast i seg selv er veldig enveis-kommunikasjon. Så her bør det være «show-notes» for hver episode (forelesning) med kommentar-muligheter, gjerne med egne twitter-hashtags som gjør det lett å kommentere og gjør det mulig å vise twitter-kommentarer på forelesningens «show notes».

  I forhold til oppgavsrett mener jeg det bør være en eller annen CC-lisens. Men det er ikke et must for meg at alt kommer susende ned til telefonen min (eller hvilken podcatcher som brukes) i en feed. En åpen rss-feed som forteller at en ny forelesning er lagt ut, men som krever pålogging for å se selve forelesningen kan jeg leve med.

  Bra initiativ!

  • Per Borgesen · 6. oktober, 2010, kl. 21:34

   Du har selvfølgelig et kjempegodt poeng: for «rene» nettstudenter vil podcaster av campusforelesninger selvfølgelig være et pluss. Spørsmålet var opprinnelig om det også er et pluss for campusstudentene, eller om vi oppmuntrer til dårlige studievaner. Men – jeg ser ditt poeng – og for oss er dette en løpende diskusjon om hvordan vi best bruker våre tilmålte ressurser. Ditt synspunkt blir helt klart med i den videre diskusjonene for oss.

 • Lance · 5. oktober, 2010, kl. 23:14

  Er også nettstudent og kunne veldig gjerne tenkt meg at podcaster ble tatt i bruk.

  Før jeg begynte å studiet fant jeg et audio opptak dere hadde laget tidligere av en leksjon, og ble litt skuffet da jeg fant ut at det ikke var noe som normalt ble brukt. Det er faktisk kun 1 av 5 av de fagene jeg tar nå som bruker annet enn tekst, og det merkes – «det lille ekstra» mangler.

  Jeg syns det blir brukt for lite multimedia i forhold til mengden lesestoff – det blir fort «tørt» for oss nettstudenter i og med vi ikke får med oss noen forelesninger. Selv en «dårlig kopi» kan gi viktige innblikk i ting som ikke kan formidles via .pdf dokumenter og korte videosnutt.

  Jeg leter ofte opp videoer av forelesninger på YouTube om stoffet jeg går igjennom når jeg vil ha det lille ekstra. Dette er utrolig nyttig men som sagt hadde podcaster laget fra dere hos HiST/AITeL vært det beste.

  • Per Borgesen · 6. oktober, 2010, kl. 21:42

   Vi har allerede jobbet en stund med å fornye oss med hensyn til lærestoff. Vi jobber med å lære oss å produsere ulike typer videoer – korte og lange, med eller uten skjermbaserte illustrasjoner, intervjusjangeren osv. Vi lager faktisk også en del forelesningsvideoer på fulle 2 x 45 minutter i enkelte fag der vi har bedriftskunder på distanse.

   Vi kommer altså med mer materiale av denne typen etter hvert – og som du også er inne på, vi behøver jo ikke lage alt selv. Det finnes mye bra som er fritt tilgjengelig og som vi kan peke på for å krydre de skriftlige leksjonene.

   Det ser ut som «markedet» er mer enn modent for at vi setter mer fart på denne utviklingen!

 • Gard · 11. oktober, 2010, kl. 01:56

  Jeg er også nettstudent, og har smilt bredt hver gang jeg har kommet over videosnutter blant undervisningsmaterialet. Alt av videofiler og podcaster er hjertelig velkommen for min del, da jeg har merket at det gir økt engasjement og fleksibilitet i forhold til når og hvor jeg kan ta til meg pensum. I tillegg gir det en økt opplevelse av «nærhet» til faglæreren, noe som styrker følelsen av felleskap. Skulle gjerne hatt muligheten til å tilegne meg litt fagkunnskap hver gang jeg er ute og spaserer en tur eller har pause på jobben.

  • Svend Andreas Horgen · 11. oktober, 2010, kl. 16:12

   Interessant innlegg. Jeg er faglærer og har satt meg som mål å lage stadig flere podcast-ressurser framover. Det er inspirerende å høre at studenter har konkret nytte av slike ressurser. Det du sier, Gard, understreker at vi bør gjøre det lett å laste ned for offline-avspilling i tillegg til web-avspilling. Selv hører jeg en god del på lydpodcast fra iTunes University mens jeg gjør husarbeid (filosofi, datasikkerhet og liknende). Nå ble jeg enda mer motivert til å komme i gang med å lage flere video/lyd-ressurser! Det er også fort å tenke at video er mest riktig, og glemme at lyd kan være minst like verdifullt. Takk for denne påminnelsen!

 • Gunnar Schei · 1. november, 2010, kl. 16:16

  Jeg har etter hvert lest en del undersøkelser som peker på at oppmøtet ikke blir vesentlig dårligere av podcasting, men at ca 10% faller fra, av ulike årsaker.

  Ellers så er jeg enig med deg i at opptak av forelesninger i seg selv ikke gir noen bedre læring. Forelesninger burde dessuten være en mastodont i didaktikken, men den lever videre pga kosteffektivitet og mange hundreårs tradisjoner.

  Men dette er også et poeng med podcasting: Når forelesningen er slutt, og den ikke er tatt opp – da er den tapt for evig. Det er ikke som en bok, hvor teksten og kunnskapen tas vare på.

 • Bloggkavalkade 2010 · itfag · 7. januar, 2011, kl. 14:57

  […] for tiden mye på bruk av video i undervisningen. Per Borgesen har reflektert omkring hvorvidt studentene vil ha podcast som støtte i undervisningen. Det er mange muligheter, men også noen problemstillinger som må tas […]

 • Martin Aa · 10. februar, 2011, kl. 10:12

  Har undervist i noen år både på nett og ansikt-til-ansikt på sykepleierutdanninga.

  Spennende å lese denne diskusjonen. Er positiv til podcast eller andre former for undervisning som lyd- og video.

  Karikert inntrykk fra oss:
  Våre studenter oppgir å ha stor nytte av å ha undervisningsopptak tilgjengelig på fleksible tidspunkter.
  For resultatene i kurset er inntrykket at jevnt arbeid gjennom hele semesteret er det vesentlige, og at nettpedagogiske løsninger gir vesentlige bidrag til å få til dette:
  SOS-forum, gruppeforum, et fagfellesskap som på sitt beste går på tvers av den gamle dikotomien mellom underviser og student.

  Har noen argumenter for hvorfor vi også etter internett bør presentere innholdet i 45 minutters bolker?

  • Author comment by Svend Andreas Horgen · 21. februar, 2011, kl. 10:06

   Takk for interessante innspill og erfaringer, Martin. Jeg er mest tilhenger av kortere lyd/videosekvenser. Jeg lager selv stort sett lærestoff på mellom 2 og 15 minutter. Men – jeg kommer i disse dager til å ta opp en 45 minutterssekvens. Jeg holder ofte foredrag, og skal rett og slett ta opp et foredrag av meg selv (powerpoint der jeg snakker). Resultatet blir da som å være på et konferanseforedrag. Har det noen verdi? Ja, jeg tror det, fordi enkelte ting er mer komplekse å presentere og krever lengre tid.

   Men det du vel egentlig spør om, er om det har verdi å ta opp 45-minuttersbolkene fra undervisningstimer i UH-sektoren, rått. Svaret mitt på det er «neppe». Ikke så vidt jeg kan se, i hvertfall. Slike undervisningstimer blir fort kontekstavhengige, og kvaliteten blir gjerne dårlig. Universitetet i Stavanger har gjort investering i utstyr og automatisert rutinene, og tar opp alt som foregår av undervisning i enkelte rom. Da blir kvaliteten veldig god (fordi det tekniske er satt riktig opp) og det kan ha en del for seg tror jeg.

   Jeg synes det er spennende å tenke nytt om formidling. Hvorfor holde et foredrag på 2×45 minutter? Vi legger opp innholdet utfra logistiske forhold (tildelt tid i et undervisningsrom). Det er egentlig veldig bakvendt. Noen foredrag krever lang tid, men de fleste ting kan formidles på kortere tid. Vi er nå inne i et spennende prosjekt om pedagogisk bruk av video, og kommer da til å teste ut en rekke ulike former for bruk av video i undervisningen. For å motivere, engasjere, repetere, oppsummere, trekke linjer, vekke interesse, forberede, i flervalgsspørsmål, som katalysator og så videre.

   Jeg tror uansett at variasjon er lurt, og at en må vurdere fra gang til gang hva som egner seg best.

 • Frank Otto Olsen · 20. september, 2012, kl. 16:42

  Kanskje ikke direkte relatert til selve debatten, men ser at vi (www.delrett.no) er nevnt i innlegget. Nå er det en stund siden artikkelen var fersk, men http://www.delrett.no er fersk på ny. Vi har pusset opp, og håper vi kan fortsette å levere god veiledning. Vi har i tillegg fremhevet en liten skjult skatt fra det gamle nettsteder, ressursbasen. Kom også med tips til oss om ressurser dere mener vil være nyttig.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me