itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

jun/10

23

NASA, Statoil, TISIP og AITeL = Concurrent Design

Av: Tor Atle Hjeltnes, høgskolelektor AITeL og rektor for TISIP fagskole

AITeL, TISIP og NTNU har utviklet en ny samhandlingsmetodikk for utvikling av undervisningsopplegg med særlig fokus på e-læring. Metoden baserer seg på Concurrent Design som er en samhandlingsmetodikk som setter fokus på multifunksjonell samhandling og parallelle aktiviteter i sanntid. Metoden ble i sin tid utviklet av NASA for å bedre samarbeid, redusere utviklingstid og spare kostnader i forbindelse med planleggingen av reiser ut i verdensrommet. I den senere tid har også Statoil tatt i bruk metoden for å oppnå de samme effektene i forbindelse med planlegging av oppgradinger og nye prosjekter i oljeindustrien.

AITeL har som første universitet og høgskole i Norge tatt utgangspunkt i CCD-metoden når vi har utviklet en ny samhandlingsmetodikk innen e-læring, Concurrent elearning Design (CCeD). CCeD-modellen er genial da den i større grad enn tidligere setter fokus på alle de ulike aspektene som er relevante ved utviklingen av et nettbasert opplæringstilbud. Her arbeider man i sanntid i samhandlingsrommet med fokus på faglige, pedagogiske, teknologiske, administrative og forretningsmessige aspekter ved utviklingen av et nettbasert tilbud. Ved å jobbe på denne måten i sanntid får man bedre fram synergi og avhengigheter, samt at man reduserer utviklingstiden og bedre kvalitetssikrer resultatene. CCeD-modellen er en kombinasjon av prinsippene fra CCD og annen aktuell forskning innen e-læring.

CCeD-modellen er fortsatt under utvikling og er en del av et prosjekt mellom HiST, TISIP, NTNU og flere større bedrifter i næringslivet i Norge. CCeD-prosjektet har mottatt støtte fra Norgesuniversitetet og skal etter planen avsluttes våren 2011. Prosjektet har etter sin oppstart fått stor interesse i flere offentlige og private organisasjoner i Norge, som har erfart utfordringene som oppstår når man skal utvikle og tilpasse et godt nettbasert utdanningsopplegg for studenter og ansatte. Vil du vite mer om prosjektet så er det bare å ta kontakt med undertegnede som er prosjektleder for CCeD på: Toratle.Hjeltnes@hist.no.

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: vigdissk (totalt 2 blogginnlegg)

2 comments

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me