itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

aug/10

12

Ny leder for itfag!

Av: Vigdis Skogly, student ved Avdeling for Informatikk og e-Læring

Sommeren 2010 overtok Svend Andreas Horgen ansvaret for itfag og fjernundervisningstilbudet til AITeL. Her er et e-postintervju med den ferske studielederen.

Gratulerer som FU-leder! Hva innebærer arbeidet du skal gjøre som leder av fjernundervisningstilbudet?

– Dette blir spennende og lærerikt! Jeg får ansvar for både det treårige Bachelorstudiet i informasjonsbehandling (som er 100 % nettbasert) og for studenter som kjøper enkeltfag via itfag.hist.no. Ansvaret kan deles i studieadministrasjon og forretningsmessige oppgaver. De administrative oppgavene er for eksempel å gi veiledning til studentene om faglig progresjon, tilsette veiledere, gjennomføre studentundersøkelser og så videre. Vi har en stor mengde fag om IKT som tilbys 100 % nettbasert. De forretningsmessige oppgavene går blant annet ut på faglig vedlikehold og oppdatering av porteføljen, sikre pedagogiske opplegg som gir god læring, markedsføringstiltak og liknende.

Kan vi vente oss noen endringer?

– Fleksibilitet er viktig. Vårt tilbud gjør det enkelt å studere hjemmefra og kombinere både hele studier og enkeltfag med for eksempel full jobb. Vi har som ambisjon å prøve ut mer fleksibel oppstart og eksamensavvikling. Ting skjer raskt i IT-bransjen, og det er viktig å ha et faglig oppdatert og relevant tilbud. Vi vil fortsette med å fokusere på høy kvalitet på både faginnhold og læringsaktiviteter. For tiden jobber vi for eksempel med å utvikle mer videobasert lærestoff som supplement til eksisterende lærestoff. Det bidrar til å konkretisere og skape variasjon. Det er også en trend i høgere utdanning at studenten i større grad skal stå i sentrum for og styre sin egen læring. Våre fag er både praktisk rettede og teoretisk grundige. Vi kan bli enda flinkere til å tilby flere gode læringsaktiviteter for å forsterke læringsprosessen, som for eksempel digitale underveistester og Web 2.0-aktiviteter. Høgskolen er også inne i en prosess hvor størrelsen på fagene er oppe til evaluering. Vi har per i dag 6 studiepoengsenheter, men kanskje 5, 7.5 eller 10 er mer egnet.

Du skal arbeide fra en annen del av landet. Hvilke verktøy og metoder kommer du til å ta i bruk for å gjøre dette sømløst?

– Jeg har nylig flyttet fra Trondheim til Skien men kan fortsatt jobbe ved Høgskolen i Sør-Trøndelag grunnet stor aktivitet med nettbasert undervisning, FoU-arbeid og nå også studielederansvar. Kommunikasjon og samarbeid over Internett fungerer bra med Web 2.0-verktøy som Skype, Etherpad, Google Docs, wiki og liknende. Det er viktig å holde kontakt med de gode kollegaene i Trondheim. Jeg skal blant annet undervise et fag i Trondheim i høst så det blir noen reiser nordover. 🙂 Samtidig er det viktig med nær dialog med studentene. Vi er inne i en prosess der vi vil bli mer synlige på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn. I tillegg har vi opprettet en faglig blogg (http://blogg.itfag.no) hvor vi ønsker å kommunisere og dele av vår fagkompetanse utad.

Hvordan kom du på at dette var noe du ville arbeide med?

– Jeg ble spurt om jeg ville ta over som studieleder for studieåret 2010/2011, og det var en fin mulighet til å jobbe mer med det jeg brenner for og trives med så jeg takket ja. Nettbasert undervisning er både faglig og pedagogisk utviklende. Til nå har jeg undervist både nettbaserte fag og campusbaserte fag. Det kommer jeg til å fortsette med. Som studieleder må jeg se ting i en større sammenheng og tenke litt fram i tid. Som tilbyder av nettbaserte itfag, har vi både utfordringer og muligheter fremover. Jeg håper og tror det skal bli lærerikt.

Kan du si litt om itfags tilbud og plassering i forhold til andre tilbydere?

– Vi er kjent for å være en billig tilbyder av datafag. Samtidig holder fagene høy kvalitet, og gir studiepoeng. Mange melder seg på fag fra itfag.hist.no for å utvide eller formalisere sin kompetanse. Vi har en meget bred portefølje av fag med alt fra databaseteori til programmering, webutvikling, nettverksfag og økonomisk IT. En del fag bygger på hverandre og gir mulighet for å virkelig dypdykke i konkrete tema, for eksempel programmering. Det er viktig for oss at studenter som tar fag hos oss blir fornøyde og kan bruke kunnskapen i arbeidslivet. Faglærerne våre underviser både nettbasert og for campus-studenter, og mange har praktisk erfaring fra næringslivet, har skrevet gode norske lærebøker i data og er engasjerte i forskningsarbeid.

Hva er motivasjonen til de som velger fag fra itfag.hist.no?

– Det er stort behov for itfaglig kompetanse i både IT-bransjen og i samfunnet for øvrig. Vi har studenter i alle aldersgrupper. Noen er i jobb og ønsker faglig påfyll, ofte med økonomisk støtte fra sin arbeidsgiver. Andre ønsker å bygge opp sin fagkompetanse eller ferdigstille en akademisk grad. Det er også de som vil dokumentere og få papirer på sin kunnskap.

Lykke til! 🙂

Takk for det 🙂

Dette innlegget har 6 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: vigdissk (totalt 2 blogginnlegg)

6 comments

 • Tweets that mention itfag » Blog Archive » Ny leder for itfag! -- Topsy.com · 12. august, 2010, kl. 19:55

  […] This post was mentioned on Twitter by Svend Andreas Horgen and Rune Mathisen, itfag.hist.no. itfag.hist.no said: Blogginnlegg: Svend Andreas Horgen er nå studieleder for fjernundervisningstilbudet (it) til HiST http://bit.ly/a8wX1K […]

 • Asle Rånå · 13. august, 2010, kl. 13:53

  Lykke til Svend Andreas!
  Jeg har hatt deg som faglærer og også lest mye på din personlige blogg, så jeg vet at du er en engasjert og dyktig kar 🙂
  Gleder meg til å følge med på itfag fremover.

 • Author comment by Svend Andreas Horgen · 13. august, 2010, kl. 14:09

  Takk for hyggelig tilbakemelding! Jeg kommer for øvrig til å fortsette som faglærer i PHP-faget, VB, Ajax, Enterprise 2.0 og to læringsfag. Veldig gøy å undervise, og bra at det kan kombineres med studielederansvar.

  Flott at du følger med på bloggen, vi kommer til å skrive mange interessante it-innlegg framover og det blir ekstra bra når mange leser og kommenterer 🙂

 • Paul Heisholt · 13. august, 2010, kl. 15:13

  Gratulerer og lykke til med jobben. Dette blir nok bra. Kjenner deg som en særdeles engasjert og kompentent fagperson. Det blir både spennende og utfordrende å utvikle nettbaserte studier framover. Her er Bill Gates spådom fra noen dager siden: «Five years from now on the web for free you’ll be able to find the best lectures in the world.» The idea of young adults having to go to universities in order to get an education is going to go away relatively soon.
  expand »

 • Author comment by Svend Andreas Horgen · 14. august, 2010, kl. 23:41

  Takk Paul, det var hyggelig å høre! Interessant betraktning fra Gates. Sektoren har en utfordring i å tenke nytt og spre godt lærestoff. Fri-modellen kan være veien å gå (slik MIT og Stanford gjør). Vi kommer fremover til å legge ut en god del videofilmer åpent på nettet. Samtidig er det viktig for mange å ha faste rammer og strukturerte opplegg når de skal heve kompetansen sin. Jeg tror i likhet med Gates at nettbasert og fleksibel utdanning vil apellere til stadig flere i årene som kommer. Det blir spennende å se på mulige nye modeller for formidling og utdanningsløp.

 • Bloggkavalkade 2010 · itfag · 6. januar, 2011, kl. 11:20

  […] Skogly skrev et bloggintervju med den nye studielederen Svend Andreas Horgen. Han har ansvar for itfag og det nettbaserte tilbudet, og jobber selv fra […]

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me